Locatie Open Oproep 1516 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1516 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1516 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1516 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1516 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1516 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1516 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1516 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1516 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1516 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De haven van Antwerpen is een belangrijke toegangspoort tot Europa. In 2006 behandelde de Antwerpse haven zowat 170 miljoen ton goederen. Voor de internationale maritieme trafiek is Antwerpen de tweede haven van Europa en de vijfde op wereldvlak. De centrale ligging in Noordwest Europa maakt van Antwerpen een gegeerde locatie door de uitstekende verbinding met de belangrijkste Europese industriële en consumentencentra. Ook in de toekomst wil Antwerpen betrouwbaar en bereikbaar blijven. De haven beschikt over de modernste behandelingstechnieken en dito technologieën, een efficiënte werkorganisatie en hooggeschoolde, productieve werkkrachten. Deze troeven geven Antwerpen de internationale uitstraling die ze verdient en zorgen ervoor dat de ambitie om te groeien tot een jaarlijkse goederenoverslag van 300 miljoen ton wordt waargemaakt.

Doel is een nieuw havenhuis op te richten voor de centralisatie van de verschillende administratieve diensten van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en bovendien een internationale uitstraling te geven aan de hoofdzetel van het havenbedrijf.

De unieke locatie op de rand van het stedelijk weefsel van de stad Antwerpen enerzijds en de haven anderzijds, leent zich uitstekend voor onthaal van diverse vertegenwoordigers uit de maritieme en politieke wereld. Het projectgebied bevindt zich in het noordelijk deel van het Eilandje en kan beschouwd worden als een balkon naar de uitgestrekte haven toe met een prachtig panorama over de Scheldebocht en de stad Antwerpen in het zuiden, de Oosterweelverbinding en de moderne haven aan de noordzijde.

De site is gekend door de huidige brandweerkazerne, een geklasseerd monument omwille van zijn architectuurhistorische waarde, gebouwd in 1922. Deze dient geïntegreerd te worden in het globale project. Een zorgvuldig doordachte inplanting en ontwerp van het nieuwe gebouw in dialoog met de brandweerkazerne, het Kattendijkdok, de drukke verkeersknoop en de toekomstige Oosterweelverbinding is essentieel voor het welslagen van dit project. De terreinaanleg van het ganse projectgebied maakt dan ook integraal deel uit van de opdracht.

De capaciteit van het huidig havenhuis langs de Entrepotkaai ter hoogte van het Willemdok op het Eilandje voldoet niet meer voor de huisvesting van de werknemers van het havenbedrijf. Het gaat over de huisvesting van circa 436 werknemers waarvan het grootste deel landschapsburelen. Het ontwerp voorziet eveneens een uitbreiding van 33%, circa 145 werknemers. Dit laatste wordt niet gerealiseerd op korte termijn en wordt slechts uitgewerkt tot en met het voorontwerp. Het concept moet beantwoorden aan de praktische en functionele eisen eigen aan de verschillende diensten van het havenbedrijf. Het havenbedrijf hecht groot belang aan de duurzaamheid van het gebouw en zijn materialen. Energiezuinig bouwen is eveneens een evidentie. Een haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen maakt deel uit van de opdracht. Het ontwerpteam dient dan ook deze items hoog in het vaandel te houden.

Antwerpen OO1516

Volledige studieopdracht voor het oprichten van een nieuw havenhuis in Antwerpen

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Zaha Hadid Architects
 • a2o-architecten cvba, Atelier Kempe Thill architects and planners, Bureau d'Etudes Greisch nv, Marcq & Roba
 • Rapp+Rapp bv
 • Vier Arquitectos sl
 • Xaveer De Geyter Architectenbureau BVBA
Locatie bouwplaats

Siberiastraat 20, 2030 Antwerpen
Haven 44 - 63

Timing project
 • Selectievergadering: 13 mrt 2008
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 okt 2008
 • Eerste briefing: 21 mei 2008
 • Tweede briefing: 18 jun 2008
 • Indienen: 26 sep 2008
 • Jury: 23 okt 2008
 • Gunning: 16 dec 2008
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 nov 2009
 • In gebruikname: 1 dec 2012
Bouwheer

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

André Loeckx

Budget

€ 28.000.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 25.000 per laureaat