OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102 Plantentuin Meise ©Michiel De Cleene

OO3102_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO3102_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Project omschrijving

De Plantentuin Meise is een internationale wetenschappelijke onderzoeksinstelling en een botanische tuin van 92ha die vooral de tropische en Europese plantkunde centraal stelt. Er wordt aan wetenschappelijk onderzoek gedaan om de kennis over planten te vergroten en te verspreiden. Gedocumenteerde wetenschappelijke verzamelingen worden beheerd, bewaard en gevaloriseerd. De Plantentuin heeft eveneens een belangrijke museale, toeristische en educatieve functie.

Met tentoonstellingen, rondleidingen, ateliers, evenementen en vooral met een internationaal vermaarde verzameling planten wil de Plantentuin aan iedereen een ongeëvenaarde kijk op de biodiversiteit bieden om zo samen te bouwen aan een duurzame toekomst.

In 2014 mocht de Plantentuin meer dan 126.000 bezoekers verwelkomen, in vergelijking met 2000 is dit bijna een verdubbeling. Om deze evolutie te kunnen verderzetten dringen er zich ingrijpende werken op in de Plantentuin. In 2009 werd er voor de volledige Plantentuin een masterplan opgemaakt. Het masterplan is een goede leidraad als basis voor de toekomstige projecten en  zal gefaseerd worden uitgevoerd. Een eerste fase, de vernieuwing van de onthaalzone, vormt het voorwerp van deze Open Oproep.

Het domein werd beschermd als landschap ‘Rijksplantentuin’ bij koninklijk besluit van  9 augustus 1967. Deze belangrijke parameter vereist bij alle deelprojecten de nodige aandacht.

Het project kan opgedeeld worden in 4 deelprojecten:

 1. Deelproject 1: Onthaalgebouw inkom Meise + conciërgewoning
  De Plantentuin telt twee publieke toegangen; inkom Meise en inkom Nieuwelaan. Toekomstige ontwikkelingen, zoals o.a. de sneltramlijn Willebroek – Brussel, zullen er voor zorgen dat de ingang Meise aan belang zal winnen. De opdrachtgever is dan ook van mening dat hier een nieuw, volwaardig onthaalgebouw voorzien moet worden met voldoende onthaalruimte, bergruimte en een kleine tuinwinkel. De huidige conciërgewoning aan deze inkom zal vervangen worden door een nieuwe, energievriendelijke woning.
 2. Deelproject 2: Onthaalgebouw inkom Nieuwelaan
  De ingang aan de Nieuwelaan is de huidige hoofdingang. De ingang bestaat uit niet meer dan een klein wachterslokaal en een kassacombi. Een volledig nieuw te realiseren onthaalgebouw zal verschillende functies omvatten zoals een regionaal Toeristisch Infopunt en een tuinwinkel met een binnen- en een buitengedeelte. Toerisme Vlaanderen/Vlaams Brabant wenst de Plantentuin, via het infopunt, te gebruiken als ankerplaats voor de promotie van de Groene Gordel.
  Een bezoek aan de Plantentuin begint ontegensprekelijk aan een van de onthaalgebouwen. Het is belangrijk dat deze gebouwen een sterke uitstraling hebben om bezoekers aan te trekken. Het meubilair in de publieke delen van de onthaalgebouwen maakt deel uit van de voorliggende opdracht.
  De Plantentuin zal gedurende de werken open blijven. En de hinder voor bezoekers moet tot een minimum beperkt blijven. De mogelijke fasering of het voorzien van tijdelijke infrastructuur maakt eveneens deel uit van deze opdracht.
 3. Deelproject 3: Renovatie van de Vlaamse Hoeve
  De Vlaamse Hoeve is een U-vormig gebouw gelegen naast de inkom Nieuwelaan. Het gebouw is opgetrokken in baksteen in een sobere neorenaissance hoeve stijl. De hoeve verkeert momenteel in slechte staat en moet gerenoveerd worden. Gastenverblijven, een tweede conciërgewoning, kantoorruimte en een polyvalente ruimte zullen het programma van het gebouw vormen.
 4. Deelproject 4: Heraanleggen Eredreef
  De Eredreef is de dreef die de verbinding maakt tussen de hoofdtoegangspoort aan de Nieuwelaan en het kasteel van Bouchout. De kasseiweg van de Eredreef is in slechte staat en moet heraangelegd worden. De heraanleg is de aanleiding om nieuwe rioleringsbuizen en een wachtleiding te voorzien.
  De Plantentuin zal in de toekomst een nieuwe parking aanleggen aan de overzijde van de Nieuwelaan. De opdrachtgever verwacht van het ontwerpteam een voorstel om de verbinding tussen  de parking en het onthaalgebouw zo optimaal mogelijk te organiseren.

Duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen. Het principe PEOPLE  PLANET  PROFIT moet terug te vinden zijn in de te realiseren gebouwen.

De opdrachtgever streeft naar een maximale toegankelijkheid van de gebouwen/site.

Via de Open Oproep zoekt de Plantentuin naar een ontwerper met één duidelijke architecturale visie voor de verschillende deelprojecten. De Plantentuin moet een sterke uitstraling krijgen naar de buitenwereld toe, een “landmark” die de filosofie van de Plantentuin naar de buitenwereld reflecteert.

Meise OO3102

Volledige studieopdracht voor het bouwen van twee nieuwe onthaalgebouwen met twee conciërgewoningen, de renovatie Vlaamse Hoeve en de heraanleg van de Eredreef in de Plantentuin Meise.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • ae-architectenbureau , Carton123 architecten, murmuur architecten
 • aNNo architecten, URA - Yves Malysse Kiki Verbeeck
 • Atelier Veldwerk, BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS, Origin Architecture & Engineering
 • MONADNOCK, Posad
 • NU architectuuratelier
Locatie bouwplaats

Nieuwelaan 38, 1860 Meise

Timing project
 • Selectievergadering: 9 mrt 2016
Bouwheer

Agentschap Plantentuin Meise - Mandataris: Agentschap Facilitair Bedrijf - Afdeling Bouwprojecten

Contactpersoon Bouwheer

Danny Swaerts

Contactpersoon TVB

Annelies Augustyns

Gunningswijze

ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

3.850.000 (Excl BTW) (Excl Ereloon)

Honorarium

Globale ereloonvork architectuur, technieken en stabiliteit: 7.5% - 10%

Vergoeding ontwerpers

7.500 € (excl. btw) per kandidaat, 5 kandidaten

Downloads

kandidaten_3102.pdf
selectiebeslissing_3102.pdf