De Vlaams Bouwmeester, zijn team en zijn opdracht

Het Team van de Vlaamse Bouwmeester uit zo'n twintigtal personen. Het team is sinds kort gestructureerd volgens de ambities die Peter Swinnen heeft uitgeschreven in zijn  '7 memo’s voor een verlichte bouwcultuur'.

Elk teamlid is enerzijds verantwoordelijk voor één van deze koepels (sectorbeleid, VIA-ruimte, instrumentarium, kunst in opdracht, vastgoedbeleid, internationale ontwikkeling, communicatie) en werkt anderzijds aan deelprojecten over de verschillende domeinen heen.