Open Oproep

OO 1623 Kalmthout

Volledige studieopdracht voor de uitbreiding van het gemeentehuis met inbegrip van de realisatie van een cultureel centrum.
Status project:
Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd

De gemeentelijke diensten zijn thans gecentraliseerd in het centrum van de gemeente Kalmthout, de centrale ligging staat daarbij voorop. Er is echter nood aan uitbreiding en herschikking van een aantal functies. De bestaande administratieve diensten kampen met plaatsgebrek, er werd in afwachting alvast een tijdelijke kantoorunit in hout geplaatst, maar ook de brandweerkazerne voldoet niet meer aan de huidige normen en zou na verhuis van de technische diensten deze bestaande gebouwen kunnen overnemen. Op die manier kan de bestaande brandweerkazerne een nieuwe functie krijgen. Op cultureel vlak zijn er in de gemeente tal van kleinere ruimten en zaaltjes welke nu gebruikt worden door allerlei verenigingen en voor allerhande activiteiten. Een grotere ruimte – cultureel centrum met polyvalent gebruik - ontbreekt momenteel in de gemeente.
De verschillende beleidsplannen spelen hierop voldoende in en onderstrepen het belang en de noodzaak van de geplande investeringen door het gemeentebestuur. Tegelijkertijd werd er in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan alvast een opdracht gegeven voor het uitwerken van een strategisch project in de omgeving van het gemeentehuis. Belangrijk is daarbij ook de samenhang tussen de verschillende onderdelen in dit centraal gelegen gebied en het belang van de pleinfunctie welke het Kerkeneind hier vervult. Dit idee zal kunnen versterkt worden, waarbij de aandacht op de parkeervoorzieningen niet uit het oog mag worden verloren. Samenwerking tussen de verschillende opdrachten en afstemming op elkaar behoort dus zeker tot de vereisten.

Enerzijds is de architectuuropdracht gericht op de uitbreiding van het gemeentehuis en het voorzien van een cultureel centrum, maar anderzijds behoort ook het zoeken en meewerken aan een oplossing voor het evenwicht tussen de verschillende functies in het centrumgebied tot de opdracht. De ontwerpers dienen ook rekening te houden met ruimte voor eventuele bijkomende gemeenschapsvoorzieningen in deze omgeving.
De gebouwen zullen beantwoorden aan alle hedendaagse eisen inzake duurzaamheid, energiezuinigheid, kindvriendelijkheid en akoestische isolatie. Alle subsidies en tegemoetkomingen moeten daarbij maximaal kunnen worden aangewend. De gebouwen moeten ook beantwoorden aan alle recentste eisen als het gaat over toegankelijkheid, energieregelgeving, enz… 

Bouwheer:
Gemeentebestuur Kalmthout
Contactpersoon Bouwheer:

Contactpersoon TVB:

Extern Jurylid: Pieter Uyttenhove
Gunningswijze:
prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Budget: nog niet bepaald
(Excl BTW) (Excl Ereloon)
Vergoeding ontwerpers: 2500€ (excl. BTW) per laureaat
Locatie bouwplaats:


Kerkeind 13 , 2920 Kalmthout
Timing project:


 • Toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s):
 • Toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s):
 • Voorziene beëindiging van de werken:
Geselecteerde deelnemers:


 • BU: Poponcini & Lootens ir architecten bvba
 • BU: Eagles of Architecture
 • BU: Cuypers & Q interprof. architectenvennootschap
 • BU: Robbrecht en Daem architecten
 • BU: M10-architecten bvba
Gunning


Eagles of Architecture
Timing procedure


 • Selectievergadering : 18 november 2008
 • 1e briefing : 17 december 2008
 • 2de briefing : 6 januari 2009
 • Indienen : 23 maart 2009
 • Jury : 31 maart 2009
 • Gunning :
 • Realisatie :
Kunstproject


Downloads