Open Oproep

OO 0527 Brussel

Volledige studieopdracht voor de verbouwing van een pralinefabriek tot hogeschool voor audiovisuele technieken, audiovisuele en dramatische kunst te Brussel
Status project:
Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd

Het RITS koppelt de studiegebieden audiovisuele kunst en dramatische kunsten met audiovisuele technieken, wat deze opleiding uniek maakt in Vlaanderen. De student als scheppend kunstenaar en individu staat centraal in de opleiding en dit hoger kunstonderwijs wil een sterke persoonlijkheidsvorming stimuleren. Actieve participatie in de artistieke wereld en het overschrijden van sectoren moet exploratie en innovatie bevorderen. Daarbij hanteert de instelling een pluralistische, open en verdraagzame filosofie.

Deze missie wil de bouwheer weerspiegeld zien in dit project tezamen met energiebewust en duurzaam bouwen. De Erasmushogeschool is zich ten volle bewust van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van het Brussels stedelijk weefsel en wil door de herbestemming van de verlaten Leonidasfabriek, vlakbij zijn huidige vestiging, een bijdrage leveren aan duurzame stedenbouw. De verbouwing moet rekening houden met de krijtlijnen van een stedenbouwkundig attest nr. 2.

Bouwheer:
Erasmushogeschool Brussel
Contactpersoon Bouwheer:

Contactpersoon TVB: Anne Malliet

Extern Jurylid: Niet van toepassing
Gunningswijze:
Prijsvraag voor ontwerpen
Budget: 3.000.000 euro
(Excl BTW) (Excl Ereloon)
Vergoeding ontwerpers:
Locatie bouwplaats:


Papenvest 12 , 1000 Brussel
Timing project:


 • Toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s):
 • Toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s):
 • Voorziene beĆ«indiging van de werken:
Geselecteerde deelnemers:


 • BU: Stam Architecten
 • BU: Hub
 • BU: Crepain Binst architecture
 • BU: Sergison Bates architects
 • BU: Vincent Van Duysen Architects
Gunning


Sergison Bates architects
Timing procedure


 • Selectievergadering : 7 oktober 2003
 • 1e briefing : 26 november 2003
 • 2de briefing : 11 december 2003
 • Indienen :
 • Jury : 11 december 2003
 • Gunning : 16 maart 2004
 • Realisatie :
Kunstproject