Locatie Open Oproep 1109 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 1109 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 1109 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 1109 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 1109 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 1109 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 1109 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 1109 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Vanaf 1863 was er op een 8 ha groot terrein in de nabijheid van het station van Leuven een spoorwegwerkplaats actief. In 1993 heeft de NMBS het terrein verlaten. De stad  Leuven koopt de terreinen aan en zal ze via haar autonoom gemeentebedrijf omvormen  tot een stedelijke woonwijk.
Bij ministeriel besluit van 14 november 1996 werden delen van de voormalige werkplaatsen beschermd als monument. Zo werd het complex bestaande uit hal 4, hal 5 en een aantal tussenliggende gebouwen beschermd. Het complex dateert van 1863 – 1882 en heeft een oppervlakte van ca. 7.000 m².
De studieopdracht omvat enerzijds de restauratie van deze gebouwen en anderzijds de  herinrichting van de gebouwen voor de nieuwe functies als bibliotheekfiliaal voor de deelgemeente Kessel-Lo (ca. 1.300 m²), wijkgezondheidscentrum (ca. 800 m²), gemeenschapscentrum (ca. 1.200 m²), horecazaak (ca. 200 m²) en overdekte publieke ruimte. Deze gemeenschapsfuncties moeten een impuls geven aan de centrumvorming in dit deel van Kessel-Lo.
Het beschermde complex is een voorbeeld van industriële architectuur. Aandachtspunten van de stad bij de nieuwe invulling zijn: respect voor de eigenheid van elk der gebouwen,  sobere en functionele architectuur, flexibiliteit bij de invulling van de nieuw te realiseren ruimtes.
De studie van de buitenaanleg hoort niet bij de opdracht. Voor het geheel van de buitenaanleg en de infrastructuuraanleg op de terreinen van de voormalige Centrale Werkplaatsen wordt een apart ontwerpteam aangesteld.

Leuven OO1109

Volledige studieopdracht voor restauratie en herbestemming tot bibliotheekfiliaal, gemeenschapscentrum, wijkgezondheidscentrum, horecazaak en overdekte publieke ruimte, van de als monument beschermde hallen 4 en 5 en bijgebouwen op de voormalige Centra

Status project
Locatie bouwplaats

Diestsesteenweg 104, 3010 Leuven

Bouwheer

AG Stadsvernieuwing Leuven

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

André Loeckx

Budget

5.702.479 euro (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 14.000,- / laureaat