Open Oproep

OO 0401 Waarschoot

Opmaak van een structuurschets voor dorpskernvernieuwing en de volledige studieopdracht voor de inplanting en heropbouw van de St Ghislenuskerk te Waarschoot
Status project:
Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd

Op Nieuwjaar 2002 brandde de Sint-Ghislenuskerk in Waarschoot af. Deze gotische kerk werd gebouwd in de 17de eeuw. Door de uitbreiding tot in het midden van de 19de eeuw was de kerk zeer ruim en ongewoon breed. De kerk is ingeplant aan de N.O.-zijde van het driehoekige dorpsplein te midden van een parkje, aangelegd op het vroegere kerkhof. Het huidige platform vertoont een driebeukige hallenkerk van drie traveeën met een vierkandt uispringende toren. De witgekalkte bakstenen toren in gotische stijl brandde niet af en moet worden behouden en gerestaureerd. De restauratie van de toren is niet inbegrepen in de opdracht.

In het hoofdgedeelte van de nieuwe kerk moeten 500 stoelen geplaatst worden, een 100-tal voor de winterkapel/doopkapel, doch met de mogelijkheid aan te sluiten op het kerkgedeelte. Uiteraard maken een sacristie, toilet, begroetingsruimte voor begrafenissen, en devotieruimte en toiletten voor de kerkgangers, alsmede de technische ruimtes deel uit van de opdracht.

Het programma omvat ook de opmaak van een structuurschets voor de inplanting van de nieuwe kerk, rekening houdend met de geplande dorpskernvernieuwing.

Bouwheer:
Gemeentebestuur Waarschoot
Contactpersoon Bouwheer: Dirk Engels

Contactpersoon TVB: Tania Hertveld

Extern Jurylid: Niet van toepassing
Gunningswijze:
Prijsvraag voor ontwerpen
Budget: € 2.250.000
(Incl BTW) (Incl Ereloon)
Vergoeding ontwerpers:
Locatie bouwplaats:


Hovingen 37 , 9950 Waarschoot
Timing project:


 • Toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s): 30 juni 2003
 • Toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s): 31 december 2003
 • Voorziene beëindiging van de werken: 30 juni 2005
Geselecteerde deelnemers:


 • BU: Delmulle Delmulle Architecten
 • BU: Stramien cvba
 • TV: TV Felix - Glorieux / F. Gimmleprez
 • BU: De Smet Vermeulen architecten bvba
 • BU: Rapp+Rapp bv

Gunning


Stramien cvba
Timing procedure


 • Selectievergadering : 21 maart 2003
 • 1e briefing : 20 mei 2003
 • 2de briefing : 26 juni 2003
 • Indienen :
 • Jury : 29 september 2003
 • Gunning : 6 oktober 2003
 • Realisatie : 6 oktober 2003
Kunstproject