Open Oproep

OO 1115 Genk

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een integraal plan en bestek voor de aanleg/herinrichting van het centrale plein op de mijnsite Winterslag ("C-Mine" genaamd)
Status project:
Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd

C-mine is een clusterproject voor de unieke herbestemming van de mijnsite van Winterslag. Het centrale plein moet het nieuwe hart vormen van het oude en het nieuwe Winterslag. Het maakt deel uit van het publieke domein en biedt een toegang tot de omliggende gebouwen waar 4 nieuwe functies een plaats vinden: vorming, cultuur, creatieve economie en recreatie, welke worden ontwikkeld vanuit het centrale thema ‘Creativiteit’.
Deze polyvalente en hedendaagse buitenruimte moet een activiteitenplein worden en een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats voor de nieuwe gebruikers, o.a. voor de media- en designacademie, het cultuurcentrum en de bioscoop.
Het stedelijk plein wordt gekaderd door enkele waardevolle industrieel-archeologische relicten. Centraal op het plein staan de jongste en de oudste schachtbok van de Limburgse mijnstreek, als stille getuigen van wat ooit de toegang was naar het zwarte goud. De beschermde gebouwen en constructies maken deel uit van een orthogonaal stedenbouwkundig concept en zijn een bovengrondse weerspiegeling van het ondergrondse netwerk. Op termijn zal het plein en de historische noord- en oostgevel vervolledigd worden met 2 ‘ontbrekende’ wanden. Deze gebouwen krijgen een uitgesproken hedendaags architecturaal karakter en kunnen de immense schaal van het plein op het juiste niveau brengen.
Naast de aanleg van het plein en de renovatie en herbestemming van het beschermde patrimonium ondergaat ook de rest van de voormalige mijnsite binnenkort een ontwikkeling via het invullen van een woonzone, het aanleggen van een ondergrondse parking en het leggen van verbindingen met het onderliggende en omliggende (stedelijke) weefsel.

Bouwheer:
Stadsbestuur Genk
Contactpersoon Bouwheer: Carlens Ivo

Contactpersoon TVB:

Extern Jurylid: André Loeckx
Gunningswijze:
prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Budget: 1.400.000 euro
(Excl BTW) (Excl Ereloon)
Vergoeding ontwerpers: € 2.500,- / laureaat
Locatie bouwplaats:


W.Kastanjelaan/ E.Coppéelaan , 3600 Genk
Timing project:


 • Toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s):
 • Toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s):
 • Voorziene beëindiging van de werken:
Geselecteerde deelnemers:


 • BU: OMGEVING
 • BU: HOSPER NL BV
 • TV: TV A2O Omgeving / Arcadis
 • TV: TV Orizon
 • TV: TV Agence Ter.De / Rob van Gool

Gunning


HOSPER NL BV
Timing procedure


 • Selectievergadering : 4 juli 2006
 • 1e briefing : 22 augustus 2006
 • 2de briefing : 18 september 2006
 • Indienen : 22 oktober 2006
 • Jury : 1 december 2006
 • Gunning : 4 december 2006
 • Realisatie :
Kunstproject