Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1801 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De Waalse Krook is een site in het centrum van Gent, begrensd door de Lammerstraat, Walpoortstraat en de Schelde. Het voormalige Wintercircus, later omgebouwd tot garage Mahy, is één van de bepalende gebouwen op de site en maakt deel uit van een beschermd stadsgezicht. De plek is nu zwaar onderkomen en vormt een stadskanker aanbelangrijkste invalsweg naar Gent. De voorbije decennia werden een aantal interessante scenario's onderzocht om de plek nieuw leven in te blazen, maar geen enkele daarvan werd gerealiseerd. In 2006 lanceerde Vlaams Minister van Cultuur Bert Anciaux het idee om de site te herontwikkelen als een 'Multimediale Site'. Dat vertaalt zich nu in de oprichting van een kennis- en cultuurcentrum, waarin kennis en cultuur zowel op de klassieke wijze (bedrukt papier) als op hoogtechnologische dragers wordt verzameld, bewaard, ontsloten en gebruikt. De aanwezigheid van de Universiteit Gent en het Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie binnen het project vormt de beste garantie dat men inzake technologische ontwikkelingen de vinger aan de pols zal kunnen houden en dat de mogelijkheden en voordelen van de digitalisering optimaal zullen kunnen worden benut.

Het project Waalse Krook is een complexe puzzel die zich niet gemakkelijk laat leggen. Vanuit stedenbouwkundig opzicht moet de site ontsloten en terug leefbaar gemaakt worden en moet ze via voetganger- en fietserbruggen terug doorgangsgebied worden in de richting van de binnenstad. Mechanisch verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd. Een gemengde invulling die niet alleen in dagactiviteiten maar ook in avondactiviteiten voorziet, gecombineerd met bijkomende bewoning, moet de levendigheid, de sociale controle en dus ook de veiligheid ten goede komen. De nieuwe architectuur moet rigoureus ambitieus en toekomstgericht zijn en moet een nieuwe landmark worden in Gent. In het historisch centrum overheerst het rijke verleden, in de studentenwijk – met de Waalse Krook letterlijk op de kop – overheerst de toekomst! De bestaande waardevolle bebouwing, het voormalige Wintercircus, moet herbestemd worden en een nieuwe, actieve functie krijgen. De site moet een belangrijke  ontmoetingsplek worden in Gent. De bibliotheek zal daarbij een zeer belangrijke trekkersrol spelen, maar ook de andere invullingen moeten in staat zijn een breed en geïnteresseerd publiek te verleiden. Handel en horeca kunnen bijkomende aantrekkingspolen zijn zonder dat ze evenwel te bepalend worden bij de invulling van de site.

Ten slotte – en niet in het minst – moet het masterplan gerealiseerd worden binnen een realistisch financieel kader waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt binnen ambitieuze maar acceptabele grenzen. De opdracht in de Open Oproep omvat het concept voor de hele projectzone en de volledige studieopdracht voor het nieuwbouwproject. Het ontwerpteam maakt dus een masterplan voor de hele site en voert de nieuwbouw uit. Voor het voormalig circus en het openbaar domein zal het concept als kwaliteitskader gelden en zal de ontwerper hoe dan ook als supervisor / raadgever optreden.

Gent OO1801

De volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de site Waalse Krook en de realisatie van een kennis- en cultuurcentrum, met daarin geïntegreerd een bibliotheek voor de toekomst en een centrum voor nieuwe media

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Coussée Goris Huyghe architecten, RCR Aranda Pigem Vilalta arquitectes
 • Mateus Beel
 • Schmidt Hammer Lassen Architects
 • Toyo Ito & Associates, Architects
 • Van Berkel & Bos UNStudio bv.
Locatie bouwplaats

Waalse Krook, 9000 Gent
Bouwblok tussen Lammerstraat, Walpoortstraat en Schelde

Timing project
 • Selectievergadering: 21 okt 2009
 • Eerste briefing: 24 nov 2009
 • Tweede briefing: 28 jan 2010
 • Indienen: 20 apr 2010
 • Jury: 29 apr 2010
 • Gunning: 8 jun 2010
Bouwheer

CVBA Waalse Krook

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

64.457.742 € (incl. btw) (incl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

25.000 € (excl. BTW) per laureaat