Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 2101 © Michael De Lausnay

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Met de open oproep 1603 van juli 2008 werd de procedure gestart voor de aanduiding van een ontwerpteam voor het project provinciehuis Antwerpen. Onduidelijkheid in 2009 over de toekomstige rol van de provincie en over de effectieve beschikbaarheid van de voor het project gedefinieerde perimeter leidde tot de stopzetting van de procedure. Vandaag is er voldoende duidelijkheid over de contouren van het project zowel fysisch als inhoudelijk, zodat tot een heropstart kan overgegaan worden.

In het Provinciehuis zijn de centrale diensten en bestuursorganen van het Antwerps provinciebestuur gevestigd. Het gebouwencomplex is gelegen aan de Koningin Elisabethlei, in de negentiende-eeuwse gordel tussen de leien en de ring van Antwerpen. Deze ligging, kort bij het centrum van de provinciehoofdplaats, direct in verbinding met de belangrijke verbindingswegen tussen de stad en de regio is bijzonder gunstig. De gebouwen zijn echter niet meer aangepast aan de moderne noden en het provinciebestuur wil deze gelegenheid gebruiken om met architecturale middelen uitdrukking te geven aan de geactualiseerde maatschappelijke betekenis van het provinciebestuur. Deze nieuwe symboolwaarde zou moeten tot uiting komen zowel in de gebouwen als in de site en dit op schaal van de gebouwen, de site en de verankering van de site in haar omgeving.

Doelstelling van het project: het provinciehuis en de omgevende site omvormen tot een kwaliteitsvol complex dat vormelijk uitdrukking geeft aan de wijze waarop het provinciebestuur zijn maatschappelijke missie wenst te vervullen, open onthaal biedt aan het publiek en de goede werking van de diensten optimaal ondersteunt.

Kwaliteit en meerwaarde zijn te realiseren op gebied van duurzaamheid, functionaliteit, architecturaal beeld en bouwtechnische rationaliteit, toegankelijkheid van de openbare ruimte, versterking en integratie van de groenvoorziening,.

Op het vlak van specifiek energieverbruik is de doelstelling een laag-energie tot passief gebouw te realiseren. De exploitatiekosten vormen naast de initiële investeringskosten een belangrijk evaluatiecriterium bij de beoordeling van het concept.
De opgave omvat :
1) het huisvesten van alle centrale functies en diensten van het provinciebestuur in een nieuwbouw, waarbij de bruto-oppervlakte werd bepaald op circa  35.000 m²;  het integreren van de cruciale elementen van huidige voorbouw in het totaalconcept;
2) het uittekenen van een architecturaal concept waarbij het nieuwe provinciehuis een antwoord geeft op de uitdagingen van de toekomst met bijzondere aandacht voor de behoefte aan een efficiënte en moderne werkorganisatie en dito werkprocessen, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid;
3) het heraanleggen van de volledige site inclusief parkeergelegenheid, circulatie en doorstroming, maar waarbij voldoende oog moet zijn voor de mogelijkheden van de site als stedelijke groene openbare ruimte.

globaal ereloon tussen 9% en 12%

Antwerpen OO2101

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van het provinciehuis Antwerpen, met gedeeltelijke renovatie en een integrale visie op de site.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Xaveer De Geyter Architectenbureau BVBA
  • ARUP bv, Eagles of Architecture, T.O.P. office / Luc Deleu
  • awg architecten
  • Miralles Tagliabue EMBT
  • Solid Objectives - Idenburg Liu
Locatie bouwplaats

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Timing project
  • Selectievergadering: 25 mrt 2011
  • Eerste briefing: 13 apr 2011
  • Tweede briefing: 13 mei 2011
  • Indienen: 23 sep 2011
Bouwheer

Provinciebestuur Antwerpen

Contactpersoon Bouwheer

Dre Paepen

Contactpersoon TVB

Tania Hertveld

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Joachim Declerck

Budget

73.000.000 € (incl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

25.000€ excl btw per laureaat