Prijs Bouwheer

PB 07 04 Antwerpen

Sint-Felix Pakhuis Antwerpen - Restauratie en renovatie van de havenpakhuizen tot het stadsarchief van Antwerpen

Informatie

 

 

Opdracht

 

 

- De opdrachtgever had als doel het pakhuis te renoveren als archiefdienst en het in te richten als accommodatie voor de gebruiker.
- Gefinancierd door de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen en eigen middelen.
- Het gaat om een beschermd monument, een toonbeeld van havenarchitectuur.
- Gekaderd in een masterplan en beeldkwaliteitsplan voor ’t Eilandje om deze industriële havenbuurt op te tillen naar het bruisende culturele hart van Antwerpen.
- De hoofdgevel ligt aan de Oudeleeuwenrui, de noordgevel is gericht op het Wilhemsdok. Hiertussen ligt een binnenstraat die over de volledige hoogte en lengte van het gebouw loopt en die het gebouw verdeelt in twee evenwaardige delen.
- Strategische keuzes
- Behoud oorspronkelijke architectuur met lichtstraat.
- Grondige voorbereiding verhuis.
- Unieke combinatie van functies: archief, openbare bibliotheek, horeca, kleine winkels, polyvalente ruimtes.

 

 

Proces

 

 

- Van haalbaarheidsonderzoek tot heropening in tien jaar.
- De fasering is bepaald door budget, uitvoering is gebeurd in drie fasen.
- Tijdens fase drie was er een toevoeging aan het programma: bibliotheekfiliaal en verhuurbaar maken ruimtes op gelijkvloers.
- Besluitvorming en overleg:
- Wekelijks overleg tussen ontwerper en opdrachtgever.
- Projectgroepen met stadsdiensten, Vlaamse en provinciale overheid, wissels van projectverantwoordelijken over totale looptijd project.
- De stadsarchivaris als eindverantwoordelijke zorgde voor continuïteit.
- Draagvlak en betrokkenheid: input van medewerkers, bezoekers en klanten, bezoeken op de werf, mogelijkheid tot bezoeken binnenstraat, kelders, zolders, …, uitgebreide pers en communicatie, website, Felixbrochures, …
- Bekroning Koning Boudewijnstichting haalbaarheidsonderzoek 1997.
- Nominatie ’Thuis in de stad’-prijs 2003.

 

 

Resultaat

 

 

- De gelijkvloerse verdieping is voorbehouden aan initiatieven die verbonden zijn met het bibliotheekwezen en de horeca.
- Op de hogergelegen verdiepingen zijn vier containers ingebracht per verdieping voor opslagruimte in een volmaakt verduisterde en geconditioneerde klimaatregeling. Hierdoor heeft men de gevels kunnen restaureren zonder raamopeningen te moeten invullen.
- De bovenste verdieping wordt gekenmerkt door lichtheid. Hier bevinden zich de leeszalen, vergaderzalen, refter, …
- In het bouwdeel aan de Oudeleeuwenrui zijn kantoren, ateliers en bewerkingsruimtes ondergebracht.
- Het pakhuis is een baken in de nieuwe stedelijke ontwikkelingen van
‘t Eilandje.

 

 

Beoordeling

 

 

Opdracht

 

 

- Er is een budgetoverschrijding geweest.
- Het nieuwe beleid in Antwerpen zorgde voor een nieuwe wind: architectuur en cultuur werden gekoppeld aan de stadsopdrachten. Als stad vervult Antwerpen sindsdien een voorbeeldfunctie (1993).

 

 

Proces

 

 

- Het project kende een minder goede start, aanvankelijk was een doorsnee studiebureau aangesteld. Dan is er een kanteling gebeurd en werd er een goede ontwerper aan toegevoegd. Die combinatie heeft gewerkt. Ook de verstandhouding was goed.

 

 

Resultaat

 

 

- Dit is een schitterend voorbeeld van duurzame herbestemming. De invulling beantwoordt aan waarvoor het gebouw bedoeld is. Het is duurzaam door het behoud van de opslagfunctie, de invulling (erfgoed), het plan (naadloze aansluiting van de inwendige organisatie van het pakhuis bij de werking van een archief) en het materiaalgebruik (aansluitend bij bestaande elementen).
- Er zijn steeds meer gebruikers.
- Het project is ingepast in de stedenbouwkundige context. Het gebouw functioneert als fysieke link en inhoudelijke brug tussen de oude stad en nieuwe ontwikkelingen in de buurt zoals het MAS.

Bouwheer:
Stad Antwerpen,
Contactpersoon Bouwheer:

Contactpersoon TVB:
Gunningswijze:
Budget:
Locatie bouwplaats:


Oudeleeuwenrui , 2000 Antwerpen
Geselecteerde deelnemers:


Kunstproject


Downloads