Scholen Bouwen

De school van de 21ste eeuw een nieuwe betekenis geven
De Vlaamse overheid plant een belangrijke inhaaloperatie om de achterstand
op het vlak van schoolgebouwen voor kleuter-, lager en middelbaar onderwijs op
korte termijn weg te werken. Deze beslissing biedt een unieke gelegenheid om
in Vlaanderen aan deze ‘school van het begin van de 21ste eeuw’ een nieuwe
betekenis te geven. Afgezien van het streven naar een sterke architecturale
identiteit, moet het meestal ondergebruikte schoolgebouw verruimd worden tot een
toegankelijke en brede wijkvoorziening. Door de introductie van een meer polyvalent ruimtelijk concept moet het dienstbaar worden voor de lokale gemeenschap.
Met enige verbeelding vallen soepele vormen van controle immers te combineren
met een nieuwe pedagogische aanpak.
Om te slagen in deze opdracht en een gezellige woon- en leerervaring van
scholieren te koppelen aan de optimale gemeenschapswerking ten behoeve van de
ouders moet er op twee niveaus worden gewerkt. Enerzijds moeten de bestaande
normen aangepast worden om een andersoortig, meervoudig gebruik mogelijk
te maken. Anderzijds moet de nieuwe invulling uitgetest worden door de realisatie
van voorbeeldprojecten in diverse contexten en voor diverse onderwijstypes.
Die realisaties maken een terugkoppeling evenals de systematische verfijning
van het kader mogelijk.

Voor de “Scholen” werd een specifieke site gemaakt. Op www.scholenbouwen.be kan u alle informatie vinden over de activiteiten rond de inhaalbeweging op vlak van schoolgebouwen en kan u bijvoorbeeld projectdefinities nalezen, “schoolvoorbeelden bekijken of de wetgeving uitpluizen.