OO2804_locatie ©Tim Van de Velde

OO2804_locatie ©Tim Van de Velde

OO2804_locatie ©Tim Van de Velde

OO2804_locatie ©Tim Van de Velde

OO2804_locatie ©Tim Van de Velde

OO2804_locatie ©Tim Van de Velde

OO2804_locatie ©Tim Van de Velde

OO2804_locatie ©Tim Van de Velde

OO2804_locatie ©Tim Van de Velde

OO2804_locatie ©Tim Van de Velde

OO2804_locatie ©Tim Van de Velde

OO2804_locatie ©Tim Van de Velde

OO2804_locatie ©Tim Van de Velde

OO2804_locatie ©Tim Van de Velde

OO2804_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO2804_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het project fiets- en voetgangersbrug Watersportbaan is een belangrijke schakel in de realisatie van de hoofdfietsroute en de groenas 'Westerringspoor' zoals voorzien in het Ruimtelijk Structuurplan en Mobiliteitsplan van de Stad Gent.  

De fietsroute maakt de link tussen het voormalig spoorstation van Oostakker en het station Gent-Sint-Pieters. Ze maakt hiervoor gebruikt van een belangrijk deel van het vroegere Westerringspoor.  De fietsas verbindt grote stadsdelen met elkaar en is een onderdeel van het bovenlokale functionele Provinciale fietsroutenetwerk. Van deze hoofdfietsroute zijn er reeds grote delen gerealiseerd en de nieuwe brug vormt één van de nog ontbrekende schakels op deze route.  

Dagelijks zullen er 3000 fietsers en vele voetgangers gebruik maken van deze brug die het allure moet krijgen van de grootstedelijke omgeving. De brug vergroot de perspectivische werking van het zicht op de stad en accentueert de grens tussen stad en de groene rand. De context van de site vraagt van de ontwerpers bijzondere aandacht voor de vormgeving en de architectuur van de brug en de inpassing in het omliggende landschap gezien de rol die de brug zal spelen in de toekomstige identiteit van de Watersportbaan en omgeving.

Lokaal vormt deze brug een belangrijke verbinding en shortcut  tussen sport- en recreatieclusters (o.a. de Blaarmeersen) aan beide zijden van de Watersportbaan. De brug zal ook fungeren als een verblijfsruimte en belevingsplek met zicht op (stads)landschap en sportactiviteiten.  Verder dient het perspectief over het wateroppervlak op beide uiteindes van de Watersportbaan bewaard te blijven. Een maximale transparantie van de ruimte onder de brug en de brug zelf is wenselijk.

De overspanning van de brug is ca. 80 meter. De brug dient op een fietsvriendelijke manier aan te sluiten op de hoofdfietsroute en op de fiets- en voetgangersvoorzieningen langsheen de Noord- en Zuiderlaan. Hiervoor is het studie- en projectgebied voldoende ruim voorzien. Aan beide oevers is er een strook van 100 meter voorzien in beide richtingen, gemeten vanaf de as van de brug.

Er zal rekening gehouden moeten worden met randvoorwaarden gerelateerd aan de sportactiviteiten (zoals roeiwedstrijden) op de Watersportbaan.

Het ontwerpteam zal worden bijgestaan door een multidisciplinair team met afgevaardigden van verschillende stadsdiensten en een vertegenwoordiger van de Provincie Oost Vlaanderen. 

 

Gent OO2804

Volledige studieopdracht voor de bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de Watersportbaan in Gent.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Pieter D'haeseleer Architect
  • Baukunst, Landinzicht Landschapsarchitecten, RFR
  • Bollinger + Grohmann, DFA | Dietmar Feichtinger Architects sarl
  • JDS architects
Locatie bouwplaats

Noorderlaan en Zuiderlaan, 9000 Gent
Verbinding tussen de Noorderlaan en de Zuiderlaan ter hoogte van de sportcluster

Timing project
  • Selectievergadering: 8 jan 2015
  • Eerste briefing: 3 mrt 2015
  • Tweede briefing: 2 apr 2015
  • Indienen: 27 aug 2015
  • Jury: 10 sep 2015
Bouwheer

Stadsbestuur Gent

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Marcel Smets

Budget

Brug: € 2.600.000 - Omgeving: € 400.000 (incl. btw) (incl. ereloon)

Honorarium

Brugontwerp 10,00%, omgevingsaanleg 5,00%

Vergoeding ontwerpers

€ 8.000 excl. btw per kandidaat - 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten OO2804