Projectomschrijving

De Vlaamse overheid wil na de ervaring met een aantal proefprojecten een groot deel van haar kantoorruimtes omvormen tot meer flexibele kantoren. Anders werken wordt binnen het ministerie gehanteerd als een overkoepelende term voor twee elkaar aanvullende tendensen in de organisatie van de werkomgeving: de innovatieve flexibele kantoren en het werken op afstand.

De nieuwe kantoorinrichting met flexibele werkplekken betekent een efficiënter benutten van dure kantoorruimte, komt tegemoet aan veranderingen in de organisatie naar meer teamgericht werken en wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van informatica en communicatietechnologie.

Over de vormgeving en de inrichting van deze nieuwe werkplekken wil de overheid architecten en interieurontwerpers laten meedenken om tot aantrekkelijke werkomgevingen en duurzame realistaties te komen.

Brussel OO0418

Volledige studieopdracht voor de herinrichting van het interieur van bestaande kantoorruimtes volgens een behoeftenplan en de principes van 'anders werken' te Brussel

Status project
Locatie bouwplaats

Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel
Diverse Locaties

Bouwheer

MVG, Departement AZF, AOGGI, Afdeling Gebouwen

Contactpersoon Bouwheer

Bieghs Patrick

Contactpersoon TVB

Tania Hertveld

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing