OO3108_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO3108_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Caerenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Caerenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Caerenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Caerenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Caerenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Caerenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Caerenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Caerenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Caerenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Caerenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Caerenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Caerenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Caerenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Caerenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Keperenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Keperenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Keperenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Keperenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Keperenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Keperenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Keperenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Keperenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Keperenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Keperenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Keperenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Keperenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Keperenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Keperenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Keperenberg) ©Michiel De Cleene

OO3108 Masterplan Caerenberg en Keperenberg (Site Keperenberg) ©Michiel De Cleene

Project omschrijving

De gemeente Dilbeek, met haar 41.000 inwoners, ligt in het westen van de provincie Vlaams-Brabant. Groot-Dilbeek bestaat uit 6 deelgemeenten. De sites die het voorwerp uitmaken van deze opdracht liggen in Schepdaal (Caerenberg) en Itterbeek (Keperenberg). 

Site Caerenberg is vooral een recreatieve site met een sporthal, voetbalvelden en een jeugdclub, omsloten door woningen.

De site Keperenberg is een meer complex gebied. Rond een centrale parking (kant Keperenbergstraat) vind je de gemeentelijke lagere school ’t Keperke (binnenkort uit te breiden met een kleuterschool en kinderdagverblijf), buiten- en naschoolse kinderopvang, een jeugdclub, het oud gemeentehuis van Itterbeek (leegstaand), het kantoor van de gemeentelijke dienst Financiën, een tennishal met kantine, het OCMW gebouwencomplex met kantoren, woonzorgcentrum, dagcentrum, dienstencentrum en assistentiewoningen, en een sportzaal met aanleunende faciliteiten (cafetaria, vergaderzaal, feestzaal). In de opdracht van het masterplan Keperenberg wordt het gebouwencomplex van het OCMW en zijn omgeving meegenomen.

De beide sites werden ongeveer 40 jaar geleden ontwikkeld, en zijn niet meer helemaal aangepast aan de noden van vandaag.

Tussen beide gebieden is er een LAT- relatie. Elk van de plekken heeft zijn eigenheid. Elk van de sites heeft uiteraard een aparte band met en betekenis voor de onmiddellijke omgeving, de omwonenden en de gebruikers. Maar in het groter plaatje van de gemeentelijke voorzieningen zijn ze complementair, en de voorzieningen moeten elkaar aanvullen, in antwoord op de noden van de hele Dilbeekse gemeenschap.

De bevolking van Dilbeek groeit, en de prognose is dat dit de komende jaren ook nog het geval zal zijn. En meer inwoners betekent nieuwe vragen en nood aan bijkomende, aangepaste voorzieningen.

De ruimte in de gemeente is beperkt, en daarom wil het gemeentebestuur inzetten op een optimaal, efficiënt gebruik van de locaties voor de huidige en nieuwe functies, door te vernieuwen waar nodig en uit/in te breiden waar mogelijk. Duurzaamheid, inzetten op optimaal grondgebruik, zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van terreinen en gebouwen, en goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor alle (weg)gebruikers zijn daarbij speerpunten.

Een masterplan voor elk van beide sites moet de meest optimale situatie helder krijgen.

Omdat de gebieden nu al sterk verankerd zijn in hun omgeving en intensief gebruikt worden, werd het participatietraject al aangezet, zodat de visie groeit in cocreatie met de burgers en verenigingen.

In het masterplan willen we een nieuw, aantrekkelijk en wervend concept voor de toekomst van de sites Keperenberg en Caerenberg vorm geven, en prioriteiten bepalen en acties vastleggen voor uitvoering op korte en langere termijn.

Het project omvat onder meer:

  • het opmaken van de ontwikkelingsplannen voor de sites, en de financiële analyse van de voorstellen om tot strategische keuzes te komen voor de realisatie;
  • het geven van advies over de realisatie- en financieringsmogelijkheden (PPS, subsidies, ...);
  • het ontwerpen van één of meerdere deelprojecten;
  • het leveren van input voor en het deelnemen aan het participatietraject. 

Om alle opportuniteiten van de sites optimaal te benutten zoeken we een innovatief en gemotiveerd  interdisciplinair team van ruimtelijke planner(s), architect(en) en consultant(s), dat onderzoekt wat binnen de krijtlijnen van het project, de resultaten van het participatietraject en rekening houdend met de financieel-economische haalbaarheid, de meest kwalitatieve invulling en uitwerking kan zijn. De ontwerpteams worden uitgedaagd om onze hoge ambities te vertalen in een even ambitieuze en creatieve toekomstvisie. We zoeken kandidaten die sterk zijn in het ontwerpend onderzoek  en een  brug kunnen slaan tussen gebiedsontwikkeling, publieke ruimte en architectuur. Daarnaast moeten de ontwerpteams voldoende de dynamiek van de vastgoedmarkt kennen om in staat zijn een strategie voor het vermarkten van een gedeelte van het projectgebied uit te stippelen.

Over het toekennen van vervolgopdrachten als daar zijn opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, (deel-)opdrachten voor de uitvoering van het masterplan of begeleiding in het ontwikkelen van een financieringssysteem, zal het gemeentebestuur later oordelen. Het bestuur kan er toe besluiten om de betreffende vervolgopdrachten aan derden te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het masterplan met de taak van supervisor belast worden. Indien het masterplan niet tot verdere uitvoering leidt, kan de opsteller ervan geen rechten van schadevergoeding doen gelden.

Dilbeek OO3108

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en eventuele uitvoering voor de site Caerenberg en Keperenberg te Dilbeek.

Status project
Locatie bouwplaats

Site Keperenberg: Keperenbergstraat 37-41, Itterbeek - Site Caerenberg: Kerkhofstraat, Schepdaal, 1700 Dilbeek

Bouwheer

Gemeentebestuur Dilbeek

Contactpersoon TVB

Stijn De Vleeschouwer

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

€1.300.000 (Excl BTW) (Excl Ereloon)

Honorarium

opmaak masterplan: 100.000€ excl btw - Uitvoering : globaal ereloon min 10,45% en max 12,30%

Vergoeding ontwerpers

€7.500 (excl. btw) per kandidaat, 3 kandidaten

Downloads

kandidaten_3108.pdf