Erfgoed

Het erfgoed bewaren door een gepaste hedendaagse bestemming

 

In de globale wereld van vandaag verleent het onroerende erfgoed een culturele identiteit aan onze gebouwde omgeving. Om die betekenis van het erfgoed ook voor de toekomst veilig te stellen, streeft men best naar een aangepast gebruik.

Een belangrijke manier om het die plaats te geven in het moderne leven, is te ijveren voor een hedendaagse bestemming. Een oordeelkundige invulling garandeert het bestendig onderhoud. Ze gaat in tegen leegstand en verval, maar ook tegen mummificatie en verschraling, zonder dat een beroep moet worden gedaan op subsidiëring. De beschikbare overheidsmiddelen voor conservatie en herwaardering kunnen daardoor doelgericht worden ingezet. In elk geval blijft de overheid de taak hebben om behoedzaam met het erfgoed om te gaan. De kwalitatieve afweging van de ingreep blijft primordiaal, en herbestemming vormt nooit een doel op zich.

Samen met de bevoegde instanties voor het onroerend erfgoed en andere relevante partners, wil ik deze vorm van kwaliteitsbewarende adaptatie als Vlaams Bouwmeester helpen stimuleren. Door ontwerpmatig na te gaan welke interventies mogelijk zijn met respect voor de specifieke geaardheid van het gebouw en zijn omgeving, wil ik deze nieuwe vorm van bedachtzame aanwending meer algemeen ingang doen vinden.

 

Op 23 februari en 4 maart 2008 organiseerde de Vlaamse Bouwmeester en het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Vlaanderen de studietweedaagse 

‘IN ANDER LICHT’
TOEKOMSTPERSPECTIEVEN VOOR
RELIGIEUS ERFGOED IN VLAANDEREN

 

U kan het beeldmateriaal van de studiedag 'In ander Licht' herbekijken

 

GRENSVERKENNINGEN

Op 11 maart 2008 organiseerde de Vlaamse Bouwmeester samen met de Nederlandse Rijksbouwmeester het tweede luik van de architctuurlezingenreeks "Grensverkenningen". Het centrale thema van deze dag is herbestemming.

informatie over de lezingenreeks grensverkenningen - herbestemming.