OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105 Academie Heist-op-den-Berg ©Michiel De Cleene

OO3105_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO3105_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Project omschrijving

De academies voor Beeldende en Toegepaste kunst en Muziek-Woord-Dans in Heist-op-den-Berg tellen samen een 2500-tal leerlingen. Beide academies zijn sinds 35 jaar in één gebouw gehuisvest en hebben door de steeds stijgende groei van het leerlingenaantal een steeds nijpender plaatsgebrek, waardoor een aantal afdelingen reeds zijn moeten uitwijken naar andere locaties.

Het is de doelstelling van het gemeentebestuur dat leerlingen hun onderwijs kunnen volgen in een voldoende ruim gebouw dat voldoet aan de huidige akoestische, energetische en veiligheidseisen en bovendien over de nodige facilitaire mogelijkheden beschikt.

Uit een intern rapport is gebleken dat de academie behoefte heeft aan 2200 m² bijkomende bruto ruimte, als uitbreiding op het huidige gebouw. Het nieuwe gedeelte zal voornamelijk dienen om de academie muziek-woord- dans te huisvesten. Het bestaande deel zal dan worden ingevuld door de academie beeldende en toegepaste kunst. Het is wel de bedoeling dat de academies in verbinding met elkaar staan, en bepaalde ruimten kunnen delen zodat synergiën tussen beide academies mogelijk zijn.

De site bevindt zich in het centrum van de gemeente, aan de Oude Godstraat, en aan de voet van de Heistse berg.  Eerder werd een masterplan voor het centrum opgemaakt, waarin tevens over de academie, en diens rol in het centrum, een visie werd ontplooid, waarbij de as Berg – Bergstraat – Cultuurplein – Stationsstraat als ruggegraat voor het centrum fungeert.

De opdrachtgever verwacht dat de ontwerper naast een voorstel voor het nieuwe gebouw ook voorstellen formuleert over hoe de site doorwaadbaar te maken, over de organisatie en de inrichting van het omliggend publiek domein, en de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor de gebruikers.

Het resultaat zou een echte kunstencampus moeten zijn, een trefpunt voor kunstenaars waar kruisbestuiving tussen de verschillende aangeboden disciplines mogelijk is.

Heist-op-den-Berg OO3105

Volledige studieopdracht voor de verbouwing en uitbreiding van Academie voor Muziek, Woord, Dans en Academie voor Beeldende en Toegepaste kunst te Heist-op-den-Berg.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Compagnie O.
  • Cuypers & Q interprof. architectenvennootschap
  • i.s.m.architecten, Langarita-Navarro
  • L'Escaut architectures, NOAHH bv
Locatie bouwplaats

Oude Godstraat 8, 2220 Heist-op-den-Berg

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 sep 2016
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 jun 2017
  • In gebruikname: 31 dec 2018
Bouwheer

Gemeentebestuur Heist-op-den-berg

Contactpersoon TVB

Eva Amelynck

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

€4.000.000 (Excl BTW) (Excl Ereloon)

Honorarium

ereloon architectuur tussen 6,5% en 7,5% / ereloon stabiliteit tussen 1% en 1,3% / ereloon technieken tussen 2,5% en 3,2% (Alle percentages worden toegepast op het totale investeringsbedrag)

Vergoeding ontwerpers

€8.000 (excl. btw) per kandidaat,4 kandidaten

Downloads

kandidaten_3105.pdf