Open Oproep

OO 1821 Antwerpen

Volledige studieopdracht voor een concept van aanpak voor de renovatie van de dienstgebouwen van Aquafi n en uitvoering van een gefaseerd concept, bestaande uit 6 locaties
Status project:
Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd
Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de financiering, uitbouw en exploitatie van de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Aartselaar en beschikt daarnaast over een netwerk van decentrale diensten over gans Vlaanderen. Enkele van de decentrale dienstgebouwen worden ingezet als locatie voor interne opleidingen, rondleidingen voor externe bezoekers, … Sommige van deze gebouwen beantwoorden vandaag echter niet meer aan de normen op het vlak van gebruikscomfort, uitstraling, herkenbaarheid en energieprestaties.
Bovendien ontbreekt een uniforme Aquafin-identiteit. Aquafin heeft een in hoofdzaak maatschappelijke opdracht: het zuiveren van afvalwater om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen te verbeteren. De dienstgebouwen dienen deze maatschappelijke opdracht ook te vertalen.
Om deze redenen plant Aquafin de renovatie van zes dienstgebouwen: Gent, Ieper, Leuven, Deurne, Mechelen en Oostende. Afhankelijk van de locatie, de functie en het gebruikscomfort van het gebouw, zal de nadruk in meerdere of mindere mate liggen op onderstaande elementen. In elk geval zal de herkenbaarheid de rode draad zijn.
In functie van de missie, waarden en huisstijl wenst Aquafin een hedendaagse uitstraling en duidelijke herkenbaarheid voor de dienstgebouwen. Er moet voor elke locatie rekening gehouden worden met de inpassing in de omgeving.
De dienstgebouwen moeten zo ingericht worden dat de beschikbare ruimte optimaal benut wordt, rekening houdend met de personeelsbezetting en vooropgestelde functionaliteiten.
Naast de praktische en functionele voorwaarden speelt ook de energieprestatie een rol. Aquafin staat open voor alternatieve energiesystemen en ziet een uitdaging in het hergebruik van de beschikbare warmte op de installaties.
Aquafin formuleert hierna een open oproep om een conceptvoorstel te ontwerpen voor de zes hierboven genoemde locaties. Na de realisatie van het eerste gebouw volgt een evaluatie op basis waarvan Aquafin beslist om de overige vijf locaties eveneens te realiseren. Aquafin behoudt de optie tot verdere gunning van de resterende deelopdrachten aan de ontwerper.
Bouwheer:
Aquafin NV
Contactpersoon Bouwheer: Danny Verhulst

Contactpersoon TVB: Christa Dewachter

Extern Jurylid: Karel De Baere
Gunningswijze:
prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Budget: 2.770.000 €
(Excl BTW) (Excl Ereloon)
Vergoeding ontwerpers: 6.500 € (excl. btw) per laureaat
Locatie bouwplaats:


Noordersingel 1 , 2060 Antwerpen
Na 1ste fase in Deurne 5 andere locaties
Timing project:


 • Toewijzen van de opdracht aan de ontwerper(s):
 • Toewijzen van de opdracht aan de uitvoerder(s):
 • Voorziene beëindiging van de werken:
Geselecteerde deelnemers:


 • BU: kbng architectuur I stedebouw I restauratie
 • TV: De Smet Vermeulen Ar-Te
 • BU: Import.Export Architecture
 • BU: evr-Architecten
 • BU: Poponcini & Lootens ir architecten bvba
Gunning


evr-Architecten
Timing procedure


 • Selectievergadering : 17 september 2009
 • 1e briefing : 8 oktober 2009
 • 2de briefing : 20 oktober 2009
 • Indienen : 27 januari 2010
 • Jury : 9 februari 2010
 • Gunning :
 • Realisatie :
Kunstproject


Downloads