Open Oproep

OO 1113 Diksmuide

Volledige studieopdracht voor de restauratie en de verbouwing van het Begijnhof in Diksmuide
Status project:
Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd

Het Begijnhof van Diksmuide is één van de vestigingen van De Lovie, een centrum voor begeleiding van personen met een verstandelijke handicap.  De site is beschermd als monument. Voor de twintig mensen met een verstandelijke handicap die er wonen, biedt deze locatie vele kansen : wonen dicht bij het stadscentrum, gebruik kunnen maken van sport- en ontspanningsfaciliteiten in de stad, ontmoeting met de vele toeristen die het Begijnhof bezoeken, meewerken in een winkelproject op de site.
Het Diksmuidse Begijnhof is een getuige van de begijnenbeweging in de 13de eeuw.  Na WO I werd het wederopgebouwd in historiserende stijl.  Het Begijnhof van Diksmuide is een typisch pleinbegijnhof.  De bezoeker wordt onmiddellijk gecharmeerd door het vrij authentiek aangelegde binnenplein met waterput en bloemenperken.  Vier gebouwen omsluiten het binnenplein : twee witgekalkte hoofdgebouwen, het poorthuis en de kapel.  De oorspronkelijke verticale structuur van het bewoonde gebouw is grotendeels doorbroken.  Hierin situeerden zich eertijds de woning van de grootjuffrouw en de kluizen.  Het andere gebouw dat vele jaren leegstaat, omvat vier huizen die nog vrij intact zijn qua structuur en indeling.  De woningen zijn van het binnenplein afgesloten door ommuurde voortuintjes.  In het vroegere poorthuis is een winkelproject ingericht.
Het is de bedoeling op de site kleinschalige woonvormen te realiseren voor een 25-tal mensen met een verstandelijke handicap evenals het huidige winkelproject, een bezoekerscentrum, een als gastenlogies ingericht begijnenhuisje.  Ook de herinrichting van het begijnhofplein met de achterliggende tuin behoren tot deze studieopdracht. De opdracht van de kapel omvat enkel beperkte restauratiewerken.
Bij deze realisatie wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden van Het Begijnhof, met een functionele inrichting alsook met het creëren van een evenwicht tussen privacy van de bewoners en de sociale interactie met de bezoekers op de site.

Bouwheer:
vzw De Lovie
Contactpersoon Bouwheer: Decramer Luc

Contactpersoon TVB:

Extern Jurylid: Jo Lefebure
Gunningswijze:
prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Budget: 2.883.560 euro
(Excl BTW) (Excl Ereloon)
Vergoeding ontwerpers: € 2.500,- / laureaat
Locatie bouwplaats:


Begijnhofstraat 2 , 8600 Diksmuide
Timing project:


 • Toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s):
 • Toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s):
 • Voorziene beëindiging van de werken:
Geselecteerde deelnemers:


 • BU: Egus architecten en ingenieurs
 • BU: Dial-architects
 • BU: Architectenburo JMW
 • BU: Philippe Vander Maren en Mireille Weerts
 • TV: TV Barbara Van der Wee / Sum Project

Gunning


Egus architecten en ingenieurs
Timing procedure


 • Selectievergadering : 6 juni 2006
 • 1e briefing : 29 juni 2006
 • 2de briefing : 13 juli 2006
 • Indienen : 6 oktober 2006
 • Jury : 13 oktober 2006
 • Gunning : 13 oktober 2006
 • Realisatie :
Kunstproject