Thematische werking

De beleidsnota van de Vlaamse Bouwmeester vermeldt expliciet een aantal terreinen waarop hij bijzondere ambities koestert.

 

Omdat het niet bij intenties mag en kan blijven, willen we u ook op de hoogte houden van de specifieke acties die ondernomen worden met betrekking tot die thema’s. Om het overzicht overzichtelijk te houden, hebben we de thematische opdeling uit de beleidsnota overgenomen.

 

Op deze pagina’s vindt u al het materiaal dat in het kader van de vijf thema’s werd ontwikkeld. Afhankelijk van de stand van zaken kan u ondermeer volgende documenten terugvinden: opdrachtomschrijving van onderzoeksprojecten, resultaten van de onderzoeksprojecten, presentaties, projecten en samenwerkingen die zijn opgestart.

Thema's:


  • Infrastructuur
  • Scholen
  • Erfgoed
  • Landschap
  • Sociale Huisvesting