Locatie Open Oproep 1901 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1901 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1901 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1901 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1901 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1901 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1901 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1901 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1901 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1901 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1901 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1901 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1901 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1901 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Omwille van grote wijzigingen in het programma en omwille van een grondige reorganisatie van de Hogeschool Gent, werd in overleg met de opdrachtgever beslist om deze opdracht te annuleren. Het project werd samen met OO1902 opnieuw gepubliceerd in Open Oproep 21 als project 2113. 

De Hogeschool Gent, die deel uitmaakt van de Associatie Universiteit Gent en gelokaliseerd is te Gent, Melle en Aalst, beschikt over een algemeen, functioneel masterplan dat een reeks infrastructuuringrepen omvat om de efficiëntie, de werking en de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en de dienstverlening te verbeteren.

'De Hogeschool Gent wil excelleren in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten. Via de competentie van haar medewerkers en afgestudeerden en de valorisatie van haar onderzoek wil de Hogeschool Gent een kritische, creatieve en open maatschappij bevorderen.'

Met deze missie indachtig dient een volledige studieopdracht te worden uitgevoerd voor de uitbreiding van de huidige 5 gebouwen op de campus Schoonmeersen met 3 nieuwe bouwprojecten. Met zijn zeer strategische ligging bij het Sint-Pietersstation, de ringweg en de nieuwe verkeerswisselaar wordt het de belangrijkste campus van de Hogeschool Gent.

- Het eerste gebouw is een onderzoeksgebouw dat aansluit op het bestaande practicumgebouw. Daar moeten onderzoekers van de diverse technologische departementen diepgaand onderzoek kunnen verrichten los van een onderwijslabo. Grotere hallen afgewisseld met kleinere onderzoeksentiteiten vormen de basis. Ofwel krijgt het bestaande laboratoriumgebouw op de campus Schoonmeersen 2 hiertoe een herbestemming. Ofwel wordt er een nieuw gebouw opgericht op de campus Schoonmeersen 1.
- Het tweede gebouw is een administratief gebouw dat zowel leslokalen als kantoren zal omvatten. Omdat het een volledig departement met 2800 studenten moet huisvesten, wordt het geraamd op een totale oppervlakte van 11.000m².
- Het derde bijkomende gebouw is een aanvulling bij de bestaande sporthal. Aan de rand van het domein, in het verlengde van het laboratoriumgebouw wordt een sportschuur (evenementenhal) bijgebouwd.

Zeker de laatste gebouwen gaan een grote zichtbaarheid hebben langs de ringweg en dienen een duidelijke emanatie te zijn voor de Hogeschool Gent. De gebouwen zullen een innoverend karakter hebben met aandacht voor duurzaamheid en energiebewust bouwen. Het is wel belangrijk dat de nieuwe gebouwen goed geïntegreerd worden op de campus in synergie met de bestaande gebouwen. Er moet dan ook rekening gehouden worden met de mobiliteit en de looplijnen op de campus. Ook de aansluiting op de bestaande visie voor de zuidelijke stationsomgeving zal een belangrijk aandachtspunt zijn binnen deze opdracht.

Aanvullend wil de Hogeschool Gent een specifiek masterplan laten opmaken voor ruimtelijke en duurzame ontwikkeling van de campussen Schoonmeersen 1 en 2. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de verdere op puntstelling van het ontwerp in een later stadium al dan niet toe te wijzen.

Om een geïntegreerd project te kunnen realiseren wenst de Hogeschool Gent ook een studie te laten maken van de aanleg van de omgeving op de campus Schoonmeersen 1. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de verdere op puntstelling van het ontwerp hiervoor in een later stadium al dan niet toe te wijzen.

Ereloon architectuur: min. 6,0%, max. 8,0% (incl. stabiliteit, technieken)
Ereloon omgevingsaanleg: KVIV norm / Barema I / klasse 2, ondergrens is KVIV-2% en bovengrens is KVIV
Ereloon masterplan: forfaitair bedrag à 20.000,- euro

Gent OO1901

- Volledige studieopdracht voor de bouw van: • een nieuw laboratoriumgebouw op campus Schoonmeersen 1 of de herbestemming van het bestaande laboratoriumgebouw op campus Schoonmeersen 2 • een theoriegebouw voor het departement Sociaal Agogisch Werk • een bijkomende sportschuur - Masterplan voor de ruimtelijke en duurzame ontwikkeling van de campussen Schoonmeersen 1 en 2 - Studieopdracht aanleg van de omgeving op de campus Schoonmeersen 1 voor de Hogeschool Gent

Status project
Locatie bouwplaats

Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent

Bouwheer

Hogeschool Gent

Contactpersoon Bouwheer

Jos Nollet

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

21.660.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

25.000 € excl btw per laureaat