Afbakening projectgebied

Afbakening projectgebied

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De opdracht heeft tot voorwerp de dienstverlening voor het conceptontwerp voor de herinrichting van de publieke ruimte die gevormd wordt door de Tenierplaats, gedeelte van Frankrijklei en Italiëlei, plein Kipdorpbrug en Franklin Rooseveltplaats te Antwerpen en dit volgens de hierbij aangegeven voorlopige afbakening. Inbegrepen is tevens de studieopdracht voor het niveau –1 ter plaatse van de Opera en de integratie van deze ruimte in de bovengrondse pleinaanleg.

De heraanleg van het gebied is geen loutere infrastructuuropdracht. De klassieke aanpak en methodologie zijn immers niet afdoende voor deze ontwerpopgave. Want de Leien en dit gebied in het bijzonder hebben een meervoudige betekenis in de stad.
Dit gebied is een belangrijk visitekaartje van de stad. Het is een publieke ruimte met een historische lading, maar is tevens veel meer dan dat. Vandaag bovenal met (al te veel nadruk) een verkeersfunctie, maar daarnaast bevindt deze plek zich op een van de meest structurele knopen binnen de stad, die zorgt voor oriëntatie en plaats zou moeten bieden voor ontmoeting. Deze publieke ruimte geeft de stad een eigen identiteit, een eigen gezicht. Het eerder negatieve imago die deze plek nu nog heeft door zijn verkeersfunctie, de (tijdelijke, maar 40 jarige) noodbrug, de algemene verloedering en wanorde in de ruimtelijke inrichting moet dingend omgevormd worden tot een beeld dat in overeenstemming is met de potenties van deze grootstedelijke ruimte.
Concreet houdt dit in dat de opdracht gaat over een integraal stadsontwerp voor een belangrijk deel van het ‘Hart van Antwerpen’. De inzet van de publieke ruimte wordt hierbij gezien als een strategisch instrument waarmee de ontwikkeling van de stad kan worden beïnvloed. Het moet een krachtig instrument worden voor de vernieuwing van dit stadsdeel. De herstructurering van deze plek zal in belangrijke mate bijdragen tot de verdere stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad….het zal een van de sleutelprojecten worden in haar “werf van de eeuw”.
Deze opgave met een veelheid aan betekenissen vraagt een ontwerphouding die niet uitgaat van een technische maar van een culturele benadering. Dit vereist een ontwerpvaardigheid die in staat is deze culturele dimensie op een kwalitatieve manier vorm te geven. De opvolging en sturing van het project moet dan ook in handen zijn van een ontwerper die aan deze vereisten voldoet.
Het programma voor deze plek omvat in hoofdzaak de structurering van een aaneenschakeling van verkeersluwe pleinruimten. Enkel openbaar vervoer (tram, bussen en halte-infrastructuur), bedieningsverkeer en lokaal verkeer tussen de Oost-West as (Gemeentestraat - Lange Nieuwstraat - Leien Noord) zullen in de toekomst deze ruimte doorkruisen. Het Noord-Zuid autoverkeer op de Leien zal op deze plek ondergronds gebracht worden zodat de huidige fly-over constructie kan verdwijnen. Een ander belangrijk programmapunt vormt de inrichting van het in ruwbouw aanwezige pre-metrostation Opera en de relatie en integratie ervan met de bovengrondse pleinruimte.

De Bouwheer hecht vanuit zijn maatschappelijke opdracht, een groot belang aan de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van deze realisatie. Deze zeer omvangrijke en betekenisvolle herinrichting van een deel van het “hart van Antwerpen” is een opdracht waarbij de uitstraling en de symboolwaarde meer dan elders staat voor de missie van de Bouwheer, m.n. duurzame oplossingen bieden aan de mobiliteitsproblematiek en gelijktijdig een positieve bijdrage leveren aan de (be)leefbaarheid van Antwerpen.

Antwerpen OO06b25

Conceptontwerp voor de herinrichting van de publieke ruimte Opera, Rooseveltplaats en ruimte -1 Opera te Antwerpen

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Manuel de Solà-Morales
 • 51N4E bvba
 • MJOSE VAN HEE ARCHITECTEN bvba, Robbrecht en Daem architecten, SumResearch, Wirtz International nv
 • Office for Metropolitan Architecture OMA
 • Stramien cv
Locatie bouwplaats

Operaplein, 2060 Antwerpen

Timing project
 • Selectievergadering: 1 jun 2004
 • Eerste briefing: 17 jun 2004
 • Tweede briefing: 1 jul 2004
 • Jury: 28 sep 2004
 • Gunning: 6 dec 2004
 • Realisatie: 6 dec 2004
Bouwheer

BAM NV / Stadbestuur Antwerpen

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Downloads

projectdefinitie