De Prijs Bouwmeester

De Prijs Bouwmeester is de jaarlijkse prijs van de Vlaamse Overheid voor inspirerend opdrachtgeverschap bij de realisatie van hoogstaande stedenbouwkundige, landschappelijke en architecturale projecten in Vlaanderen.  De Prijs Bouwmeester wordt ingericht door de Vlaamse Bouwmeester, op initiatief van de bevoegde minister.

  

De prijs is een bekroning voor een prestatie en het proces dat eraan voorafging …

 

Publieke en semipublieke bouwheren bepalen in belangrijke mate het architectonische gezicht van Vlaanderen. De Vlaamse Bouwmeester wil een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen. Met de Prijs Bouwmeester wil hij opdrachtgevers bekronen die door hun doordachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen.

 

 

 

 

Het realiseren van een bouwwerk is een boeiende maar soms lastige uitdaging. Er is visie voor nodig, zowel architecturaal als functioneel, en de bouwheer moet rekening houden met de omgeving in al haar facetten. Niet alleen de vorm en functie van een gebouw zijn immers van belang, ook een goede dialoog met de eindgebruiker en de andere betrokkenen zijn  essentieel.  

 

De Prijs Bouwmeester wil de brede waaier van activiteiten waarop de overheidsprojecten zich richten, aan bod laten komen. Elke editie telt telkens drie categorieën waarbinnen projecten kunnen worden ingediend. Deze categorieën wisselen bij elke jaargang. Een project dat het ene jaar niet in een van de categorieën past, zal wellicht een van de volgende edities kunnen meedingen.

 

Met de Prijs Bouwmeester biedt de Vlaamse Bouwmeester publieke en semipublieke bouwheren de kans om aan te tonen hoe ze de samenwerking hebben aangepakt, de keuze voor het ontwerp hebben gemaakt en de actoren hebben betrokken bij de realisatie.