Prijs Bouwheer

PB 07 11 Duffel

Kapel van het Niets Duffel - Een sacraal bouwwerk van Thierry de Cordier

Informatie

 

 

Opdracht

 

 

- Samenwerking met het team van de Vlaamse Bouwmeester.
- Vzw Emmaüs (1998), als samenvoeging van een twintigtal diensten, nam het engagement om een kunstwerk op de campus te voorzien als een hulde aan zusters die jarenlang de zorg voor psychiatrische patiënten op zich genomen hebben.
- Doel: herstelbevorderende omgeving, ‘healing environment’, nood aan stille ruimte voor patiënten en personeel.
- Waarden en normen: bevorderen zelfstandigheid patiënten, ruim behandelingsaanbod, maatwerk en maximale maatschappelijke integratie, …
- Strategische keuzes
- Keuze voor gecontroleerde openheid of geslotenheid naar het dorp.
- Evenwicht tussen publieke ruimten en meer intieme ruimten op de campus.
 


Proces

 

 

- Er is nooit vastgepind op een einddatum, aan de kunstenaar werd de tijd gegeven om het werk te reduceren tot de essentie. Dit gaf de bouwheer de tijd om mentaal dezelfde beweging te maken.
- De technische ondersteuning gebeurde door de architect.
- Er waren lange discussies binnen de Raad van Beheer over de maatschappelijke relevantie.
- Overlegresultaat: functionele ruimtes werden geschrapt tot het ‘niets’ overbleef. De functionele ruimte werd ingericht op de campus zelf.

 

 

Resultaat

 

 

- Witte losstaande muur: ‘muur van niets’, geplaatst op een sokkel van blauwe steen.
- Rond de muur vier zwarte buitenmuren (roofing).
- Dak voor drie vierde ontsloten. Door de open ruimte steekt de witte muur boven de zwarte doos uit.
- Rechthoekige paal met zwarte doek als een maatstaf, een zwarte streep in of dwars door het Niets.
- De verhoudingen zijn berekend volgens de gulden snede.

 

 

Beoordeling

 

 

Opdracht

 

 

- De opdracht leidt tot een zeer interessante dialoog: kiezen voor kunst of architectuur.
- De jury vindt het opdrachtgeverschap voor louter kunst boeiend en niet alledaags. Interessant is bovendien dat een vzw kiest voor iets wat op zich geen identiteitswaarde heeft, dit is een moedige keuze.
- Binnen de levensbeschouwelijke visie van de instelling is de opdrachtgever erin geslaagd om met dit project een hedendaagse visie op een kapel te geven.

 

 

Proces

 

 

- Er was een grote bereidwilligheid naar de kunstenaar toe.
- Het proces was belangrijk om de kunst echt uit te puren.

 

 

Resultaat

 

 

- Er is sprake van een hoge belevingswaarde door de reductie tot de essentie.

Bouwheer:
PZ Sint-Norbertus
Contactpersoon Bouwheer:

Contactpersoon TVB:
Gunningswijze:
Budget:
Locatie bouwplaats:


Stationsstraat , 2570 Duffel
Geselecteerde deelnemers:


Kunstproject


Downloads