Open Oproep OO 16

Westhoek
Volledige studieopdracht voor de conceptuele uitwerking van een geïntegreerd en omvattend cultuurtoeristisch project “Herinneringspark 2014-2018” in de frontstreek (Westhoek)
Provinciehuis Antwerpen
Volledige studieopdracht voor een integrale visie op de site, de ruime omgeving en de renovatie en/of nieuwbouw van het provinciehuis Antwerpen
Politiecommissariaat Sint-Katelijne Waver
Volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuw politiecommissariaat voor de politiezone Bonheiden - Duffel - Sint-Katelijne-Waver en Putte.
Foto gemeentehuis Kapellen
Volledige studieopdracht voor de herinrichting van het polyvalente gebouwencomplex Oud Gemeentehuis te Kapellen.
Foto omgeving ontmoetingscentrum Heuvelland
Volledige studieopdracht voor bouw van een ontmoetingscentrum te Loker (Heuvelland).
Omgeving Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdstand De Zande
Volledige studieopdracht voor de verbouwing en de omgevingsaanleg van de Succursale tot een campus van de Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdstand De Zande.
Park de l’Arbre de Malander
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een herwaarderings- en inrichtingsplan voor het park de l’Arbre de Malander te Ronse.
Dorpskern Haacht
Volledige studieopdracht voor de heraanleg van het Kristus Koningplein als centrale dorpsplein binnen de bestaande dorpskern als motor voor de opwaardering van het Ekerse centrum.
Foto centrum van Oedelem
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwerp voor het centrum van Oedelem gekoppeld aan de realisatie van de heraanleg van de markt en omgeving.
Foto centrum Denderleeuw (stationsomgeving)
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de bipool centrum-stationsomgeving en de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het centrum in uitvoering van het masterplan te Denderleeuw.
Foto omgeving site Aarschot
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de omgeving van de site “De Torens” en een architectuuropdracht voor het bouwen van een sociaal huis met een dienstencentrum en 50 serviceflats op de site SIMA
Omgeving gemeentehuis Kalmthout
Volledige studieopdracht voor de uitbreiding van het gemeentehuis met inbegrip van de realisatie van een cultureel centrum.
Omgeving Vrije Basisschool De Driehoek
Volledige studieopdracht voor het bouwen van een schoolgebouw voor Vrije Basisschool ‘De Driehoek’
Schooldomein van BSBO De Bloesem
Volledige studieopdracht voor de Nieuwbouw op het schooldomein van BSBO “De Bloesem” Sint-Truiden.
Impressie nieuwbouw van het KA te Zottgem
Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van het KA te Zottgem.
Foto omgeving multifunctioneel project Neder-over-Heembeek
Volledige studieopdracht voor de stedenbouwkundige invulling en de bouw van een multifunctioneel project met een gemeenschapscentrum, een bibliotheekuitleenpunt, een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en woningen voor een gemend publiek (inclusief woningen voor senioren)
Foto omgeving gemeentelijk administratief centrum Deinze
Volledige studieopdracht voor de bouw van een gemeentelijk administratief centrum te Deinze
Foto omgeving polyvalente feestzaal Lubbeek
Volledige studieopdracht voor de bouw, met inbegrip van de afbraak van Feestzaal Libbeke, van een gemeenschapscentrum met bibliotheek, polyvalente feestzaal, multifunctionele vergaderruimten en buitenaanleg.
Foto jeugdontmoetingscentrum Bonheiden
Volledige studieopdracht voor een kinder- en jeugdontmoetingscentrum op het domein Krankhoeve te Bonheiden.
Foto huis kinderdagverblijf Merksem
Volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuw kinderdagverblijf met een capaciteit van minimum 85 voltijdse kindplaatsen.
Foto landschap Merksem
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een landschapsstudie /haalbaarheidsstudie voor een landschapspark te Merksem.
Stationsomgeving Haacht
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een inrichtingsstudie voor de stationsomgeving van Haacht inclusief ontwerp van het stationsplein en pendelparking.
Stationsomgeving Zottegem
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de publieke ruimte in het stadscentrum en de stationsomgeving te Zottegem.
Foto zone watertoren Borsbeek
Volledige studieopdracht voor de herinrichting van de Schanslaan en Lucien Hendrickxlei (zone watertoren) te Borsbeek.
Dorpskern Reetie
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor Retie en een beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Retie.
Recreatiedomein De Warande Wetteren
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor het sport– en recreatiedomein ‘De Warande’ in Wetteren en bouw van een sporthal.
Basisschool Roosbeek
Volledige studieopdracht voor de verbouwing van de Basisschool te Roosbeek.
Schooldomein van BS Ter Berken te Hofstade
Volledige studieopdracht voor de Uitbreiding op het schooldomein van BS “Ter Berken” te Hofstade.
Basisschool Ibis Freinet te Herentals
Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van de basisschool “Ibis Freinet” te Herentals“ en de basisschool “Ibis Vlindertuin” te Lille.
Foto basisschool De Vilder (Dilbeek)
Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van de basisschool “De Vlinder” te Dilbeek.