Open Oproep

OO 1104 Opglabbeek

Volledige studieopdracht voor de bouw van een gemeenschapscentrum in Opglabbeek als oonderdeel van én geïntegreerd in een visie voor het masterplan centrumversterking
Status project:
Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd

In de gemeente Opglabbeek, kijkt men al jaren uit naar de realisatie van een nieuwe polyvalente zaal, omdat de huidige feestzaal niet meer voldoet aan de actuele noden.
Opglabbeek kent een zeer bloeiend verenigingsleven en bovendien is er vanuit de culturele wereld vraag naar meer leslokalen, meer vergaderruimten, meer crea- en vormingslokalen, bijkomende computerklassen en een uitbreiding van de bibliotheek.
Na een eerste voorbereidend onderzoek werd besloten om het huidige gemeenschapscentrum ’t Troempeelke uit te breiden (met ~1800 m² netto opp.) en het bestaande gebouw (~2500 m² bruto opp.) te optimaliseren en te reorganiseren.
Het project moet kaderen binnen het bestaande ‘masterplan centrumversterking’ en er wordt gevraagd om een langetermijnvisie uit te werken voor het gebied rond het gemeenschapscentrum.

Bouwheer:
Gemeentebestuur Opglabbeek
Contactpersoon Bouwheer:

Contactpersoon TVB:

Extern Jurylid: Jo Lefebure
Gunningswijze:
prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Budget: 4.728.000 euro
(Excl BTW) (Excl Ereloon)
Vergoeding ontwerpers:
Locatie bouwplaats:


Kapelstraat 10 , 3660 Opglabbeek
Timing project:


 • Toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s): 1 maart 2006
 • Toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s): 1 januari 2008
 • Voorziene beëindiging van de werken: 30 december 2009
Geselecteerde deelnemers:


 • BU: Verdickt & Verdickt architecten
 • BU: MORGEN architectuur
 • BU: Jeanne Dekkers Architectuur
 • BU: Van Belle & Medina architects
 • BU: ORG Organization for Permanent Modernity

Gunning


Verdickt & Verdickt architecten
Timing procedure


 • Selectievergadering : 4 mei 2006
 • 1e briefing : 18 mei 2006
 • 2de briefing : 29 mei 2006
 • Indienen : 29 september 2006
 • Jury : 20 oktober 2006
 • Gunning : 7 december 2007
 • Realisatie : 7 december 2007
Kunstproject