Nieuws Overzicht

Site Reyerslaan VRT
De opdrachtgever selecteerde samen met externe deskundigen en op advies van de Vlaams Bouwmeester 5 ontwerpteams die een visie zullen uitwerken voor het nieuwe omroepgebouw
PMV, het Vlaams Kenniscentrum PPS en het Team Vlaams Bouwmeester lopen samen een parcours op zoek naar ruimtelijke en maatschappelijke winsten binnen PPS.
Bestaande toestand Vlaanderen
Vier leden van de Kwaliteitskamer blikken terug op het intensieve ontwerp- en onderhandelingsproces en formuleren aanbevelingen voor de toekomst van het wonen in Vlaanderen.
logo Pilootprojecten Wonen
Tegen 2030 moeten 330.000 bijkomende gezinnen gehuisvest worden in Vlaanderen. De Pilootprojecten Collectief Wonen onderzoeken hoe we deze opgave binnen de beperkt beschikbare ruimte kunnen realiseren, door het ontwerpen van collectievere woonvormen die betaalbaar en aantrekkelijk zijn en die de verdere versnippering van het woonareaal tegengaan.
De opdracht van de Vlaams Bouwmeester bestaat erin om “vanuit een lange termijnvisie, in goed overleg met de verschillende administraties en met de extern betrokken partijen, bij te dragen tot de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van het architecturaal beleid van de Vlaamse Gemeenschap, teneinde een architecturaal kwalitatieve leefomgeving - gebouwen, infrastructuur, landschap, ...- in Vlaanderen te helpen creëren”.
© Enrique Marty
SmallTalk is een reeks lezingen die plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Lezing op 01/10: A HOUSE MIGHT BE A LETHAL WEAPON - Enrique Marty
undefined
Op vrijdag 3 oktober 2014 organiseert de Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving een studiedag over de ‘Hybride Woningmarkt’.
In De Standaard licht Peter Swinnen toe waar het Team Vlaams Bouwmeester voor staat, welke richting het instituut uit kan en welke historische kans er schuilt in het regeerakkoord.
Nieuwbouw Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel © AG Real Estate
Op 1 september werd de nieuwbouw van het Gemeentelijk Technisch Instituut in Londerzeel (GTIL) officieel geopend in aanwezigheid van Minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Deze uitbreiding van het Gemeentelijk Technisch Instituut te Londerzeel naar ontwerp van Teema-architecten is het eerste opgeleverde schoolgebouw in het programma Scholen van Morgen, dat nog 165 scholenbouwprojecten zal realiseren.
Op 18 september organiseert het Vlaams Architectuurinstituut in deSingel een eerste publiek debat omtrent de toekomst van het Vlaams Bouwmeesterschap en de architectuur in Vlaanderen.
Een gesprek met enkele betrokkenen uit de kunstenwereld over de nieuwe rol van kunst in de publieke ruimte
De Prijs Bouwmeester was tot heden de jaarlijkse prijs van de Vlaamse Overheid voor inspirerend opdrachtgeverschap bij de realisatie van hoogstaande stedenbouwkundige, landschappelijke en architecturale projecten in Vlaanderen. Vanaf 2014 zal de Prijs Bouwmeester officieel omgevormd worden tot de tweejaarlijkse Prijs Wivina Demeester voor excellent Bouwheerschap.
pontes.be
Het Team Vlaams Bouwmeester brengt graag de opdracht voor een nieuw crematorium te Lommel, onder de aandacht van ontwerpers.
20140902_MPKL_ruimte22_200
Een tussenopname van het ontwerpend onderzoek binnen het bredere kader van LABO RUIMTE
20140902_PPPL_ruimte22_200
Over de nieuwe stappen in de intense wisselwerking tussen 'de' stad en 'het' platteland.
Blijf op de hoogte van de activiteiten van het Team Vlaams Bouwmeester via de pagina's van het Atelier Bouwmester op Twitter en Facebook
Inschrijvingen voor Open Oproep 28 zijn afgesloten
Voor de algemene uitwerking en organisatie van dit traject zoeken we een leergierige en enthousiaste projectcoördinator. De projectcoördinator wordt aangeworven door OVAM en werkt nauw samen met het Team Vlaams Bouwmeester.
Via de ‘Oproep WinVorm’ (editie juli 2014) gaan de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales wvi en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester (de WinVorm-partners) op zoek naar ontwerpers voor 4 opdrachten van West-Vlaamse lokale besturen.
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, het Departement Ruimte Vlaanderen, het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Stedenbeleid, Inburgering en Integratie en het Team Vlaams Bouwmeester zetten het traject ‘Pilootprojecten Ontwikkeling Verontreinigde Terreinen’ (werktitel) op.
5 opdrachtgevers werden geselecteerd voor de Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan Object’. Zij zullen een kunstopdracht realiseren in samenwerking met bemiddelaars en kunstenaars
Voor het tweede jaar op rij ging het Team Vlaams Bouwmeester op zoek naar sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen die een positief maatschappelijk verschil kunnen scheppen
Tekening xdga
Deze lichte tentoonstellingsmodule presenteert op regelmatige basis schetsen en krabbels van architecten.
Het stadsbouwmeesterschap is een belangrijk instrument voor het stadsontwikkelingsbeleid van de stad Antwerpen. Het is dan ook de ambitie van de stad om hierop verder in te zetten.
Peter Swinnen geeft 12 juni 2014 op IABR 2014 een keynote speech, met als titel (re)designing policy, over innovatieve ontwerppraktijken
Op 6 mei worden in het Atelier Bouwmeester de vijf Pilootprojecten Collectief Wonen gepresenteerd. De Vlaams Minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen lichten de masterplannen toe die vijf projectteams uitwerkten voor concrete woningbouwprojecten.
Binnen LABO RUIMTE wordt de potentie van open ruimte als motor voor maatschappelijke ontwikkelingen onderzocht en worden er ruimtelijke toekomstscenario’s voor de metropolitane regio Brussel uitgezet.
Project 'de Meander' door Neutelings Riedijk architecten
Voor zijn nieuwe huisvesting trekt de Vlaamse adminstratie in 2017 naar het Brusselse Tour & Taxis. Zo'n 2500 Vlaamse ambtenaren zullen op de voormalige industriële site een gebouw betrekken dat werd ontworpen door het internationaal gerenommeerde Neutelings Riedijk Architecten uit Rotterdam.
Op 25 mei heeft Peter Swinnen het over 'Collectief Wonen' als agendapunt voor een volgende regering.
Peter Swinnen in debat over de bouwcultuur als agendapunt voor een volgende regering. 18 mei 2014 in de Bourlaschouwburg Antwerpen
Op 27 februari 2014 werden de Pilootprojecten Productief Landschap gelanceerd met de oproep aan opdrachtgevers en de presentatie van het verkennend onderzoek
Vlaamse regering kent 2 miljoen euro subsidie toe aan het diepegeothermieonderzoek van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO).
20140425_publicatie lage landen
Het Departement Ruimte Vlaanderen, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Team Vlaams Bouwmeester en het College van Rijksadviseurs zoeken ontwerpers
Impressie van een homepage
Momenteel werken we aan een volledig nieuwe website met een uitgebreid Open Oproep archief. Wij luisteren ook graag naar andere suggesties
BWMSTR Label 004 2014-2015
Voor het tweede jaar op rij gaat het Team Vlaams Bouwmeester op zoek naar sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen die een positief maatschappelijk verschil kunnen scheppen.
logo Pilootprojecten Wonen
Wij nodigen u graag uit voor de persvoorstelling waar de minister en de Vlaams Bouwmeester de resultaten en de publicatie voorstellen van de vijf Pilootprojecten Wonen.
Onzichtbare Zorg, Innoverende Zorgarchitectuur
Op 10 februari 2014 organiseerden Vlaams minister Jo Vandeurzen en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen het colloquium 'Zorg in het huis in de straat'
SmallTalk is een reeks lezingen die plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Lezing op 15/04: HABEN UND BRAUCHEN - Ines Schaber & Florian Wüst
Georges Salameh - Series “Spleen”
Het Atelier Bouwmeester ontvangt het Depression Era project, een satelliettentoonstelling van ‘No Country For Young Men, Contemporary Greek Art in Times of Crisis’ in BOZAR, een tentoonstelling die werk verzamelt van hedendaagse Griekse kunstenaars die werken rond de impact van de crisis op het land.
canvasconnectie
Elke week bezoekt de Canvasconnectie één kunstenaar of ontwerper in volle voorbereiding van nieuw werk. Tegelijk maakt die een keuze uit een album met werk van collega's. Zondag 2 maart om 20u40 is het de beurt aan Peter Swinnen, peter van Atelier in de Stad.
Voedselhub
SmallTalk is een reeks lezingen die plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Lezing op 27/02: MAAT-ontwerpers - Voedsel voor de Stad
Oproep Winvorm
Via de ‘Oproep WinVorm 04’ gaan de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales wvi en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester (de WinVorm-partners) vanaf vrijdag 31 januari 2014 op zoek naar ontwerpers voor 3 opdrachten van West-Vlaamse lokale besturen.
Peter Swinnen
Stadsvernieuwing en de inrichting van onze publieke ruimte zijn als thema’s prominent aanwezig in de recente berichtgeving over de grotere steden in ons land. Terecht, want stadsontwikkeling is dé maatschappelijke uitdaging van deze eeuw, stelt Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen. Hier alvast een zicht op een aantal recente commentaren door de Bouwmeester in pers en media.
Pilootprojecten Kunst in Opdracht
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, het agentschap Kunsten en Erfgoed, het steunpunt voor beeldende kunst BAM en het Team Vlaams Bouwmeester doen een oproep aan opdrachtgevers voor innoverende kunstprojecten voor de (semi)publieke ruimte rond het thema ‘Meer dan object’.
a WeTube-o-theque on Radical Ecology by Johan Grimonprez, 2012
De artistieke praktijk van Johan Grimonprez tast het grensvlak af tussen beeldende kunst, documentaire en fictie. In het project On Radical Ecology, recent opgestart in opdracht van het Team Vlaams Bouwmeester, worden ecologie en duurzaamheid vanuit een brede maatschappelijke invalshoek benaderd.
©  Katrijn Van Giel
De Vlaams Bouwmeester organiseert voor de negende keer de Meesterproef. 5 ambitieuze projecten in Oostende zullen door jonge architecten onder de loep genomen worden.
Workshop
Thuis in de stad nodigt u graag uit voor de workshop "De conceptbegeleiding voor een duurzame stadsvernieuwing in Vlaanderen" op 28 januari 2014 in Brussel waarbij de resultaten van de conceptsubsidies uit oproep 2011 worden voorgesteld.
ORDERin'F
Ter gelegenheid van de voltooiing van het ORDERin’F project, worden in het voorjaar van 2014 een reeks seminaries, georganiseerd. Vanuit verschillende disciplines werd in het ORDERin’F project de haalbaarheid en het potentieel onderzocht van een hoogwaardig regionaal openbaar vervoersnetwerk als een strategisch instrument voor stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Luchtfoto Belgische kust
Stakeholdersworkshop Metropolitaan Kustlandschap 2100, Vliz, Oostende
Masterplan Lillo © Cluster en Grontmij
In 2014 reikt de European Council of Spatial Planners (ECTP) de tweejaarlijkse European Planning Awards uit. De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) roept winnaars en genomineerden van ruimtelijke planningsprijzen - en bij uitbreiding alle goede planningsprojecten in Vlaanderen en Brussel - op om zich kandidaat te stellen.
Reyerssite Brussel
Kandidaten gezocht voor de ontwerpopdracht van een masterplan en opvolging van de uitvoering voor het Stadsproject Reyers
Luc Deleu – T.O.P. office, ‘Vip City, The Nautical Mile’, 2004. Foto: Luc Deleu – T.O.P. office / SABAM
SmallTalk is een reeks lezingen die plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Lezing op 10/12: Luc Deleu - T.O.P. office - PROPOSALS 1972-1980 REVISITED
logo Pilootprojecten Wonen
Zopas werden door een vakkundige jury de vijf Pilootprojecten Wonen geselecteerd uit 19 inzendingen, die volgden op de oproep die minister Freya Van den Bossche en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen samen met de Afdeling Woonbeleid, de VMSW en het team Stedenbeleid in april lanceerden om vijf trendsettende pilootprojecten van gemengde woonomgevingen tot stand te brengen.
Plenum KUL
Eerste Plenum 'Faculteit & Beroep Architectuur' op 22 november 2013, 9.00 u. – 17.30 u. georganiseerd door de Faculteit Architectuur van de KU Leuven. Atelier Bouwmeester, Galerij Ravenstein 54-59, 1000 Brussel
The umbrella corner - Moritz Küng
SmallTalk is een reeks lezingen die plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Lezing op 05/11: Moritz Küng - The umbrella corner
Bloeiende landschappen - Dag van de architectuur 13/10/2013
Op zondag 13 oktober is het Dag van de Architectuur in Vlaanderen en Brussel, met als centrale thema Bloeiende landschappen. Naar aanleiding van die dag opent het Atelier Bouwmeester zijn deuren voor een kleine tentoonstelling over De Prijs Bouwmeester 2013.
Prijs Bouwmeester 2013
Het smalltalk-debat van vanavond met de laureaten van de Prijs Bouwmeester kan helaas niet doorgaan. Bent u in de buurt van het Atelier Bouwmeester vanavond, dan kunnen we u alvast de start van de lezingenmarathon in het kader van de A.WEEK aanbevelen, aan de overkant van de straat in Bozar: http://aweek.be/nl/programma/ lezing/lezingenmarathon-0. Bedankt voor uw begrip en graag tot op een volgende smalltalk.
Peter Swinnen geeft een presentatie
De Vlaams en de Brusselse Bouwmeester en de verantwoordelijke van de cel architectuur voeren een debat met het publiek op de A.week
Prijs Bouwmeester 2013
Op vrijdag 20 september zijn in het Atelier Bouwmeester, in de Ravensteingalerij te Brussel, de laureaten bekend gemaakt van de Prijs Bouwmeester 2013: de stad Gent voor de heraanleg van het Emile Braunplein, de stad Deinze voor haar stadskernvernieuwing, en de gemeente en het OCMW van Oostkamp voor het bestuurs- en dienstencentrum Oostcampus.
Luchtfoto Belgische kust
Het LABO RUIMTE traject ‘Metropolitaan Kustlandschap’ is een samenwerking tussen Ruimte Vlaanderen, MOW en Team Vlaams Bouwmeester. Via kritische analyse en ontwerpend onderzoek worden mogelijke ruimtelijke scenario’s voor de ontwikkeling van de kustzone strategisch verbeeld. De kritsche analyse (fase 1) werd uitgevoerd door Alterra-buur, gevolgd door de strategische definitie van potentiële opgaven ontwerpend onderzoek (fase 2 uitgevoerd door H+N+S –Deltares –Atelier 1:1). Het ontwerpend onderzoek zal zich baseren op 4 themata/landschappen om mogelijke toekomstscenario’s voor de kust tegen het licht te houden: natuurlijk landschap, productief landschap verblijfslandschap, mobiliteitslandschap.
Open Oproep 26 - juli 2013
Inschrijvingen voor Open Oproep 26 zijn afgesloten.
Ronde tafel Kunst in Opdracht
Het Team van de Vlaams Bouwmeester wil pools van deskundigen samenstellen om aan de stijgende vraag naar kwaliteitsbewaking van kunstopdrachten in Vlaanderen tegemoet te komen. Het Team lanceert daarom een oproep tot kandidaatstelling voor de samenstelling van drie pools Kunst in Opdracht.
Visie voor Duurzaam Energielandschap in Zwijndrecht, NRGlab 2013, courtesy Stijn Tijhuis
SmallTalk is een reeks lezingen die plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Lezing op 17/09: Sven Stremke - Sustainable energy landscapes
Ouderen zitten onder een hoge luifel van het stadhuis in Logrono, Italië (architect Rafaël Moneo)
Momenteel loopt de kandidaatstelling voor ontwerpers voor 4 Pilootprojecten Zorg. Ontwerpteams kunnen zich kandidaat stellen tot 13 augustus 2013
Urbego, een wereldwijd netwerk van jonge planners, organiseert in oktober een intensieve vierdaagse workshop in Antwerpen. Thema is de toekomst van de Antwerpse randsteden. Belgische en internationale sprekers geven hun visie op het onderwerp. Geïnteresseerden moeten voor 31 augustus CV en een korte presentatie indienen.
Oproep Winvorm
De derde editie van de Oproep Winvorm werd op 30 juni 2013 nationaal aangekondigd. Ontwerpers kunnen tot 20 augustus kandideren voor één of meerdere van de 5 studieopdrachten
Ontwerp van team NU Architectuuratelier, de jong gortemaker algra architecten, AR-TE, WEST8, STABO en DAIDALOS
Het ontwerpteam bestaande uit NU Architectuuratelier, de jong gortemaker algra architecten, AR-TE, WEST8, STABO en DAIDALOS zal het nieuwe ziekenhuis AZ Jan Portaels in Vilvoorde bouwen.
BWMSTR Label 001 2013-2014
De eerste drie BWMSTR-labels zijn uitgereikt. TOP office krijgt een label voor ‘Proposals 1972-1980 revisited 2002’, Michiel Dehaene voor ‘Platform for prospective design education’ en MAAT-ontwerpers voor hun ideeën over ‘Voedsel voor de stad’.
Beeld offerte winnend team
Zopas werd de opdracht ‘Energielandschappen’ gegund aan het team Posad-NLarchitects-UGentGeografie /Resourcedesign-3E. Eerder werd uit elf kandidaten aan vijf teams gevraagd een plan van aanpak in te dienen. Naast het team van Posad waren dat de teams HNS-Technum-KEMA, LARS-Ton Venhoeven-Marco Vermeulen, AW-Shift N-LOLA-LIST-Robbrecht en Daem architecten en MAAT-ZUS-ARUP.
Museum Kazerne Dossin
BOZAR ARCHITECTURE en A+ wijden een overzichtstentoonstelling aan het oeuvre van architect bOb Van Reeth, die dit jaar zeventig wordt, en van 1999 tot 2005 als eerste de functie van Vlaams Bouwmeester waarnam.
VRT gebouwen anno 2013
De Vlaams Bouwmeester ondersteunt VRT bij de herontwikkeling van de Reyerssite.
logo Pilootprojecten Wonen
Schrijf nu uw project in voor het traject van de Pilootprojecten Wonen! Bijkomende vragen worden op 5 juni beantwoord in het Atelier Bouwmeester.
Myvillages.org, “Vorratskammer/Pantry”, 2012 - Installation view, Haus der Kulturen der Welt, Berlin - Image courtesy of Kulturstiftung des Bundes and Sebastian Bolesch
SmallTalk is een reeks lezingen die plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Lezing op 11/06: Wapke Feenstra - Niet elke wandelaar heeft een hond
Architecture Workroom Brussels, Boeijenga J., GRAU/LIST, H+N+S, Vink B.(2013) Visievorming en conceptontwikkeling voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, eindrapport, in opdracht van Ruimte Vlaanderen
De opdracht ‘Energielandschappen’ kadert binnen LABO RUIMTE, het onderzoekmatig samenwerkingsverband tussen Ruimte Vlaanderen en het Team Vlaams Bouwmeester.
Team Vlaams Bouwmeester
De periode van inschrijving op de pools van deskundigen is afgesloten. Alle kandidaten werden opgenomen in de respectievelijke pool(s) waarvoor ze zich inschreven. Wij zullen dit instrument het komende jaar inzetten in onze samenwerking met lokale of andere overheden.
SmallTalk is een reeks lezingen die plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Lezing op 30/04: Michel Jacques - 50.000 nieuwe woningen in Bordeaux
Prijs Bouwmeester 2013
Bent u of kent u een bestuur of een organisatie die de voorbije drie jaar een herbestemming van een gebouw of gebied heeft gerealiseerd? Een geïntegreerd woningbouwproject bouwde of publiek domein herinrichtte? Of een ander opmerkelijk project voltooide binnen de categorieën ‘Collectief Wonen’, ‘Reconversie’ of ‘Stedelijk Landschap’?
logo Pilootprojecten Wonen
Meer informatie over de pilootprojecten wonen en de studiedag kan u vinden op www.pilootprojectenwonen.be
Luchtfoto Belgische kust
De tweede fase van de studie is zopas gegund aan het team H+N+S Landschapsarchitecten & Deltares & atelier 1:1. Dit multidisciplinaire team zal de komende maanden de ontwerpopgaves definiëren en verbeelden voor de derde en laatste fase: het ontwerpend onderzoek.
Spoorweg te Aarschot
Internationaal congres over de herontwikkeling van stationsomgevingen in kleine en middelgrote steden in Vlaanderen en Nederland
Luchtfoto centraal Limburg
Deze opdracht kadert binnen LABO Ruimte, het open samenwerkingsverband tussen Ruimte Vlaanderen en het Team Vlaams Bouwmeester.
Jo Vandeurzen
Op 7 maart maakten minister Vandeurzen en Peter Swinnen de 5 pilootprojecten zorg bekend
Contactdag opdrachtgevers 14 maart 2013
Op donderdag 14 maart vond in het Atelier Bouwmeester de contactdag voor publieke opdrachtgevers plaats, waarop het Team Vlaams Bouwmeester de werking van de nieuwe Open Oproep toelichtte.
Ouderen zitten onder een hoge luifel van het stadhuis in Logrono, Italië (architect Rafaël Moneo)
Pilootprojecten Zorg zoeken projectregisseurs en deskundingen
Luchtfoto Belgische kust
Teams gezocht voor definiëring van de ontwerpagenda van de Belgische Kust
De passiefschool in Etterbeek
De eerste passiefschool van het initiatief van de Vlaamse minister van onderwijs voor de bouw van 24 passiefscholen, een kleuterschool van GO! in Etterbeek, werd op 5 november in gebruik genomen. Het Gentse architectenbureau evr–Architecten realiseerde het ontwerp via een Open Oproep in 2007. AGIOn subsidieerde de realisatie.
Atelier Vlaanderen als ontwerp
Op dinsdag 8 januari 2013 zullen de inzichten die tijdens het “Atelier Vlaanderen als Ontwerp” ontstaan zijn, publiek gemaakt worden op een studiedag in Antwerpen.
Museum Kazerne Dossin
Het nieuwe museum Kazerne Dossin opent op 1 december zijn deuren voor het grote publiek. AWG Architecten realiseerde het ontwerp via een Open Oproep in 2008.
Luchtfoto Belgische kust
Het Team Vlaams Bouwmeester heeft in samenwerking met de departementen MOW en RWO een traject ontwerpend onderzoek opgestart rond de Belgische kust.
Looking at silence van Pedro Cabrita Reis
SmallTalk is een reeks lezingen die plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Lezing op 12/12: Pedro Cabrita Reis in gesprek met Eva González-Sancho
'Etcetera' van Ante Timmermans
De tentoonstelling ‘The Ambition of the Territory: Vlaanderen als ontwerp’ presenteert een andere kijk op Vlaanderen, en formuleert de vraagstukken waarop samen met verschillende maatschappelijke actoren verder kan worden gewerkt. De aftrap voor een ontwerpatelier over de toekomst van Vlaanderen.
Ouderen zitten onder een hoge luifel van het stadhuis in Logrono, Italië (architect Rafaël Moneo)
De Vlaams minister van Welzijn en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen zoeken initiatiefnemers in de ouderen- en thuiszorg met een vernieuwende visie op zorgconcepten en hun architecturale en ruimtelijke vertaling.
De eerste editie van het Bouwmeester Rapport is meer dan een jaarverslag. Het Rapport omvat niet alleen een exhaustief overzicht van alle projecten die het Team Vlaams Bouwmeester in 2010-11 heeft ondernomen of voortgezet, maar ook een reeks artikelen en interviews, waarin specifieke thema’s worden uitgelicht: het aanhalen van de banden tussen publieke opdrachtgevers en jonge ontwerpers, nieuwe inzichten rond infrastructuur, collectief wonen, zorg, kunst in opdracht en de ruimtelijke inbedding van Vlaanderen in Europa.
a WeTube-o-theque on Radical Ecology by Johan Grimonprez, 2012
SmallTalk is een reeks lezingen die plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Workshop op 23/10: Johan Grimonprez - Een WeTube-o-theek over Radicale Ecologie
Bestaande toestand Vlaanderen
Er is een grote nood aan betaalbare woongelegenheden en sociale woningen in Vlaanderen en tegelijk is er de uitdaging om zuiniger met de open ruimte om te springen. De Vlaams Bouwmeester wil in samenwerking met minister Freya Van den Bossche, de Afdeling Woonbeleid, de VMSW en het team Stedenbeleid de realisatie van vijf pilootprojecten van gemengde woonomgevingen tot stand brengen.
Lommel
Veel Vlamingen wonen in kleinere centrumsteden en hun ommeland. Lommel is een dorpenstad met stedelijke ambities en een hechte dorpsmentaliteit. Hoe de transformatie naar nieuwe vormen van stedelijkheid vormgeven? Een eigen instrumentarium op maat van deze kleine steden is nodig. Het stadsbestuur van Lommel greep de uitdaging aan en stelt het beeldkwaliteitsplan voor als nieuw in te zetten instrument.
The Ambition of the Territory
The Flemish Community, the Flemish Architecture Institute and the Flemish Government Architect’s Team have pleasure in inviting you to the exhibition
Trofee Prijs Bouwmeester 2012
De Prijs Bouwmeester gaat dit jaar in de categorie Zorg naar het Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse overheid voor de Gemeenschapsinstelling De Zande te Beernem, een ontwerp van BuroII en ARCHI+I, in de categorie Kunst in Opdracht naar Psilon, de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer met het project 'Looking at Silence'van de Portugese kunstenaar Pedro Cabrita Reis en tot slot in de categorie PSS naar het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende i.s.m. algemene bouwonderneming Vanhaerents NV voor het project MILHO, de reconversie van het voormalige Militaire Hospitaal te Oostende, een ontwerp van Beel & Achtergael Architecten, Groep 3 en Paul Deroose.
De inschrijvingen voor Open Oproep zijn afgelopen.
Naar een visionaire woningbouw
Om de steeds stijgende bevolking te huisvesten moet Vlaanderen 330.000 nieuwe woningen bouwen tegen 2030. Maar waar en hoe moeten we die woningen bouwen? Het Brusselse bureau Architecture Workroom (AWB) deed hierrond onderzoek in opdracht van de Vlaams Bouwmeester. De studie ‘Naar een visionaire woningbouw’ werd op 2 mei 2012 voorgesteld tijdens een Small-Talk-lezing.
In Europa worden heel wat inspanningen geleverd om het waardevol landschap te beheren en te ontsluiten. Om deze inspanningen op het vlak van landschapszorg te erkennen en te stimuleren, reikt de Raad van Europa om de twee jaar de Europese Landschapsprijs uit. In het kader van de Europese Landschapsconventie organiseert de Raad van Europa tweejaarlijks de Europese Landschapsprijs. De prijs is een eervolle onderscheiding voor initiatieven die de bescherming, het beheer, de ontwikkeling en de ontsluiting van waardevolle landschappen nastreven.
5th IABR: Making City
Op de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam is het Team Vlaams Bouwmeester aanwezig in de hoofdtentoonstelling Making City met ‘de Vlaamse metropolitane droom, een breuk met de actuele woningproductie’. Het thema is woningbouwproductie in Vlaanderen.
Marcel Smets
Op 2 mei 2012 werd gewezen Vlaams Bouwmeester Marcel Smets benoemd tot voorzitter van de wetenschappelijke stuurgroep van het Institut pour la ville en mouvement/PSA Citroën
SmallTalk is een reeks lezingen die plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Lezing op 22/05: Acte de Présence Suchan Kinoshita
Oproep Winvorm
Inschrijvingen voor de Oproep Winvorm zijn afgesloten.
Drie taalversies van de Ambitienota
Op 23 april 2012 werden grafisch vormgever Filiep Tacq en het Team Vlaams Bouwmeester in deSingel te Antwerpen bekroond door de jury van De Best Vormgegeven Boeken 2012 voor 7 memo’s voor een verlichte bouwcultuur, de ambitienota van Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen (2010-2015).
Open Oproep 24 is verschenen.
Prijs Bouwmeester 2012
Publieke en semipublieke opdrachtgevers bepalen in belangrijke mate het architectonisch gezicht van Vlaanderen. De Vlaamse Bouwmeester wil een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen.
Persvoorstelling vooruitgang publiek-private samenwerking Scholen van Morgen
Op 31 mei 2012 gaven Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet, Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, Agion, bouwheer DBFM “Scholen van Morgen” en afgevaardigd bouwheer AG Real Estate COPiD toelichting bij de inhaaloperatie “Scholen van Morgen” in het Atelier Bouwmeester. Via onder meer de Open Oproep zijn intussen 66 architectenteams aangesteld voor het ontwerp van 200 nieuwe schoolgebouwen.
Werk Alberto Garutti
SmallTalk is een reeks lezingen die plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Lezing op 19/06: Alberto Garutti - Over kunst, publieke ruimte en mensen
Vastgoeddatabank Vlaamse Overheid
Zopas werd door minister Geert Bourgeois een vastgoeddatabank met alle gebouwen en percelen van de Vlaamse overheid gepresenteerd. Meer dan 75.300 percelen en 2400 gebouwen zijn zo voor het eerst samengebracht in één overzichtelijke databank.
ONE MILLION ACRES AND NO ZONING - Lars Lerup
SmallTalk is een reeks lezingen die plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Lezing op 14/06: ONE MILLION ACRES AND NO ZONING - Lars Lerup
thing 000946
SmallTalk is een reeks lezingen die plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Lezing op 12/06: Vergadering (SmallTalk) Agentschap
Team Vlaams Bouwmeester
De inschrijvingen voor de pools van deskundigen is afgelopen. De kandidaturen die opgeladen werden op de ftp-server, zijn goed ontvangen.
Laureaten Meesterproef 2011
Met een persconferentie op 16 maart 2012 in Stockmansblauw op C-mine hebben de Stad Genk en de Vlaamse Bouwmeester de laureaten van de Meesterproef 2011 bekend gemaakt.
Voorbeeld van een doorsnee appartementsproject
SmallTalk is een reeks lezingen die plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Lezing op 02/05: Naar een visionaire woningbouw Posad & Architecture Workroom Brussels.
File richting kust in jaren '50
SmallTalk is een reeks lezingen die zullen plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Eerste lezing op 29/02/2012: In Via Veritas - Joeri De Bruyn en Maat-ontwerpers
Symposium Ruimte voor Zorg
Meer dan 300 mensen uit de ouderen- en thuiszorgsector, architecten, projectontwikkelaars en ruimtelijke planners woonden op 13 december 2011 in Brussel het symposium 'Ruimte voor zorg' bij. Hier vindt u de presentaties van de verschillende sprekers en andere info over het symposium.
Beeld uit studie
SmallTalk is een reeks lezingen die plaatsvinden op ongeregelde tijdstippen in het atelier van de Vlaams Bouwmeester. De thema’s van deze lezingen sluiten inhoudelijk aan op de werking van het Team. Lezing op 28/03: THE FUTURE COMMONS 2070 MagnificentSurroundings.org / Charlotte Geldof
Cahier #3 Openbaarheid
Cahier #3 Openbaarheid is de derde editie in de reeks ‘Cahiers’, waarin het Team Vlaams Bouwmeester aspecten belicht van kunst en/in de openbare ruimte. De kern van het nieuwe cahier is opnieuw een kunstopdracht, door het Team Vlaams Bouwmeester uitgeschreven aan enkele hedendaagse kunstenaars in binnen- en buitenland.
P/B/11 Prijs Bouwmeester
De Prijs Bouwmeester - voorheen de Prijs Bouwheer - gaat dit jaar naar het Museum M te Leuven, de ’s Hertogenmolens in Aarschot, en de nieuwe multifunctionele bibliotheek van Dendermonde.
Opening atelier bouwmeester
Op vrijdag 20 januari 2012 werd het nieuwe Atelier Bouwmeester plechtig geopend in de rotonde van de Ravensteingalerij in hartje Brussel. Met het Atelier wil het Team Vlaams Bouwmeester zijn werking een grotere zichtbaarheid verlenen, en op een actieve manier deel uitmaken van het stedelijk weefsel. Voor de inrichting werd samengewerkt met NU Architectuuratelier en Nick Top.
Luchtfoto Grasmarkt 61
Het Team Vlaams Bouwmeester is verhuisd.
Werkweek Meesterproef 2011
Van 28 tot 2 december verloopt de werkweek van de Meesterproef 2011 in het stadhuis van Genk. De zes aangestelde ontwerpers, Lieve Smout, Ieva Epnere, Alexander Smedts, Gijs De Cock, James Richardson en Carole Boeckx, werken intensief aan de zes Genkse projecten in samenwerking met de projectregisseurs. Op 3 december presenteren alle deelnemers hun concept voor een jury.
Galerij Ravenstein 54-59
Het Team Vlaams Bouwmeester zoekt de openbaarheid op en nodigt u uit samen het glas te heffen op een voorspoedig 2012
Grensoverschrijdende regios
Het Vlaams Architectuurinstituut en het Team Vlaams Bouwmeester zijn verheugd de drie kandidaten voor de tweede fase van de oproep voor de Internationale Architectuurbiënnale van Venetië 2012 bekend te maken. De opdrachtgevers waren positief verrast door de hoeveelheid inzendingen, waarbij in totaal 31 interdisciplinaire teams zich kandidaat stelden voor deze oproep. Daarbij werd de enorme inzet en hoge graad van uitwerking bijzonder geapprecieerd.
Voorstelling projecten MP2011
Op 24 oktober werd de Meesterproef 2011 gelanceerd in het stadhuis van Genk. Eenentwintig jonge architecten en twee kunstenaars konden er kennis maken met de zes projecten die het Team Vlaams Bouwmeester samen met de stad selecteerde
Team Vlaams Bouwmeester - BWMSTR III
De ambitienota van de derde Vlaams Bouwmeester is klaar. In “Zeven memo’s voor een verlichte bouwcultuur” zet Peter Swinnen de lijnen uit voor zijn mandaat dat loopt tot 2015.
Ontwerp OostCampus
De Madrileense architect Carlos Arroyo heeft de tweede prijs gewonnen op de prestigieuze Holcim Awards voor zijn verrassende en ronduit speelse ontwerp van het nieuwe bestuurs- en dienstencentrum OostCampus, in het Westvlaamse Oostkamp.
Kunstwerk 'What' van Mitja Tusek
Op vrijdag 16 september werd in het Brusselse Ellipsgebouw een reeks kunstwerken ingehuldigd die de voorbije jaren voor het gebouw zijn gemaakt, onder begeleiding van de Kunstcel van de Vlaams Bouwmeester.
Op 27 juni jongstleden kwam de Bouwmeesterraad voor de eerste keer samen. Paul Dujardin, Christoph Grafe, Bart Huybrechts, Marcel Smets, Dirk Snauwaert, Adinda Van Geystelen, bOb Van Reeth en Bart Verschaffel gingen in discussie over de rol en de ambities van de Vlaams Bouwmeester. Na deze eerste kennismaking, zonder Paul Peyskens, Janny Rodermond en Koen Schoors, willen we de raad te gepasten tijde samenroepen om de acties en doelstellingen van het Team Vlaams Bouwmeester tegen het licht te houden. De eerstvolgende afspraak valt in het najaar.
Eurométropole Eurometropool Lille Kortrijk Tournai
De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 'Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai' schrijft een aanbesteding uit voor multidisciplinaire teams met als doel de ambities van de Eurometropool in beeld te brengen en vorm te geven. Het project “Visualize our Metropolis” moet bijdragen tot het versterken van de internationale uitstraling van de Eurometropool, en tegelijkertijd een gevoel van betrokkenheid creëren bij burgers en partners
undefined
De Open Oproep is een slim en slagvaardig instrument voor elke publieke bouwheer. Toch heeft deze beproefde selectieprocedure over de jaren heen wat aan scherpte ingeboet. De Vlaams Bouwmeester wil de Open Oproep graag weer aanscherpen. En hij wil hierover met alle betrokken partijen, bouwheren en ontwerpers, in discussie gaan. U wordt dus verwacht op de contactdag op dinsdag 23 augustus om 14u in het Paleis voor Schone Kunsten (zaal M).
voorblad publicatie
Team Vlaams Bouwmeester heeft samen met de administratie Wegen en Verkeer het initiatief genomen om door middel van ontwerpend onderzoek te zoeken naar een innovatieve aanpak van de geluidsoverlast langs wegen in Vlaanderen. Het resultaat is een inspirerend voorbeeldenboek met kwaliteitsvolle oplossingen voor herkenbare situaties in Vlaanderen.
maquette_meesterproef
Met een persconferentie en receptie in het Gentse stadhuis hebben de Stad Gent en de Vlaamse Bouwmeester de laureaten van de Meesterproef 2010 bekend gemaakt. In november 2010 werkte een selectie van jonge getalenteerde ontwerpers en kunstenaars aan concrete opdrachten voor enkele sites in Gent. Het Team Vlaams Bouwmeester, drie externe professionele begeleiders en medewerkers van de Gentse stadsdiensten zorgden voor de nodige ondersteuning. Uit de ingediende voorstellen heeft een jury zeven laureaten gekozen.
Winvorm West-Vlaanderen in vorm
WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) presenteert ook voor 2011 een lezingenreeks die de deelnemers wil inspireren in hun zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit. Het programma zoekt aansluiting met thema’s en uitdagingen waar West-Vlaamse besturen in de komende jaren mee geconfronteerd worden. Gespreid over 5 voormiddagen en 1 daguitstap worden interessante visies en inzichten maar vooral heel wat overtuigende praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Wie op zoek is naar vernieuwende concepten, interessante ideeën en vooral wervende referentieprojecten, zal vast en zeker zijn gading vinden in de nieuwe reeks.
Lelijke plekjes mooie trekjes
Eind april lanceerden de intercommunale Leiedal en elf gemeenten van de regio Kortrijk het lelijke plekjes-project. Met dit regionaal project willen ze werken aan een creatieve oplossing voor lelijke plekjes in de regio: stukjes publieke ruimte die er slordig, verwaarloosd of onafgewerkt bij liggen, maar er met een creatieve ingreep al een stuk aangenamer zouden kunnen uitzien.
Jeugdherberg Antwerpen (© Vincent Van Duysen Architects)
De nieuwe jeugdherberg van Antwerpen werd op 7 mei ingehuldigd en de 162 bedden waren al enkele nachten allemaal volzet. Met de schitterende ligging aan het nieuwe Bogaerdenplein in het hartje van de Antwerpse modewijk was dit succes natuurlijk te verwachten. Het ontwerp van Vincent Van Duysen Architects is het resultaat van de Open Oproep 6 in 2004.
Open Oproep 21 januari 2011
De inschrijvingsperiode voor Open Oproep 21 is afgelopen.
Ronald Van de Sompel
Op 16 maart 2011 startte Ronald Van de Sompel als Artistiek adviseur bij de kunstcel.
Jaarboek zoekt architectuur
Op 1 maart 2011 lanceerde het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) de oproep tot het indienen van projecten voor editie 2012 van het Jaarboek Architectuur Vlaanderen, hét tweejaarlijkse naslagwerk voor hedendaagse architectuur.
Chistoph Grafe
Het bestuur van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) kondigt de benoeming van dr. ir. Christoph Grafe (Bremen, 1964) als nieuwe directeur aan. Grafe is als wetenschapper, docent en publicist regelmatig betrokken geweest bij de architectuurcultuur in Vlaanderen.
Stefan Devoldere
Op 3 januari 2011 start Stefan Devoldere als adjunct Vlaams Bouwmeester. Stefan Devoldere (°1973) studeerde burgerlijk ingenieur-architect aan de Universiteit Gent en behaalde een postgraduaat stedenbouw en ruimtelijke ordening aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Meesterproef_Werkweek_Maandag
Op 15 november is de werkweek van de Meesterproef 2010 van start gegaan in de Gentse Zebrastraat. In een gedeeld atelier werken de geselecteerde jonge ontwerpers en kunstenaars, individueel of als duo, aan de gekozen opdracht geformuleerd door de Stad Gent in samenspraak met het Team Vlaams Bouwmeester.
P/B/11 Prijs Bouwmeester
Publieke en semipublieke bouwheren bepalen in belangrijke mate het architectonisch gezicht van Vlaanderen. De Vlaamse Bouwmeester wil een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen. De PRIJS BOUWMEESTER, die ingericht wordt door de Vlaamse Bouwmeester op initiatief van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Bestuurszaken, bekroont opdrachtgevers die door hun doordachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen.
Meesterproef_Werkweek_Maandag
De Meesterproef 2010 loopt stilaan ten einde: op 10 december heeft de slotpresentatie met jurering plaatsgevonden, voor de deelnemers is het nog even nagelbijten tot de goedkeuring van de geselecteerde offertes door het schepencollege van de Stad Gent. Tijd om terug te blikken op deze 7de editie.
het huis van de psychiatrie
De relatie tussen architectuur en geestelijke gezondheidszorg gaat terug tot de ontwikkeling van de gestichten in de 19de eeuw. Deze instellingen legden met hun ruimtelijke structuur de basis van de psychiatrie. De recente aandacht voor een healing environment inspireerde de initiatiefnemers om te evalueren wat die relatie kan betekenen in de 21e eeuw. De studiedag op 25 november richt zich evengoed tot ontwerpers als hulpverleners.
Team Vlaams Bouwmeester
Vanaf 1 juli 2010 is Peter Swinnen aangetreden als Vlaams Bouwmeester. Zijn werk zal enerzijds inzetten op het voortzetten van het beleid opgestart door bOb Van Reeth en Marcel Smets, anderzijds zullen er bijkomende accenten gelegd worden. Deze focussen op de nieuwe situatie van de Vlaamse Overheid - die minder en minder zelf bouwt, meer en meer beroep doet op de private sector - en een Regio die een duidelijkere positie binnen Europa ambieert. Binnen deze context zoekt de Vlaamse Bouwmeester een artistiek adviseur.
European Forum for Architectural Policies
In het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie heeft afgelopen week het Europees Forum Architectuurbeleid (EFAP-FEPA) plaatsgevonden in Bozar te Brussel. Als co-organisator blikt de Vlaamse Bouwmeester terug op een geslaagde conferentie met ongeveer 200 deelnemers uit een 20-tal landen, voornamelijk vertegenwoordigers van de vier ‘pijlers’ waarop het EFAP is uitgebouwd (overheden verantwoordelijk voor architectuurbeleid, culturele instellingen die architectuur promoten, professionele architectenorganisaties en, sinds 2009, ook architectuurscholen).
letse scholen
In oktober start in Riga, Letland, een tentoonstelling over Vlaamse schoolarchitectuur. Tijdens de tentoonstelling worden lezingen van Letse en Vlaamse experten, evenals een conferentie gehouden. Doel is een gesprek op gang te trekken omtrent de scholenproblematiek in Letland en Vlaanderen.De selectie is gebaseerd op een studie van de Vlaamse Bouwmeester en Universiteit Gent.
West Arch
Twee gelijklopende manifestaties belichten dit najaar het werk van jonge getalenteerde ontwerpers uit België, Nederland en Duitsland. De expositie West Arch – A New Generation in Architecture in het Ludwig Forum te Aken (van 12/09 tot 14/11) toont diverse projecten van 25 ontwerpstudio’s die verwant zijn door hun experimentele en onconventionele benadering. Een uitgebreid randprogramma van debatten, lezingen, workshops en een conferentie vult de tentoonstelling aan.
grindbakken
Begin september is de Meesterproef 2010 van start gegaan met twee initiatiedagen waarop de projecten van deze 7de editie zijn voorgesteld en bezocht. De Meesterproef is een initiatief van de Vlaamse Bouwmeester dat jonge getalenteerde ontwerpers en kunstenaars de kans biedt om via een overheidsopdracht van beperkte omvang ervaring op te doen. Net als bij de vorige editie is gekozen voor een gevarieerd pakket van projecten binnen eenzelfde centrumstad. Na Kortrijk is de stad Gent deze keer de publieke opdrachtgever van dienst.
Per 1 november 2010 zal Joris Scheers het Team Vlaams Bouwmeester als adjunct en als afdelingshoofd verlaten, om zijn projectleiderschap binnen het Departement Bestuurszaken verder te zetten. Joris Scheers zal zich toeleggen op de ontwikkeling van een toekomstgericht vastgoedbeleid voor de Vlaamse Overheid, dat uitgebouwd zal worden in nauwe samenwerking met het Kabinet van Minister Bourgeois, de Afdeling Facilitair Management, de Participatie Maatschappij Vlaanderen, Afdeling Financiën en Begroting en een delegatie van het Team Vlaams Bouwmeester. Het Team Vlaams Bouwmeester wenst Joris alle succes toe in zijn nieuwe uitdaging.
Atelier+
Atelier+ is een nieuw vormingsinitiatief rond publieke ruimte in Vlaanderen. Atelier+ wil lokale besturen ondersteunen in publieke ruimtebeleid. Concreet richt de cursus zich op gemeentelijke ambtenaren in het werkveld van de publieke ruimte. Eind oktober gaat in Oost-Vlaanderen de eerste cyclus van start en vanaf het voorjaar 2011 krijgt Atelier+ een vervolg in de overige Vlaamse provincies.
Team Vlaams Bouwmeester
Vanaf 1 juli 2010 is Peter Swinnen aangetreden als Vlaams Bouwmeester. Zijn werk zal enerzijds inzetten op het voortzetten van het beleid opgestart door bOb Van Reeth en Marcel Smets, anderzijds zullen er bijkomende accenten gelegd worden. Deze focussen op de nieuwe situatie van de Vlaamse Overheid - die minder en minder zelf bouwt, meer en meer beroep doet op de private sector - en een Regio die een duidelijkere positie binnen Europa ambieert. In deze context zoekt de Vlaamse Bouwmeester een adjunct.
undefined
Vlaanderen in Actie (ViA) heeft de ambitie om van Vlaanderen een Europese topregio te maken! Een ruimtelijke denkoefening hangt hier onlosmakelijk aan vast. Hoe kunnen we namelijk de Vlaamse ruimte hierop afstemmen zodat de doelstellingen van ViA gerealiseerd kunnen worden?
Tentoonstelling 10 jaar Vlaams Bouwmeester
Begin september opent de tentoonstelling 10 jaar Vlaams Bouwmeester in het Designcenter|De Winkelhaak in Antwerpen. De exhibitie loopt tot eind september.
sensory_room
In het kader van de publicatie van het tweede Cahier rond kunst in de openbare ruimte (Cahier #2 Schoolvoorbeelden. Over kunstinterventies in scholen, Brussel, 2009) nodigde de kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester een aantal beeldende kunstenaars uit om een voorstel uit te werken voor een artistieke interventie in een school. De voorstellen werden in het cahier geïllustreerd en toegelicht, met het oog op een eventuele realisatie naderhand. Sarah & Charles kozen ervoor een concept uit te werken voor de Heemschool, een lagere en secundaire school voor buitengewoon onderwijs in Neder-Over-Heembeek.
Logo Open Oproep 20
Open Oproep 20, gepubliceerd op 6 juli 2010, werd op 22 juli uitgebreid met 5 projecten; de lijst telt nu 21 projecten.
European Forum for Architectural Policies
Onder het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie gaat het Europees Forum Architectuurbeleid (EFAP-FEPA) van 18 tot 20 november door in Bozar te Brussel. Het is een gezamenlijke organisatie van de Vlaamse Bouwmeester, de cel Architectuur van de Franstalige Gemeenschap en de Brusselse Bouwmeester. Het programma is op punt gesteld na voorafgaand overleg met de administratie Cultuur van de Vlaamse overheid, de Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen van België FAB, A+ architectuurmagazine, Bozar en het Vlaamse Architectuurinstituut VAi.
luisterend publiek
Op 2 juli werd in de Hoge Rielen het geluidskunstwerk “A Fool’s Paradise” van de Nederlandse kunstenares Fiona Tan ingehuldigd. Dat de opdrachtgevers voor het voorstel van Fiona Tan, een geluidskunstwerk, kozen, is geen toeval. De opdrachtgevers formuleerden de kunstopdracht als “kunst op doortocht”, dit in analogie met de activiteit van de mens op dit domein. Er werd met andere worden niet gekozen voor een sculpturale of monumentale ingreep, maar voor een op het eerste zicht onzichtbaar werk dat niettemin een grote impact kan hebben op de bezoeker. Het is een werk dat alle potentie in zich heeft om zich te verweven met de eigenheid van het domein en er op zijn manier mee te vergroeien.
Marcel Smets, Joris Scheers en Ton Venhoeven
Op 25 mei vond de vijfde editie van Grensverkenningen plaats in het Vlaams cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam. Grensverkenningen is een initiatief van de Vlaams Bouwmeester, de Nederlandse Rijksbouwmeester en het College van Rijksadviseurs om in een reeks van lezingen de grenzen van elkaars werkzaamheden te verkennen.
cover Dossier3
Op 21 juni organiseerde het Team Vlaams Bouwmeester een ‘Studienamiddag Gemeenschapscentra’ in CC Westrand in Dilbeek. Tijdens deze studienamiddag werd ‘Dossier #3 Gemeenschapscentra’ voorgesteld aan een publiek van lokale en Vlaamse cultuurbeleidmensen. Na de presentatie van de Vlaams Bouwmeester over de kernboodschap van het dossier, werden twee projecten uit het dossier toegelicht door hun ontwerpers. In een panelgesprek met ontwerpers en lokale bouwheren vernam de zaal hoe architectuur tegemoet komt aan de vernieuwde rol van culturele centra. De raadgever cultuur van het kabinet van Minister van Cultuur Joke Schauvliege sloot de middag af en mocht het dossier ontvangen uit handen van Marcel Smets.
ile de nantes
Na een internationale wedstrijd met 27 ontwerpbureaus, heeft het team van voormalig Vlaams Bouwmeester Marcel Smets en uapS het raamcontract binnengehaald voor de leiding van het stadsproject voor het Ile de Nantes (Nantes, Fr).
Marcel Smets
Het mandaat van Marcel Smets als tweede Vlaams Bouwmeester verstreek op 30 juni. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om publieke opdrachtgevers te danken voor de productieve samenwerking.
Waalse Krook vanop Kuiperskaai
Op 8 juni heeft de cvba Waalse Krook de ontwerpopdracht voor het masterplan met de beeldbepalende nieuwbouw van de Bibliotheek van de Toekomst en het Centrum voor Nieuwe Media, toegewezen aan RCR arquitectes en Coussee & Goris. Het project van de Catalaans-Gentse vereniging werd gekozen uit vijf sterke ontwerpvoorstellen van gerenommeerde internationale teams. Het grondig voortraject, met aanvullend onderzoek op initiatief van de Vlaams Bouwmeester, en de ambitieuze selectie hebben hun vruchten afgeworpen.
Jaarverslag cover
Begin juni is het Jaarverslag 2008 – 2009 verschenen, een terugblik op de activiteiten van de Vlaams Bouwmeester en zijn Team tijdens de laatste twee jaren van het mandaat van Marcel Smets. Deze geïllustreerde publicatie belicht de voornaamste thema’s waarrond het Team Vlaams Bouwmeester heeft gewerkt en geeft een stand van zaken van de Open Oproep en van Kunst in Opdracht.
Scholenbouwen
De Vlaams Bouwmeester en AGIOn hebben de handen in elkaar geslagen om www.scholenbouwen.be in een fris, nieuw en gebruiksvriendelijk kleedje te stoppen. De website – initieel een project van het team van de Vlaamse Bouwmeester - biedt kandidaat bouwheren informatie en inspiratie om goed voorbereid aan het plannen, ontwerpen en bouwen van hun school te beginnen. Scholenbouwen.be wil een informatieplatform zijn rond kwalitatieve schoolarchitectuur. De website reikt schoolvoorbeelden aan die inspireren, zowel uit binnen- als buitenland. Daarnaast vindt u ook informatie over goed opdrachtgeverschap, de projectdefinitie, architectuur met leerlingen, evenementen, enzovoort.
maquette zorgcentrum
De studieopdracht voor het bouwen van een woon- en zorgcentrum en het bouwen van een raadplegingsactiviteit in opdracht van de V.Z.W. Menos werd gegund aan Osar Architecten NV uit Antwerpen.
In april is het Team Vlaams Bouwmeester erg actief geweest op het Europees forum.
logo_EFAP
Vlaams Bouwmeester organiseert het Europees Forum Architectuurbeleid 18-20 november 2010 te Brussel Het Forum is een informeel netwerk van experts op vlak van architectuurbeleid in Europa, opgestart in 1997. Twee keer per jaar wordt een meerdaags forum georganiseerd door het land dat de Europese Unie voorzit. Als één van de stichtende landen van dit forum is België – voor Vlaanderen vertegenwoordigd door de Vlaamse Bouwmeester – vanaf de oprichting betrokken bij de organisatie en invulling.
schipperij gent
TETRA, een jong Brussels ontwerpkantoor, haalde de opdracht binnen voor een nieuwbouw van de Dienst Schipperij in de Gentse haven. Het voorstel van deze architecten wist op verschillende vlakken te overtuigen. Zo is er de uitgekiende positionering van het gebouw, wat resulteert in een positief effect op de ruimere omgeving. Daarnaast is ook het interieur ingenieus uitgewerkt met het oog op de koppeling van diverse functies.
Peter Swinnen
De Vlaamse regering heeft een nieuwe Bouwmeester voor de volgende vijf jaar aangesteld. Na bOb Van Reeth (1999-2005) en Marcel Smets (2005-2010) zal vanaf 1 juli 2010 architect Peter Swinnen aantreden als derde Vlaams Bouwmeester. Peter Swinnen is architect-partner en medeoprichter van het Brusselse architectenkantoor 51N4E.
ontwerp lubbeek
De gemeente Lubbeek heeft de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum, aanpalend bij het gemeentehuis, toegewezen aan Dierendonckblancke architecten. Met hun landschappelijke ingreep creëren de ontwerpers niet alleen een veelzijdig cultureel gebouw. In één beweging laden ze de bestaande, losvaste verzameling van voorzieningen op met een bijzondere publieke plek. Op die manier fungeert het gevraagd cultureel platform niet enkel figuurlijk, maar ook letterlijk als bindmiddel in het weefsel van deze middelgrote, landelijke gemeente.
Team Vlaams Bouwmeester in Madrid
De genomineerden en laureaten van de Prijs Bouwheer 2009 vertrokken op 8 april op driedaagse studiereis naar Madrid. De studiereis maakte deel uit van de prijs die de winnaars van Prijs Bouwheer 2009 ontvingen. Doel van de studiereis is vooral netwerken. Succesvolle bouwheren konden elkaar leren kennen en hun ervaringen uitwisselen. Gespreksstof was er voldoende: de projecten waarmee ze een prijs wonnen en de inspirerende voorbeelden die we samen bezochten. Geen mooier moment om Madrid te bezoeken in groep. De eerste zon deed alles stralen en de groene stad had nog niet te lijden onder de hitte en droogte van de zomer.
Nieuwe situatie Geel
Poponcini & Lootens verrassen met een sterk concept voor de site de Drijhoek in Geel. Aan hen wordt dan ook de Open Oproep 1719 gegund. Ze kiezen voor een parklandschap als onderlegger voor negen nieuwe langgerekte paviljoenen. Zo creëren ze een leefbare woonomgeving in een randstedelijk gebied.
tekening brug
In het dichte netwerk dat Vlaanderen heet, is infrastructuur een doorwegend aspect in de kwaliteit van de openbare ruimte. Wanneer infrastructuurprojecten op een doordachte manier worden aangevat, kunnen ze een belangrijke hefboom zijn voor kwaliteitsvolle publieke ruimte. Vanuit die optiek organiseerde het Team Vlaams Bouwmeester op 25 februari het congres ‘Infrastructuur in context’ en lanceerde ze onder dezelfde titel een inspirerend dossier voor opdrachtgevers en ontwerpers.
Locatie Open Oproep 1810
Vijf teams werden geselecteerd voor de studieopdracht voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex aan de E313 te Diepenbeek. De opdracht omvat ook het schetsontwerp van een nieuwe brug. De selectie van ontwerpteams laat diversiteit aan bod komen. Zowel grote bureaus met ervaring in masterplannen en landschappelijke inpassing als diverse associaties van infrastructuurontwerpers, stedenbouwkundigen of landschapsontwerpers met een omnivalent bureau en internationaal gerichte experimentele jonge ontwerpers krijgen een kans.
illustratie kazerne dossin
Om het Belgische luik van de Jodenvervolging te blijven gedenken – vooral wanneer de laatste getuigen er straks niet meer zullen zijn – besloot de Vlaamse regering in 2007 om de site rond de Mechelse Dossinkazerne om te vormen tot een herdenkingsplaats, museum en documentatiecentrum over de holocaust en de mensenrechten. AWG Architecten, onder leiding van bOb Van Reeth, won de Open Oproep hierrond. Het eenvoudige ontwerp is tegelijkertijd een statement en een monument. De essentie? Blijvend herinneren aan de gebeurtenissen om het niet opnieuw te laten gebeuren.
Op 22 maart 2010 werd in De Schelp van het Vlaams Parlement de publicatie ‘Agrarische architectuur in Vlaanderen’ voorgesteld aan het publiek, een studie van Vlaams Bouwmeester in opdracht van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO).
Naar aanleiding van een nieuwbouw voor het woon- en zorgcentrum Ten Hove, reserveerde het OCMW van Mol, zoals het decreet voorschrijft, een bepaald percentage van het bouwbudget voor de realisatie van een kunstwerk.
crematorium sint niklaas
Het crematorium Heimolen te Sint-Niklaas, resultaat van Open Oproep 0605, won de Nederlandse Betonprijs in de categorie 'Beton en samenleving'. Het crematorium is een ontwerp van Claus en Kaan architecten uit Rotterdam. De Betonprijs werd al voor de 16de keer toegekend door de Nederlandse Betonvereniging.
logo Winvorm
WinVorm timmert aan een West-Vlaams netwerk om deskundigheid rond ruimtelijke kwaliteit op te bouwen en verder te verspreiden. Het vormingsprogramma is bedoeld voor verantwoordelijken van verschillende bestuursniveaus en spelers op de private markt en gaat in op een aantal nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen m.b.t. ruimtelijke kwaliteit. Bekijk het programma en schrijf u in voor 20 februari.
Thomas Huyghe
In feite vertrekt het hele oeuvre van Thomas Huyghe vanuit een weigering. Al in zijn eerste werken, aan het begin van de jaren 2000, tastte hij de mediale grenzen van de schilderkunst af door te werken op alternatieve dragers en gebruik te maken van een fragmentaire figuratieve iconografie. De eerste weigering in zijn werk, die ook in Sint-Niklaas aanwezig is, is de weigering zich te conformeren aan een klassiek schilderkunstig verwachtingspatroon.
zicht op congreszaal
Meer dan 200 opdrachtgevers, ontwerpers en andere geïnteresseerden woonden gisteren ons symposium bij in de Handelsbeurs te Gent. De deelnemers kregen een mooie selectie van goede voorbeelden van geïntegreerde infrastructuurwerken te zien. Zoals beloofd vindt u de presentaties op deze website.
Marcel Smets en Salgado
In februari kwam Manuel Salgado, vice-burgemeester van Lissabon, een dag op werkbezoek bij Vlaams Bouwmeester Marcel Smets. Manuel Salgado lanceert een programma van een tiental grote architectuur- en stadsvernieuwingsopdrachten voor de Portugese hoofdstad. Hij wil deze aanbestedingen laten verlopen via een procedure die de beste architecturale kwaliteit een kans geeft.
illustratie kazerne dossin
In Mechelen wordt de Kazerne Dossin in opdracht van de Vlaamse Regering omgebouwd tot een memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten. U kunt dit project nu volgen op de website www.kazernedossin.be.
agrarische loods
In opdracht van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg voerde de Vlaams Bouwmeester een studie naar de problematiek van schaalvergroting en industrialisatie van agrarische stallen en loodsen. De resultaten van deze studie worden toegelicht op maandag 23 maart vanaf 14 uur in De Schelp van het Vlaams Parlement. Kijk verder voor het programma en inschrijving.
undefined
Op het symposium "Infrastructuur in context" werd het gelijknamig dossier voorgesteld. In deze publicatie wordt de visie van de Vlaams Bouwmeester op infrastructuurwerken toegelicht en worden de projecten die op het symposium aan bod kwamen, verder in detail voorgesteld. U kunt dit dossier aanvragen door een mail te sturen naar bouwmeester@vlaanderen.be
Tentoonstelling 10 jaar Vlaams Bouwmeester
Sinds het aantreden van de eerste Vlaams Bouwmeester in 1999 heeft architectuur en het publieke domein in Vlaanderen erg aan belang gewonnen. De architectuurreflex, het idee dat iedere beslissing een ruimtelijke of architecturale beslissing inhoudt, heeft steeds meer ingang gevonden. De kwaliteit van de architectuur gaat er zienderogen op vooruit en het succes van initiatieven als de Open Oproep, Prijs Bouwheer, enz. neemt gestadig toe. Toch is Vlaams Bouwmeester Marcel Smets ervan overtuigd dat de architectuurreflex nog evidenter moet worden als Vlaanderen een degelijk en toekomstgericht architectuurbeleid wil voeren.
Banner lezingenreeks Open Academy
Het vierde debat wordt ingeleid door een lezing van Martin Rauch, een pionier van moderne technische en creatieve toepassingen van bouwen met gestampte aarde. Hij werkte samen met Herzog & de Meuron en Schneider+Schumacher.
nieuwe waarde
U was weer talrijk aanwezig op onze contactdag. Wie er niet bij kon zijn, kan de presentaties nu online bekijken. Lees ook de tips van de Vlaams Bouwmeester voor het vergroten van uw selectiekansen.
cahier#2_klein
Team Vlaams Bouwmeester stelt "Schoolvoorbeelden. Over kunstinterventies in scholen" voor.
cartoon
Private en zeker publieke opdrachtgevers realiseren projecten met een grote impact op de kwaliteit van de leefomgeving. Team Vlaams Bouwmeester wil goed opdrachtgeverschap faciliteren en nodigt stedenbouwkundig ambtenaren en gemeentelijke mandatarissen dan ook graag uit voor een gratis workshop, in samenwerking met het Streekplatform+ Meetjesland.
man bladert in publicaties op tentoonstelling
Op donderdag 26 december vierde het Team Vlaams Bouwmeester zijn tienjarig bestaan. Een impressie met enkele foto's en video's met getuigenissen over Vlaams Bouwmeester.
Nieuwjaarskaart 2010
Vlaams Bouwmeester Marcel Smets en zijn team wensen u een mooi 2010. Bekijk onze nieuwjaarskaart.
herinneringspark
Met de selectie van vijf teams en de uitgebreide eerste briefing en terreinverkenning, is Open Oproep 1601 voor de conceptuele uitwerking van het project “Herinneringspark 2014-2018” in de frontstreek (Westhoek) op kruissnelheid gekomen.
Banner Masterplan N80
Recent is het masterplan voor de landschappelijke (her)aanpassing van de N80 Sint-Truiden afgerond. Het masterplan is uitgetekend door het ontwerpteam OMGEVING samen met MINT voor de verkeerskundige ondersteuning. Opdrachtgevers zijn de Vlaamse overheid (afdeling wegen en verkeer Limburg) samen met de stad Sint-Truiden...
Afbeelding Loker
Diversiteit onder 1 dak in ontmoetingscentrum Loker, Heuvelland (Open Oproep 1609)
ontwerp voor Kalmthout
De studieopdracht voor de uitbreiding van het gemeentehuis met inbegrip van de realisatie van een cultureel centrum in Kalmthout werd gegund aan 1:1 Architecture. We zetten dit ontwerp hier in de kijker.
Zicht op Waalse Krook vanaf water
Eind oktober zijn de ontwerpteams geselecteerd voor de opmaak van een masterplan voor de Waalse Krook te Gent. Daarnaast omvat deze opdracht ook de architecturale uitwerking van het nieuwe kennis- en cultuurcentrum, dat een ‘bibliotheek van de toekomst’ en een ‘centrum voor nieuwe media’ omvat. Deze beeldbepalende nieuwbouw speelt een hoofdrol in het stadsproject voor deze bijzondere, jarenlang verwaarloosde site in het hart van Gent. Uit exact 100 kandidaten werden 5 gerenommeerde, internationale teams gekozen, al dan niet met een lokale verankering.
Foto Boerekreek Sint-Laurijns
Op 28 oktober is de prestigieuze Belgische Prijs voor Architectuur & Energie uitgereikt in Bozar te Brussel. Twee van de bekroonde projecten werden gegund via de Open Oproep
Cover architectuurnota
Eind mei stelde Vlaams Bouwmeester Marcel Smets zijn eerste architectuurnota voor...
Vlaamse grensposten kaart
Op vraag van de Vlaams Bouwmeester ontwikkelden 4 ontwerpteams strategieën voor de grensovergangen van Vlaanderen. Hiermee wordt het debat over de herbestemming van deze sites op gang gebracht.
P/B/09 Prijs Bouwheer
Op vrijdag 25 september reikten Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois en Vlaams Bouwmeester Marcel Smets de Prijs Bouwheer 2009 uit. Laureaten van deze vierde editie zijn: Park Spoor Noord Antwerpen van de stad Antwerpen, Sportcentrum De Boerekreek in Sint-Laureins van de provincie Oost-Vlaanderen, de reconversie van de Picanolsite in Ieper van de stad Ieper, de zevensprong in Nieuwkapelle van de stad Diksmuide en het restpaviljoen in het domein van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Norbertus in Duffel...
Deinze maquette
Administratief centrum Deinze: speerpunt van vernieuwd stedelijk beleid
P/B/09 Prijs Bouwheer
Voor de vierde keer op rij reikten Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois en Vlaams Bouwmeester Marcel Smets de Prijs Bouwheer uit.
Open Oproep 18 juli 2009
Open Oproep 18 telt een aantal globale geïntegreerde projecten. Ze geven een kwaliteitsimpuls om ruimte en architectuur te versterken. Na tien jaar Open Oproep tekenen zich enkele tendensen af.
Studio Open School
Lancering van on line tentoonstelling Studio Open School en update van website www.scholenbouwen.be
beeld van vzw huize Monnikenheide, zorgcentrum laureaat prijs bouwheer 2005
Bouwen aan Zorg. Studienamiddag over de ontwikkelingen rond ouderenzorg en woonzorgcentra in Vlaanderen.
polderlandschap met wolken
Win Vorm (West-Vlaanderen in vorm), de vormingsreeks waarin lezingen over vernieuwende ruimtelijke thema’s centraal staan.
Banner grensverkenningen Onze grens
De presentaties voor de vierde editie van de lezingenreeks Grensverkenningen met als thema 'Onze grens'.
Ontwerp Bulk architecten voor Open Oproep 1630
Project in de kijker: een siamese tweeling van nieuw en oud voor basisschool De Vlinder te Dilbeek (Open Oproep 1630)
Cover architectuurnota
De Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) stellen voor ...
Open Oproep 17 januari 2009
Open Oproep 17 : lijst van geldige kandidaturen
Architectuurprijs groepswoningbouw : Wonen in Meervoud
Minister Keulen lanceerde op batibouw de oproep voor deze architectuurprijs, lees er hier mee over
P/B/09 Prijs Bouwheer
De Vlaams Bouwmeester organiseert opnieuw een editie van de "Prijs Bouwheer". Lees hier hoe u uw kandidatuur kan stellen.
school Klare Bron met kinderen in een polyvalente ruimte
Op ‘schoolreis’ met Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke en Vlaams Bouwmeester Marcel Smets
uitreksel uit de voorpagina van het eerste nummer
Ruimte is een nieuw vakblad over ruimtelijke ordening en stedenbouw. Het verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)
Koninklijk Atheneum Oostende
Architectuurlezing over scholenbouw in Nederland en Vlaanderen met de Vlaamse bouwmeester Marcel Smets en de Nederlandse Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol (update)
lokatiefoto project 1401
Onlangs werd de opdracht voor de herbestemming van de beschermde kapel van de jeugdinstelling ‘De Zande’ in Ruiselede toegewezen aan Hootsmans architectuurbureau.
conceptvisie voor bestuurs- en dienstencentrum Oostkamp
Dit project werd toegekend aan Carlos Arroyo arquitectos / architects. Wij geven u graag wat meer informatie over de geselecteerde visie.
GO gemeenschapsonderwijs Koekelberg
Een tiental schoolsites uit de inhaaloperatie scholenbouw via DBFM (Design-Build-Finance-Maintain) krijgen een masterplan.
Joris Scheers
Vanaf 1 november treedt Joris Scheers aan als Adjunct Vlaams Bouwmeester, hij neemt dan de plaats in van Linda Boudry. Zij wordt coördinator van het recent opgerichte Kenniscentrum Vlaamse Steden.
Lanceringsmoment 08 Scholen, logo Open School
Enkele weken terug vond het Lanceringsmoment Studio Open School II plaats. U kan hier een samenvatting en de presentaties terugvinden
Traffic Lights van Stefan Schoning
Tijdens de voorbije jaren hebben de paden van Stefan Schöning en de Vlaamse Bouwmeester elkaar meermaals gekruist.
nieuwjaarskaart door Francky D.C. - Macula Lutea
De Vlaamse Bouwmeester en zijn team wensen u een succesvol, gezond en fantastisch 2009!
Fragment van Eichgut Residential Project, Winterthur, Switzerland © BAUMSCHLAGER - EBERLE
Op het congres 'Duurzaam bouwen en wonen', op 14 oktober, lichtte Marcel Smets de visie van de Vlaamse Bouwmeester op deze thematiek toe.
Open Oproep 16
De kandidaturen per project zijn verwerkt. U kan de lijst met alle kandidaten voor Open Oproep 16 hier terugvinden.
Studiedag : ‘Behoud door ontwikkeling: afwegingen tussen bouwkundig erfgoed en stadsvernieuwing’ op 24 oktober 2008 in het Thermae Palace in Oostende
‘Behoud door ontwikkeling: afwegingen tussen bouwkundig erfgoed en stadsvernieuwing’ op 24 oktober 2008
Het team op de ambtenarensportdag 2008 - voor een woning ontworpen door Louis Herman De Koninck
Op 18 september nam het team deel aan de Sportdag voor Ambtenaren.
Op uitnodiging van de Franse Club Ville Aménagement gaf Marcel Smets een gastlezing
Op uitnodiging van de Franse Club Ville Aménagement hield Vlaams Bouwmeester Marcel Smets op 9 oktober te Parijs een gastlezing in de reeks 'Les "5 à 7"'
Marcel Smets
Marcel Smets gaf aan NAVnews, het tweemaandelijkse tijdschrift van de Vlaamse Architectenorganisatie een interview over overheidsachitectuur, infrastructuur en landschap
SERVICE LEVEL AGREEMENTS voor PPS-PROJECTEN, INHAALBEWEGING JEUGDVERBLIJFSINFRASTRUCTUUR VIA ALTERNATIEVE FINANCIERING, in opdracht van Toerisme Vlaanderen, evr-Architecten i.s.m. BUUR - Daidalos - T’Jonck-Nilis
SERVICE LEVEL AGREEMENTS voor pps- projecten inhaalbeweging jeugdverblijfsinfrastructuur via alternatieve financiering i.o. van Toerisme Vlaanderen
banner VRP Masterclass 2008 - 2009
Dit najaar organiseren de VRP, in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur - Team Stedenbeleid, het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams kenniscentrum PPS de Masterclass stadsprojecten. 
A+ 212
Toelichting in A+ over Open Oproep projecten met beeldmateriaal en een toelichting van het externe jurylid
Banner online inschrijvingen Open Oproep 16
Enkele aanbevelingen en randvoorwaarden bij het online inschrijven.
banner colloquium sociale huisvesting
u kan hier de publicatie bestellen en de presentaties van de verschillende sprekers nalezen.
OO1301 simulatie van de visie van AWG voor de Dossinkazerne in Mechelen
Op 7 Mei werd de ontwerper van de Dossinkazerne in Mechelen bekend gemaakt
Feichtinger brug
U kan de verschillende ontwerpvisies voor dit project downloaden en nalezen.
ontwerpschets van Feightinger voor project 1120
U kan de 5 verschillende en waardevolle ontwerpvisies voor dit project downloaden en nalezen.
De Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs 2008
De VRP organiseert de achtste editie van de Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs.
Cahier 1 Rond Punt : De kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester heeft haar eerste cahier klaar: Rond Punt over verkeersrotones als context voor kunst
banner grensverkenningen
De presentaties van de Vlaamse en de Nederlandse Rijksbouwmeester bij de lezingenreeks 'Grensverkenningen - herbestemming'
Gemeenschapscentrum Merksplas - © 2007 Van Eetveldt & Nyhuis architectuurfotografie
Op 13 februari organiseert de Vlaamse Bouwmeester een contactdag voor geïnteresseerde ontwerpers
banner studietweedaagse 'in ander licht'
U kan hier het beeldmateriaal en presentaties terugvinden van de studietweedaagse.
Logo Prijs Bouwheer 2007
Vrijdag 7 december werden de laureaten en genomineerden voor de Prijs Bouwheer 2007 bekend gemaakt
Nieuwjaarskaart 2007-2008 naar een kunstwerk van W. Oorebeek, verkreukte reproductie van de Toren van Babel van Rubens
De Vlaamse Bouwmeester en zijn team wensen u een constructief 2008
Cultureel Centrum Beveren
Vlaams Bouwmeester versterkt zijn team met een nieuwe projectbegeleider Lokale Overheden.
banner studiedag kwalitatieve schoolgebouwen
Studiedag naar aanleiding van het boek “De school als bouwheer. Gids voor kwaliteitsvolle schoolarchitectuur.” (In samenwerking met de Universiteit Antwerpen)
artikel nieuw stadion Club Brugge
Op 14 april verscheen een opiniestuk van Marcel Smets in De Standaard over het stadionbeleid.
banner jaarverslag 2006
De Vlaamse Bouwmeester publiceert zijn jaarverslag 2006
maquette schipperij
De opdracht voor de nieuwbouw van de Dienst Schipperij in de Gentse haven is zopas toegewezen aan het jonge Brusselse ontwerpbureau TETRA. Het gaat om een bescheiden, maar ambitieus project op het raakvlak van stad en haven. In afwachting van het prestigieuze haveninformatiecentrum, wil het Havenbedrijf Gent het nieuwe dienstgebouw voor de Schipperij combineren met een ontvangstruimte voor klanten en bezoekers. Dit kleine bouwproject moet alvast de rol van uithangbord voor de haven op zich nemen, wat absoluut niet evident is in de grootschalige omgeving van het geïndustrialiseerde havenlandschap.
siesegem
Het landschappelijk masterplan van Studio Secchi-Vigano wint Open Oproep 1710 voor de ontwikkeling van het gemengd regionaal bedrijventerrein Siesegemkouter in Aalst.
logo open oproep
De inschrijvingen voor Open Oproep 19 zijn afgerond. Qua aantal deelnemers breekt deze editie alle records, waarbij ook de groeiende internationale belangstelling sterk opvalt. We verduidelijken een en ander aan de hand van enkele cijfers.
Bestaande toestand Vlaanderen
In samenwerking met minister Freya Van den Bossche, het Agentschap Wonen-Vlaanderen, de VMSW en het team Stedenbeleid wil de Vlaams Bouwmeester deze urgente kwesties onderzoeken door vijf pilootprojecten van gemengde woonomgevingen te realiseren. We zoeken daarvoor kandidaat bouwheren met visie en ambitie. We bieden een professionele begeleiding aan en de opmaak van een masterplan.
Op 27 juni jongstleden kwam de Bouwmeesterraad voor de eerste keer samen. Paul Dujardin, Christoph Grafe, Bart Huybrechts, Marcel Smets, Dirk Snauwaert, Adinda Van Geystelen, bOb Van Reeth en Bart Verschaffel gingen in discussie over de rol en de ambities van de Vlaams Bouwmeester. Na deze eerste kennismaking, zonder Paul Peyskens, Janny Rodermond en Koen Schoors, willen we de raad te gepasten tijde samenroepen om de acties en doelstellingen van het Team Vlaams Bouwmeester tegen het licht te houden. De eerstvolgende afspraak valt in het najaar.