Pilootprojecten Zorg - Initiatief

Ouderen zitten onder een hoge luifel van het stadhuis in Logrono, Italiƫ (architect Rafaƫl Moneo)

Nieuws                                          Initiatief                                  Doelstellingen

  

Vijf nieuwe ruimtelijke concepten voor zorg.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen zoeken initiatiefnemers in de ouderen- en thuiszorg met een vernieuwende visie op zorgconcepten en hun architecturale en ruimtelijke vertaling.

 

Dit initiatief beoogt een zoektocht naar innoverende zorgconcepten en vernieuwende manieren om deze vorm te geven en te integreren binnen een complexe ruimtelijke context.

 

Het is de doelstelling om vijf pilootprojecten te ontwikkelen die grensverleggend zijn met het oog op toekomstige woonzorgmodellen. Het realiseren van deze visionaire projecten vraagt om een nieuwe beleids- en bouwcultuur: duidelijke keuzes en een creatief en doordacht omgaan met onze ruimte en de architectuur van onze zorginfrastructuur.

 

De Vlaamse overheid wil een zorgzame architectuur, een genereuze en ’levensloopbestendige’ inrichting van de ruimte en geïntegreerde zorgmodellen inzetten om ruimte te scheppen die kwaliteitsvol en inspirerend is voor iedereen. Inherente zorg, onzichtbaar maar prominent aanwezig in alle onderdelen van onze samenleving.

 

Deze procedure honoreert vernieuwende visies van initiatiefnemers en biedt een deskundig kader waarbinnen dergelijke projecten kunnen worden ontwikkeld. Een gestructureerd proces brengt de nodige deskundigheden samen en binnen een specifieke gunningsprocedure wordt maximaal ingezet op ontwerpend onderzoek.

 

 

Proces                                 Projecten                               FAQ  

 

 

 

 

Initiatiefnemers kunnen projectvoorstellen met een vernieuwende langetermijnvisie op zorgconcepten, architectuur en ruimtelijke invulling indienen. Concreet zoeken we naar zorgprojecten die op korte en lange termijn een duidelijke meerwaarde genereren voor de sociaal-ruimtelijke context waaraan ze worden toegevoegd.

 

De procedure staat volledig uitgelegd in HET REGLEMENT

 

De Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lanceerde de oproep in het atelier van de Vlaams Bouwmeester op 17 juli 2012.

het persbericht,

de presentatie

de presentatie die gegeven werd in het kader van de toelichting PPZ (in Gent, Leuven, Hasselt en Brussel) 

 

Kandidaturen voor de Pilootprojecten Zorg konden ingediend worden tot en met 23 november 2012. Momenteel worden de kandidaturen onderzocht en beoordeeld door de verschillende administraties. Half februari zal de minister de selectie van de 5 Pilootprojecten Zorg bekendmaken.

 

De visie van de Vlaams Bouwmeester op de projecten in de zorgsector is samengevat in "Onzichtbare Zorg".