Open Oproep

OO 1604 Deinze

Volledige studieopdracht voor de bouw van een gemeentelijk administratief centrum te Deinze
Status project:
Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd

Deinze – Stad in Beweging Deinze is een dynamische stad gelegen aan de Leie. Binnen de huidige legislatuur geeft de stad prioriteit aan de vernieuwing van de stadskern, het herbouwen en bouwen van openbare gebouwen gecombineerd met de aanleg van het publiek domein is één van de middelen voor de realisatie van deze stadskernvernieuwing. Het meest ambitieuze project dat hierin kadert, en de hoogste prioriteit draagt, is het bouwen van een nieuw AC ten behoeve van de stedelijke administratieve diensten .
Het AC zal toekomstgericht een werkplek bieden aan 100 personen en een oplossing aanreiken voor de parkeerplaatsen, die in het centrumgebied zullen verdwijnen naar aanleiding van meerdere stadsvernieuwingsprojecten. Als projectlocatie werd de RAC-parking, die gelegen is aan de oever van de
Leie binnen een cluster van openbare gebouwen ( vredegerecht, FOD financiën,
jeugdhuis Brieljant en Dienstencentrum voor Kinderopvang ) gekozen. Deze locatie wordt als sleutelplek aanzien binnen de ontwikkeling van het vernieuwde stedelijke weefsel en vormt op deze locatie de wand van de stedelijke Leieruimte die de ruimtelijke drager van de stadskern vormt.

Het project streeft aan de hand van zijn architectuur, concept en aanleg van de publieke buitenruimte een hoogwaardige identiteit na, om zo het AC in te schrijven in het collectief geheugen van de bewoners van Deinze. Het project dient een trend te zetten van het vernieuwde stedelijke beleid van de stad dat richtinggevend wil zijn op het vlak van duurzame ontwikkeling, stedenbouw en architectuur. Het AC dient conceptueel zodanig ontworpen te zijn dat de toegankelijkheid naar de bezoeker toe laagdrempelig is met een klantgericht onthaal en de herkenbaarheid van de openbare dienstverlening ondersteund wordt door een
logische en flexibele planindeling.
De ambitie naar duurzaam bouwen vertaalt zich in het bouwen van een bouwtechnisch laag energiekantoorgebouw met installatietechnisch lage energie- en waterstromen.
Van het ontwerpteam wordt enige affiniteit met interieurarchitectuur en
duurzaamheid verwacht.

 

Honorariumvork: 

Architectuur min 6 % en max 8%. 
Stabiliteit min 2 % en max 3%. 
Technieken min 3 % en max 5%. 

Bouwheer:
Stadsbestuur Deinze
Contactpersoon Bouwheer:

Contactpersoon TVB:

Extern Jurylid: Pieter Jacobs
Gunningswijze:
prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Budget: 11 771 000 €
(Excl BTW) (Excl Ereloon)
Vergoeding ontwerpers: 6.500 Euro excl. btw per laureaat
Locatie bouwplaats:


Brielstraat , 9800 Deinze
Timing project:


 • Toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s): 1 juni 2009
 • Toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s): 31 december 2009
 • Voorziene beëindiging van de werken: 1 januari 2012
Geselecteerde deelnemers:


 • BU: Tony Fretton Architects
 • TV: awg architecten - bossuyt alain
 • BU: mlzd
 • BU: uapS Anne Mie Depuydt & Erik Van Daele
 • BU: De Smet Vermeulen architecten bvba
Gunning


Tony Fretton Architects
Timing procedure


 • Selectievergadering : 16 december 2008
 • 1e briefing : 26 januari 2009
 • 2de briefing : 5 maart 2009
 • Indienen : 24 april 2009
 • Jury : 13 mei 2009
 • Gunning : 30 juni 2009
 • Realisatie :
Kunstproject


Downloads