Open Oproep

OO 1103 Oostende

Volledige studieopdracht voor de bouw van een gedifferentieerd woonproject aan de Blauwkasteelstraat in Oostende
Status project:
Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd

Een deel van het bouwblok gelegen tussen de Torhoutsesteenweg, de Blauwkasteelstraat, de Nieuwlandstraat en de Zwaluwstraat, heden in eigendom van de stad, is rijp voor vervangende nieuwbouw. Het is een uitgelezen plek om op schaal en maat van de bestaande woonwijk een vernieuwend woonproject te realiseren.
De ambitie is om een gedifferentieerd woonproject te ontwikkelen hoofdzakelijke bestaande uit gesloten bebouwing, deels gericht op sociale huisvesting, deels op andere doelgroepen.
Concreet gaat het om de ambitie er een gedifferentieerd woonproject te ontwikkelen hoofdzakelijke bestaande uit gesloten bebouwing, deels gericht op sociale huisvesting, deels op andere doelgroepen.
Naast enkele grondontsloten woningen met tuin zijn in dit project ook het gestapeld wonen, het wonen voor minder validen en het inrichten van de semi-publieke ruimte en van autostalplaatsen, onderwerp van ontwerpend onderzoek.

Bouwheer:
AG Stadsvernieuwing Oostende
Contactpersoon Bouwheer: Pannecoucke Eddy

Contactpersoon TVB: Mario Deputter

Extern Jurylid: André Loeckx
Gunningswijze:
prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Budget: tussen 4.000.000,- en 6.000.000 euro
(Excl BTW) (Excl Ereloon)
Vergoeding ontwerpers: € 3.000,- / laureaat
Locatie bouwplaats:


Blauwkasteelstraat , 8400 Oostende
Torhoutsesteenweg / Blauwkasteelstraat / Zwaluwstraat
Timing project:


  • Toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s):
  • Toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s):
  • Voorziene beëindiging van de werken:
Geselecteerde deelnemers:


Timing procedure


  • Selectievergadering :
  • 1e briefing :
  • 2de briefing :
  • Indienen :
  • Jury :
  • Gunning :
  • Realisatie :
Kunstproject


Downloads