Dossier "Infrastructuur in context"

Doelgroep

 

Dit tweede dossier richt zich naar publieke opdrachtgevers.  Tegelijk wil het ontwerpers prikkelen die de complexe uitdaging van een infrastructuuropdracht durven aangaan.

 

Overzicht inhoud

 

- Het stedelijk plateau in Turnhout

In Turnhout vormden het samenkomen van het mobiliteitsplan, het structuurplan van de stad, het streefbeeld van de ringweg rond Turnhout en de uitbreidingsplannen van het ziekenhuis de aanleiding om voor een geïntegreerde en strategische aanpak te gaan. Dit voorbeeld toont aan hoe noodzakelijke infrastructurele ingrepen door een goed ontwerp een meerwaarde opleveren voor het park.

 

- Interview met ir. Gijs Moors, afdelngshoofd van het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg over de mentaliteitswijziging in het publieke opdrachtgeverschap voor infrastructuurwerken.

 

- Landschappelijke (her)aanpassing van de N80 doorheen Sint-Truiden. Door de herprofilering van de weg komt er heel wat ruimte vrij die integraal deel uitmaakt van een volwaardig weglandschap.

 

- Het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal. Door de focus te leggen op de betekenis die deze bruggen kunnen hebben in hun directe omgeving, overstijgen de voorstellen het lout verbindende element. Het worden plekken die de kanaalruimte opladen als boeiende publieke ruimte, met een betekenis die het louter economische overstijgt.

 

- Interview met de Vlaams Bouwmeester.

Pleidooi voor een geïntegreerd infrastructuurproject.

Publicatie aanvragen

Het Dossier ‘Infrastructuur in context’ wordt verspreid aan Vlaamse opdrachtgevers en ontwerpers uit de databank van Vlaams Bouwmeester. Het dossier kan bovendien worden aangevraagd via mail naar bouwmeester@vlaanderen.be met vermelding ‘Aanvraag Dossier Infrastructuur in context'.