Prijs Bouwheer

PB 07 01 Merksplas

Gemeenschapscentrum Merksplas - Gemeenschapscentrum met zaal, bibliotheek, cafetaria en polyvalente ruimtes zoals een repetitieruimte

Informatie

 

 

Opdracht

 

 

- De selectie van de ontwerper is gebeurd via de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester. Financiering met eigen middelen, provincie (repetitieruimtes) en Vlaamse overheid (uitvoering mobiliteitsplan, Module 10). Het oorspronkelijke budget is verhoogd door de integratie van het gebouw in de gemeentewerking.
- De bouwheer had als doel een laagdrempelige ontmoetingsplaats met levendig en volks karakter te bouwen.
- De ambitie lag er vooral in de markt als plein te laten functioneren en niet zozeer als parking.
- Strategische keuzes
- Bundeling activiteiten bij publieke ruimtes in centrum: kernversterkend werken door bundeling activiteiten.
- Vier scenario’s: keuze voor ontwerp met optimale aansluiting op de bestaande bebouwing en omarming nieuw plein.
- Fiets- en voetgangersdoorgang tussen markt en Bevrijdingsstraat.
- Verleggen gewestweg waardoor het plein autoluw wordt.
- Cafetaria op plein in concessie geven aan private uitbater.


Proces

 

 

- Besluitvorming, draagvlak en overleg
- Opmaak projectdefinitie: werkgroep met culturele actoren.
- Kerngroep met alle betrokkenen, wekelijkse werfvergaderingen.
- Overlegresultaat
- Het ontwerp werd telkens bijgestuurd op basis van overleg.
- Toevoegingen aan het programma: administratieve toegang gemeentehuis en politiekantoor, Kind & Gezin, extra bergruimtes en repetitielokalen.
- Overleg met eigenaar magazijn leidt van het idee van bouwen van appartementen naar afbraak van het leegstaande magazijn.
- Draagvlak en betrokkenheid
- Bewonersvergadering leidt tot aanpassingen van het ontwerp (bijvoorbeeld zaal te klein)
- Opvolging werf gebeurt ook door eigen technische dienst.

 

 

Resultaat

 

 

- De draagstructuur laat flexibele invullingen toe, meervoudig gebruik van ruimtes staat voorop.
- Bergruimtes in de kelder en niet bij de lokalen: ruimtes worden zo niet ‘opeisbaar’ door bepaalde ‘vaste’ gebruikers.
- Duurzaam materiaalgebruik, duurzame technische installatie.
- Bouwkost is beperkt door eenvoudig, rationeel en compact te bouwen, niet door te sparen op materiaalgebruik.
- Meerwaarde van de oorspronkelijke tegenover de huidige toestand is duidelijk in één oogopslag.
- Inpassing bestaande bebouwing rond nieuw plein.
- Het nieuwe gebouw geeft structuur aan het hele dorpsplein en omgeving.

 

 

Beoordeling

 

 

Opdracht

 

 

- Het was moedig en juist te kiezen voor de ontwerpers die een andere locatie voorgesteld hebben. Bij de afweging van de mogelijke juridische gevolgen versus ruimtelijke kwaliteit primeert ruimtelijke kwaliteit. Dit is voortschrijdend inzicht. Bovendien is het eigen aan het ontwerpend vermogen van de architect dat hij mogelijkheden ziet die een opdrachtgever niet inschatte.
- Dit project is interessant qua opdrachtgeverschap. Het systeem van de Open Oproep is niet zaligmakend, het getuigt van durf om op genomen beslissingen, projectdefinitie en locatiekeuze terug te komen. Ook dat kan goed opdrachtgeverschap zijn. Architectuur ontstaat niet door toepassing van één bepaalde methodiek. Er zijn verschillende manieren om tot een goed resultaat te komen en dit is één van de mogelijke oplossingen.

 

 

Proces

 

 

- De bouwheer getuigt van een openheid en bereidheid om bij te leren, de jury waardeert het leerproces.
- Het overleg met de privé-eigenaar heeft tot een kwaliteitsverbetering voor de hele gemeenschap geleid.
- De architecten hebben nauwgezet de kostprijs van het project bewaakt.

 

 

Resultaat

 

 

- Het gebouw is zeer goed geïntegreerd in de publieke ruimte en heeft een aantal ruimtelijke problemen opgelost in relatie tot het marktplein. De ingreep werkt kernversterkend, heeft meer impact dan het project zelf en structureert meer.

Bouwheer:
Gemeentebestuur Merksplas
Contactpersoon Bouwheer:

Contactpersoon TVB:
Gunningswijze:
Budget:
Locatie bouwplaats:


Markt , 2330 Merksplas
Geselecteerde deelnemers:


Kunstproject


Downloads