Projectomschrijving

De selectiebeslissing kan op eenvoudig verzoek bekomen via bouwmeester@vlaanderen.be  

Frans Masereel Centrum is een Vlaams centrum voor grafische kunsten gestart in 1972. Het is een plek waar nationale en inter¬nationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers verblijven, ontmoeten en experimenteren. Het biedt een werkplaats en residenties aan grafici, kunstenaars en critici die willen werken met diepdruk, hoogdruk, zeefdruk en lithografie, of die de positie van de vrije grafiek in relatie tot andere beeldende kunsten willen onderzoeken. De organisatie richt zich voornamelijk op creatie i.p.v. reproductie, vanuit het laboratorium dat het wil zijn. Een platform voor het publiek, de kunstenaar en zijn werk. 

Frans Masereel Centrum organiseert tevens allerhande grafische projecten zoals o.a. tentoonstellingen, open portfoliomomenten, lezingen, print gerelateerde demonstraties, enz

Het huidige hoofdgebouw is gebouwd in 1967 door Lou Jansen en is een rond gebouw waarin het atelier en het administratieve gedeelte is ondergebracht. De negen kunstenaarshuizen in de vorm van driehoeken staan naar elkaar toe opgesteld in een U-vorm. De doordachte structuur van de site en van het hoofdgebouw vormen de ideale sfeer voor de residentieplaats en het grafische atelier. 

Het nieuwe te realiseren gebouw omvat een grafisch drukatelier, een publieke (tentoonstellings)ruimte, een atelier voor technisch onderhoud en een archiefruimte. Het ontwerp sluit aan bij de bijzondere context en de specifieke architectuur op het domein. Het nieuwe gebouw komt tegemoet aan de specifieke eisen voor een gemeenschappelijk te gebruiken grafisch atelier en aan de multifunctionele doelstellingen van de publieksruimte die zowel als tentoonstellingsruimte, presentatieruimte en ontmoetingsruimte gebruikt zal worden. 

De architecturale uitdaging  is een plek creëren waarin grafische kunsten in ideale omstandigheden geproduceerd en getoond kunnen worden, en waar dat kennisuitwisseling en ontmoeting tussen kunstenaars kan plaatsvinden.

In het grafische atelier worden ook de benodigdheden voor de verschillende grafische  technieken ondergebracht, met de nadruk op een zeefdrukatelier.  De archiefruimte zal een 15.000 grafische kunstwerken bewaren in museale omstandigheden. 

Kernbegrippen voor deze nieuwbouw zijn: duurzaamheid, veiligheid, efficiëntie en openheid

Kasterlee OO2606

Volledige studieopdracht voor de bouw van een grafische drukatelier en publieke (tentoonstellings-) ruimte.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Hideyuki Nakayama, LIST
  • architecten de vylder vinck taillieu
  • B-ILD
  • Bart Macken Eef Boeckx Partnership
Locatie bouwplaats

Masereeldijk 5, 2460 Kasterlee

Timing project
  • Selectievergadering: 24 sep 2013
Bouwheer

V.O. Agentschap voor Kunsten en Erfgoed

Contactpersoon Bouwheer

Sofie Dederen

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

€529.000 (incl. btw) (incl. ereloon)

Honorarium

Globaal ereloon €55.000€ incl btw

Vergoeding ontwerpers

6.250 € incl. btw per gegadigde - 4 gegadigden