Open Oproep OO 18

Locatie Open Oproep 1801
De volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de site Waalse Krook en de realisatie van een kennis- en cultuurcentrum, met daarin geïntegreerd een bibliotheek voor de toekomst en een centrum voor nieuwe media
Locatie Open Oproep 1803
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een stedenbouwkundig masterplan voor site Kattenberg-Regina Mundi (i.f.v. opmaak RUP) en deelopdracht architectuur te Genk
Locatie Open Oproep 1805
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een inrichtingsplan voor de site Jonkhove en de site kinderboerderij en uitvoering van de eerste fase, van het ontmoetingscentrum Jonkhove te Aartrijke
Locatie Open Oproep 1807
De volledige studieopdracht voor het opmaken van een ontwikkelingsplan voor een woonuitbreidingsgebied van ongeveer 10ha te Stabroek.
Locatie Open Oproep 1809
Volledige studieopdracht voor de vernieuwing van brug 74 in de Lagestraat over de A3/E40 te Gingelom
Locatie Open Oproep 1811
Volledige studieopdracht voor de renovatie van de regiepost van het wegendistrict Eeklo, met nieuwbouw van een administratief gebouw
Locatie Open Oproep 1813
Volledige studieopdracht voor de renovatie en uitbreiding van het Stedelijk Sportcentrum te Genk
Locatie Open Oproep 1815
De volledige studieopdracht voor het nieuwbouwproject van sociale woningen met ongeveer 11 koopwoningen en 55 huurappartementen op gronden gelegen aan de Frans Beirenslaan te Borsbeek
Locatie Open Oproep 1817
Volledige studieopdracht voor de oprichting van een maatschappelijk, administratief en technisch dienstencentrum met toevoeging van een conciërgewoning voor de SMV Willebroek
Locatie Open Oproep 1819
Volledige studieopdracht voor de reorganisatie en nieuwbouw van het gemeentehuis van Berlare
Locatie Open Oproep 1821 Deurne
Volledige studieopdracht voor een concept van aanpak voor de renovatie van de dienstgebouwen van Aquafi n en uitvoering van een gefaseerd concept, bestaande uit 6 locaties
Locatie Open Oproep 1823
Volledige studieopdracht voor het bouwen van een nieuwe gemeentelijke kleuterschool en het verbouwen van de gemeentelijke lagere school te Bonheiden
Locatie Open Oproep 1802
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Harelbeke en een ontwerpvisie met haalbaarheidsstudie voor het Marktplein
Locatie Open Oproep 1804
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de site van het OCMW en omgeving in Damme, en de uitvoering van het masterplan (de opmaak van een RUP en de uitvoering van gebouwen en/of open-ruimteaanleg)
Locatie Open Oproep 1806
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een master- en beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied van Kontich
Locatie Open Oproep 1808
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een strategische visie voor de noordelijke singel van Hasselt inclusief ontwerp en uitvoering voor de herinrichting van de Kempische poort
Locatie Open Oproep 1810
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwerp voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex te Diepenbeek
Locatie Open Oproep 1812
Volledige studieopdracht voor de restauratie van zaal Harmonie als beschermd monument met opmaak van een ontwerp voor een Stille Ruimte en haar integratie in park Harmonie in Antwerpen
Locatie Open Oproep 1814
Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 145 woongelegenheden voor residentieel verblijf en 5 woongelegenheden voor kortverblijf en de inrichting van de open ruimte te Sint-Truiden
Locatie Open Oproep 1816
Volledige studieopdracht voor de restauratie en herinrichting van het Stadhuis van Diksmuide, met een herlokalisatie van de Dienst Toerisme
Locatie Open Oproep 1818
Studieopdracht voor de uitbreiding van het gemeentehuis tot administratief centrum en sociaal huis voor gemeente en OCMW te Lille
Locatie Open Oproep 1820
Volledige studieopdracht voor het bouwen van een administratief centrum te Bierbeek
Locatie Open Oproep 1822
Volledige studieopdracht voor het bouwen van een hoofdkantoor, laboratorium, datacenter en omgevingswerken op de voormalige Balmatt-terreinen voor VITO te Mol
Locatie Open Oproep 1824
Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw voor de basisschool “De Spreeuwen” te Mechelen