OO3107_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO3107_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Project omschrijving

De gemeente Anzegem wenst een realistisch en kwalitatief antwoord te bekomen voor het ruimtelijke en programmatorisch vraagstuk rond de afgebrande Sint-Jan Baptist en Sint- Eligiuskerk. 

Anzegem, een gemeente in Zuid-West-Vlaanderen, telt bijna 15.000 inwoners.

Op 16 oktober 2014 brandde de 12de -eeuwse Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk in het centrum van Anzegem uit. Het grootste deel van dit beschermd monument en zijn inboedel ging verloren in de brand, enkel de sacristie en de kostbaarheden in de sacristie bleven gespaard.

Bovendien is de gemeente is al langer op zoek naar een oplossing voor de te krap gehuisveste gemeentediensten. 

De gemeente kiest ervoor om maximaal in te zetten op een centralisatie van haar diensten in en rond de Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk.

Het is in de huidige sociaal-culturele situatie van de gemeente (afnemend aantal kerkgangers) en het huidige budgettaire klimaat, niet meer opportuun om een geloofsplaats ter grootte van de originele Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk te voorzien.

Door de centralisatie van haar diensten te combineren met de heropbouw van de kerk wil de gemeente een financieel verantwoord locatiebeleid voeren: het samenleggen van verschillende budgetten moet een kwalitatief resultaat opleveren.

De gemeente Anzegem zoekt een ontwerper/ontwerpteam voor de realisatie van:

 • de renovatie van het schip van de Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk;
 • inbrengen van een deel van de liturgische ruimte in het schip van de kerk;
 • inbrengen representatieve ruimtes gemeente in het schip van de kerk;
 • een overdekte verbinding tussen het bestaande gemeentehuis en de nieuwe ruimtes in de Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk.

De restauratie van het koor, de sacristie en de kerktoren maken geen deel uit van de voorliggende opdracht: deze opdracht werd reeds gegund aan een gespecialiseerd team, waardoor een doorgedreven communicatie en afstemming tussen beide projecten noodzakelijk is.  De ruimtes blijven bestemd als religieuze ruimte. 

Voorgaand werd een traject (inclusief ontwerpworkshops) doorlopen met het projectteam: de gemeente Anzegem, de Kerkfabriek, Intercommunale Leiedal, Dienst Onroerend Erfgoed, het bisdom Brugge, Provincie West-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen...  De resultaten hiervan vormen de basis voor de projectdefinitie. 

Voor het schip van de kerk werkte het projectteam een voorstel uit voor een ‘multifunctioneel gebruik’ en een ‘gedeeld gebruik’. 

Het ‘multifunctioneel gebruik’ heeft betrekking op een gedeelte van de gelijkvloerse oppervlakte van het schip. Deze ruimte van ± 350 m2 zal dienst doen als liturgische ruimte, maar kan ook worden ingezet als multifunctionele gemeenschapsruimte voor allerhande socio-culturele activiteiten.

Verder stelt het projectteam voor om in een deel van het schip ‘gedeeld gebruik’ te realiseren. Het gemeentebestuur kampt immers met plaatsgebrek. Ruimte in het schip voor politieke en ceremoniële functies (gemeenteraadszaal, trouwzaal, …) zou een ideale oplossing zijn.

Wat de ruimtelijke verdeling kan zijn tussen de zone voor gedeeld gebruik en de zone voor herbestemming en hoe dit architecturaal wordt ingevuld, is niet uitgeklaard.

Maar dat de liturgische ruimte volledig afgescheiden wordt van de gemeentehuisfunctie, staat voor iedereen vast.

 

Anzegem OO3107

Volledige studieopdracht voor de renovatie van de kerk tot liturgische ruimte en representatieve ruimtes voor de gemeente te Anzegem.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Archipl / Patrick Lefebure architecten
 • atelier Tom Vanhee, GRAUX & BAEYENS architecten
 • Dertien12, TCCT
 • Office Kersten Geers David Van Severen, Philippe Vander Maren, Richard Venlet
Locatie bouwplaats

Dorpsplein, 8750 Anzegem

Timing project
 • Selectievergadering: 12 apr 2016
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 sep 2016
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 aug 2017
Bouwheer

Gemeentebestuur Anzegem

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

€4.425.000 (Excl BTW) (Excl Ereloon)

Honorarium

Ereloon architectuur min 7% – max 11% / Ereloon stabiliteit min 2% - max 3% / Ereloon technieken min 2% - max 3% / Ereloon omgevingsaanleg min 4% - max 5% (Alle percentages worden toegepast op het totale investeringsbedrag)

Vergoeding ontwerpers

€7.500 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

kandidaten_3107.pdf
3107_selectiebeslissing.pdf