Bekendmaking resultaten 'Meesterproef 2017 Erfgoed en Herbestemming' op 8/09 op Nacht van de Architectuur

De Meesterproef daagt publieke opdrachtgevers uit om jonge ontwerpers en kunstenaars een kans te geven een eerste overheidsopdracht uit te voeren. In september 2016 lanceerden het Team Vlaams Bouwmeester en het agentschap Onroerend Erfgoed samen een oproep voor projecten voor de 'Meesterproef 2017 Erfgoed en Herbestemming'. Vervolgens werkten in mei 2017 een twintigtal recent afgestudeerde ontwerpers en kunstenaars, gedurende een intensieve atelieweek, op 6 herbestemmingsopgaven van beschermd erfgoed. In samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester en het Agentschap Onroerend Erfgoed worden de resultaten van de ‘Meesterproef 2017 Erfgoed en Herbestemming’ bekend gemaakt op de 'Nacht van de architectuur' op 8 september.

De 'Nacht van de architectuur' is het openingsfeest van het 'Festival van de architectuur' en wordt georganiseerd door de Beroepsvereniging voor Architecten (BVA) en het Vlaams Architectuurinstituut (VAi). Tijdens deze officiële opening van het festival wordt de link gelegd tussen hedendaagse architectuur en het verleden.