Open Oproep

OO 1617 Beernem

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwerp voor het centrum van Oedelem gekoppeld aan de realisatie van de heraanleg van de markt en omgeving.
Status project:
Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd

Oedelem (met zo’n 5900 inwoners) is een deelgemeente van Beernem (in totaal 14.800 inwoners), gelegen in West-Vlaanderen. Oedelem is gelegen in buitengebied, palend aan het regionaal stedelijk gebied Brugge, op 10 km van het stadscentrum. Het is de ambitie van het gemeentebestuur om door een kwalitatieve aanleg van het marktplein en achterliggend kerkplein een herkenbaar centrumgebied met hoge kwaliteit en uitstraling te creëren. Het gemeentelijk plein, waar tot in de jaren ’60 wekelijks een belangrijke botermarkt doorging, wordt gekaderd door enkele waardevolle historische relicten. Centraal op het plein staat een kiosk die een bunker uit de Eerste Wereldoorlog camoufleert. Tevens fraait het pittoreske Schepenhuys het marktplein op. Dit Schepenhuys (het vroegere gemeentehuis van Oedelem) herbergt nu de toeristische infodienst en de heemkring. Het huidige gebouw is het resultaat van verbouwingswerken in 1752 van het veel oudere Schepenhuis van de Heren van Praet.
Er wordt gevraagd om in het ontwerp een langetermijnvisie voor dit unieke patrimonium uit te werken. In dit deelproject moet de mogelijke renovatie, herinrichting en/of gedeeltelijke herbestemming kaderen in de visie om het
Schepenhuys uit te bouwen tot een Centrum voor Kunst, Toerisme en Erfgoed.


Dit deelproject zou dan in een latere fase (kunnen) gerealiseerd worden. Het afstemmen van de verschillende centrumfuncties op een kwaliteitsvolle heraanleg van het openbaar domein vormt de basis voor de uitbouw van een leefbaar, dynamisch en aantrekkelijk centrum. Verder bouwend op reeds bestaande studies over Oedelem en Groot-Beernem en in een proces van inspraak met de belanghebbenden, zal een samenhangende visie worden ontwikkeld over de verschillende elementen die de kwaliteit van deze openbare ruimte bepalen. De ingewikkelde en belangrijke verkeerskundige organisatie van de beschikbare ruimte, de profielopbouw, parkeervoorzieningen, groenelementen, integratie van publieke functies (bv. Schepenhuys, kerk, begraafplaats,halte openbaar vervoer…), keuze van verhardingen, straatmeubilair en verlichting moeten leiden tot een heldere en eenvoudige vormgeving van de publieke ruimte welke de leefbaarheid van het centrum van Oedelem moet verbeteren. Het creëren van een aangename ontmoetingsplaats is hiervan een onderdeel. De opdracht bestaat uit de volledige ontwerpopdracht tot en met de realisatiefase.

 

Honorariumvork:  6% - 8%

Bouwheer:
Gemeentebestuur Beernem
Contactpersoon Bouwheer:

Contactpersoon TVB:

Extern Jurylid: Filip Vanhaverbeke
Gunningswijze:
prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Budget: 2.850.000 € (incl btw, erelonen, nutsleidingen, …)
(Incl BTW) (Incl Ereloon)
Vergoeding ontwerpers: 5.000 € incl btw per laureaat
Locatie bouwplaats:


, 8730 Beernem
Marktplein en omgeving Oedelem
Timing project:


 • Toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s):
 • Toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s):
 • Voorziene beëindiging van de werken:
Geselecteerde deelnemers:


 • TV: TV buro voor vrije ruimte - Ingenieursbureau Norbert Provoost
 • BU: BB&GG arquitectes
 • TV: TV Orizon: nuvolaB en Goossens+Bauwens
 • TV: TV Architectenbureau Jan Maenhout / Ontwerpbureau Pauwels
 • BU: Paul Deroose
Gunning


TV Orizon: nuvolaB en Goossens+Bauwens
Timing procedure


 • Selectievergadering : 15 januari 2009
 • 1e briefing : 3 februari 2009
 • 2de briefing :
 • Indienen : 25 mei 2009
 • Jury : 3 juni 2009
 • Gunning : 19 juni 2009
 • Realisatie :
Kunstproject


Downloads