Prijs Bouwheer 2009

P/B/09 Prijs Bouwheer

Antwerpen, Diksmuide, Ieper, provincie Oost-Vlaanderen en Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Norbertus in Duffel laureaten van 4e Prijs Bouwheer

 

Vlaams Bouwmeester bekroont inspirerend opdrachtgeverschap

 

Voor de vierde keer op rij reikten Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois en Vlaams Bouwmeester Marcel Smets de Prijs Bouwheer uit. De winnaars van deze vierde editie zijn: Park Spoor Noord Antwerpen van de stad Antwerpen, Sportcentrum De Boerekreek in Sint-Laureins van de provincie Oost-Vlaanderen, de reconversie van de Picanolsite in Ieper van de stad Ieper, de zevensprong in Nieuwkapelle van de stad Diksmuide en het restpaviljoen in het domein van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Norbertus in Duffel. Met de prijs beloont de Vlaamse overheid opdrachtgevers van stedenbouwkundige, landschappelijke en architecturale projecten die blijk geven van inspirerend opdrachtgeverschap en die via een geïntegreerde aanpak duurzame projecten tot stand brengen.

 

De Prijs Bouwheer wordt ingericht door de Vlaams Bouwmeester, op initiatief van Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. Tijdens een evenement in de Brusselse Brigitinnenkerk werden de laureaten in vier categorieën (‘Nieuwbouw’, ‘Hergebruik & herbestemming’, ‘Publieke ruimte’ en ‘Kunst in opdracht’) bekend gemaakt en werd de prijs voor het beste geïntegreerde project uitgereikt:

 

Categorie Nieuwbouw: Sportcentrum De Boerekreek in Sint-Laureins van de provincie Oost-Vlaanderen
In de categorie ‘Nieuwbouw’ ging de prijs naar de bouwheer die er het best in slaagde nieuwbouw te combineren met duurzaamheid en daarbij de ruimtelijke en maatschappelijke vragen, behoeftes en uitdagingen waarmee hij werd geconfronteerd niet uit het oog verloor. Laureaat in deze categorie werd de provincie Oost-Vlaanderen met het project ‘Sportcentrum De Boerekreek’ in Sint-Laureins, dat onder meer een groepsverblijf, een manege met binnenpiste, stallingen en leslokalen combineert.
Ook het cultuurcentrum Jonkershoeve van de gemeente Houthulst en het administratief centrum van het district Hoboken dienden een verdienstelijk project in en werden genomineerd in deze categorie.

 

Categorie Hergebruik en herbestemming: reconversie van de Picanolsite in Ieper van de stad Ieper
Voor de categorie ‘Hergebruik en herbestemming’ ging de jury op zoek naar het project dat, met oog voor de geschiedenis van een pand, een hergebruik (met behoud van de bestaande functies) of herbestemming (met toekenning van nieuwe functies) realiseerde en het gebouw zo klaarstoomde voor de toekomst. Het reconversieproject van de Picanol-site door de stad Ieper kwam hier als winnaar uit de bus. De stad integreerde in deze oude site woongelegenheid, kantoor- en winkelruimtes, een bibliotheek, een stadsarchief en leslokalen.
De jury erkende ook de waarde van de twee genomineerden in deze categorie: het gerenoveerde stadhuis van de stad Menen en het administratief en cultureel centrum van de gemeente Zoersel.

 

Categorie Publieke ruimte: de zevensprong in Nieuwkapelle van de stad Diksmuide
De categorie ‘Publieke ruimte’ omvat zowel de publieke ruimte binnen een bebouwde context (straten, pleinen…), als landschappen en infrastructuurprojecten. De jury hield bij de keuze van de laureaat vooral rekening met de open dialoog die de bouwheer tot stand brengt tussen de ontwerper, de beheerder en de gebruikers van de publieke ruimte. De stad Diksmuide slaagde daarin bijzonder goed met het project ‘een zevensprong voor Nieuwkapelle’. Het project draait rond de herinrichting van de dorpskern van Nieuwkapelle en de integratie ervan in het omliggende polderlandschap.
Een nominatie was er in deze categorie voor de fiets- en voetgangersbrug in Knokke-Heist, een project van de Maritieme Dienstverlening Kust.

Categorie Kunst in opdracht: het restpaviljoen in het domein van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Norbertus in Duffel
Projecten die kunst in de publieke ruimte een decoratieve én maatschappelijke functie meegeven, komen in aanmerking voor de Prijs Bouwheer in de categorie ‘Kunst in opdracht’. De bouwheer dient vooral aan te tonen waarom hij opteert voor kunst in opdracht en hoe het kunstwerk vanaf het begin deel uitmaakt van het ontwerp. Het restpaviljoen van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Norbertus in Duffel is hiervan een perfect voorbeeld en werd dan ook verkozen tot laureaat. Op het terrein van het ziekenhuis werd een semi-transparant paviljoen gecreëerd, geïnspireerd op de interieurarchitectuur van het oude gebouw.
In deze categorie vraagt de jury speciale aandacht voor twee genomineerden: de integratie van kunstwerken bij de renovatie van het stadhuis door de stad Menen en de fontein ‘De’ Omwenteling op het marktplein van Ruddervoorde, ingediend door de gemeente Oostkamp.

 

Prijs voor de geïntegreerde opdracht: Park Spoor Noord Antwerpen van de stad Antwerpen
Ten slotte reikte de jury ook de prijs uit voor het beste ‘geïntegreerde project’: de opdracht die ten minste drie categorieën op een zinvolle manier integreert. Deze eer viel te beurt aan de Stad Antwerpen voor het project ‘Park Spoor Noord Antwerpen’. Dit park is een 1,6 kilometer lang, maar relatief smal gebied in het noorden van Antwerpen. Het terrein ligt tussen het Eilandje, in het noorden van de oude haven, en de Schijnpoort aan de Noordersingel. Op het terrein hervormde de Stad Antwerpen een spoorwegemplacement tot een stedelijk park met sport- en ontspanningsfaciliteiten. “De jury apprecieerde vooral het meerlagige karakter van dit project, dat verschillende sectoren integreert: stedenbouw, architectuur, publieke ruimte, de herbestemming van verscheidene in onbruik geraakte loodsen van de NMBS en de sociaaleconomische en ruimtelijke herwaardering van het gebied dat dienst doet als scharnier tussen de wijken”, aldus Vlaams Bouwmeester Marcel Smets.

 

Alle genomineerden en laureaten ontvangen een voor deze gelegenheid ontworpen kunstwerk van Johan De Wilde  en een driedaagse buitenlandse studiereis naar Madrid in het voorjaar van 2010. Het logo PRIJS BOUWHEER 2009 kunnen zij gebruiken als keurmerk en herkenningsteken voor hun project. Bovendien worden alle genomineerde projecten voorgesteld in een speciale publicatie.
Maar de Prijs stopt niet met de bekroning. De Vlaamse Bouwmeester wil samen met de ‘bekroonde bouwheren’ (genomineerden en laureaten) een gemotiveerd team van ervaringsdeskundigen vormen, die het kwaliteitsbeleid mee uitstippelen en activiteiten organiseren waarbij ze hun knowhow publiek maken en delen met anderen.

 

Tendensen Prijs Bouwheer 2009
In totaal werden er voor deze editie van de Prijs Bouwheer 55 projecten ingediend, waarbij éénzelfde project voor verschillende categorieën in aanmerking kon komen. De lokale besturen waren goed voor bijna twee derde van de inzendingen. Driekwart van de kandidaturen kwam uit de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen. 43 procent van de projecten had betrekking op nieuwbouw en ruim een kwart werd ingediend voor de categorie ‘Hergebruik en herbestemming’. Voor de categorie ‘Publieke ruimte’ waren er vijftien inzendingen, terwijl de categorie ‘Kunst in opdracht’ zeven kandidaturen opleverde.

 

Publicatie P/B/09