Posad en Architecture Workroom Brussels - Naar een visionaire woningbouw Small Talk 3

In opdracht van de Vlaams Bouwmeester heeft de Architecture Workroom Brussels de studie 'Naar een visionaire woningbouw, kansen en opgaven voor een trendbreuk in de Vlaamse woonproductie' afgerond. De studie onderzoekt de huidige problematiek en productiemechanismen van de woningbouw. Ze geeft een aanzet voor "duurzame armaturen" waaraan de woonontwikkelingen gekoppeld worden en plaatst een aanpak op het niveau van “woonomgevingsgebieden” centraal. Zo ontstaan nieuwe opgaven voor ontwerpend onderzoek en nieuwe pistes voor het ruimtelijk en woonbeleid. Als eerste vervolgtraject van dit onderzoek werd begin dit jaar aan het Nederlandse bureau POSAD gevraagd om dit onderzoek verder te ontwikkelen in een ontwerp en presentatie voor de Internationale Architectuurbiënnale van Rotterdam, die doorgaat vanaf eind april 2012 in het Nederlands Architectuurinstituut. POSAD onderzocht welke toegevoegde waarde het collectieve bij het ontwerp van woonomgevingen kan bieden en gaat er van uit dat energie, water en voedsel aan belang zullen winnen als structurerende lagen in de duurzame armaturen.

Op deze Small Talk laten we de tandem AWB-POSAD aan het woord, maar in omgekeerde volgorde. Eerst wordt de animatiefilm, die POSAD maakte voor de IABR, getoond. POSAD zal daarbij toelichten hoe de vorm van het product mee het proces heeft beïnvloed. AWB zal de studie in de breedte kaderen in relatie tot de andere projecten op de IABR en de lopende beleidstrajecten in Vlaanderen.

Of bekijk de film op de Posad-website