Infrastructuur

De Vlaams Bouwmeester wil goed publiek opdrachtgeverschap stimuleren van bij de aanvang van een infrastructuurproject. Hierbij zijn de weg-, spoor- en waterwegbeheerders en de lokale overheden de voornaamste partners. De Vlaams Bouwmeester ondersteunt deze actoren in het zoeken naar de juiste instrumenten en samenwerkingsmodaliteiten  om tot goede infrastructuurprojecten te komen.

 

Vooroverleg met de Vlaams Bouwmeester is verplicht voor bruggen en viaducten. Daarnaast kunnen alle publieke bouwheren  aankloppen bij de Bouwmeester om hun ambities op vlak van goede infrastructuurprojecten te helpen realiseren.

Meer informatie over de omschrijving van het advies van de Vlaams Bouwmeester in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de regeling ervan via het besluit en de omzendbrief op www.ruimtelijkeordening.be in de rubriek ‘wetgeving’.

 

Samenwerkingsovereenkomsten
- sinds 2007 met Waterwegen en Zeekanaal
- sinds 2008 met De Scheepvaart
- sinds 2009 met het Agentschap Wegen en Verkeer

 

Publicatie "Infrastructuur in context"

Ter gelegenheid van het congres “Infrastructuur in context” stelt het team Vlaams Bouwmeester het gelijknamige dossier voor.
Deze publicatie richt zich naar publieke opdrachtgevers en wil ook ontwerpers prikkelen die de complexe uitdaging van een infrastructuurproject durven aangaan.

Het dossier gaat dieper in op een aantal inspirerende opgaves die met het advies en de ondersteuning van Vlaams Bouwmeester tot stand kwamen:
- het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal
- de landschappelijke (her)aanpassing van de N80 doorheen Sint-Truiden
- het stedelijk plateau in Turnhout
Daarnaast:
Interview met Gijs Moors van AWV over de mentaliteitswijziging in het publieke opdrachtgeverschap bij infrastructuurwerken.
Interview met Marcel Smets over het geïntegreerd project als modelaanpak bij infrastructuurwerken
In het hart van het dossier vindt u een uitslaander van fotografe Marie-Françoise Plissart die in opdracht van de Bouwmeester haar blik op het thema infrastructuur in Vlaanderen werpt.

U kunt deze publicatie downloaden via deze link.

Presentaties
 

- "Stadsvernieuwing in beweging - Infrastructuur, een integraal project." - Marcel Smets (pdf) op uitnodiging van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereiniging KVIV.

 

- In het kader van de lezingenreeks "Grensverkenningen", in samenwerking met de Nederlandse Rijksbouwmeester, werd er in de Brakke Grond in Amsterdam rond het thema "infrastructuur" een toelichting gegeven door Marcel Smets over het belang van enkele infrastructuurprojecten en door het bureau  BUUR met Laurent Ney over de Scheldebrug tussen Bornem en Temse.

 "Grensverkenningen" - Marcel Smets (pdf)   

 

- De Vlaams Bouwmeester gaf op 9 oktober 2008 voor de Franse Club Ville d’Aménagement een toelichting over hoe in Vlaanderen gestreefd wordt naar goed opdrachtgeverschap

Presentatie van Marcel Smets (pdf 6.1MB)

 

Op 8 december 2008 gaf de Vlaams Bouwmeester zijn visie over de aanpak en het ontwerp van sneltramlijnen op een themadag over het Spartacusplan, een ambitieus plan dat o.a. voorziet in 3 nieuwe sneltramlijnen in Limburg.

Presentatie (pdf) 

 

In het kader van de lezingenreeks WinVorm gaf de Vlaams Bouwmeester op 9 december 2008 de toelichting “Waar een wil is, is een kwalitatieve weg.”

presentatie (pdf) 

 

Op 24 september 2009 organiseerde de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VVRP) een colloquium over verkeersinfrastructuur en stedelijke ontwikkeling in Antwerpen. De Vlaams Bouwmeester formuleerde enkele aanbevelingen en conclusies naar aanleiding van spraakmakende voorbeelden zoals het project Groene Singel in Antwerpen.

presentatie (pdf)

 

De presentaties van het congres "Infrastructuur in context"  van 25 februari 2010 vindt u hier.

 

Artikels

- Artikel van Marcel Smets in NAV News "pleidooi voor een integraal project" (pdf)

 

- De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en het Team Vlaams Bouwmeester werken samen aan een artikelenreeks in het kwartaalblad 'Ruimte' van de VRP. In deze artikelenreeks wordt er in het bijzonder aandacht geschonken aan de ruimtelijke inpassing van infrastructuurwerken in Vlaanderen, maar ook andere thema's kunnen aan bod komen.

Volgende artikels verschenen m.b.t. het thema infrastructuur:


 
Ruimte 1: Verkeersknoop Lummen, de vallei wordt een talud

Ruimte 2:  Een concept voor de Vlaamse doortocht

Ruimte 3: Een ring is een weg in het landschap

Ruimte 4: Creatief met slimme weggebruikers

 

- In het nummer 218 van het Belgisch tijdschrift voor architectuur A+ staat het thema Infrastructuur centraal. In de volgende artikels komen enkele
projecten aan bod die door Vlaams Bouwmeester werden begeleid.
'Bruggen bouwen' en 'Architectuur voor de Stad'