Procedure Open Oproep

Twee maal per jaar publiceert de Vlaams Bouwmeester een lijst met projecten waar ontwerpbureaus uit heel Europa zich kandidaat voor kunnen stellen.

Na het doornemen van de honderden kandidaturen met hun portofolio en de projectdefinitie voor het betreffende project, stelt de Vlaams Bouwmeester een shortlist van ontwerpbureaus voor aan de opdrachtgever.

 

Op basis van de portfolio’s van de bureaus wordt aan 3 tot 7 ontwerpers een beperkte studieopdracht toegekend, waarvoor zij ook een vergoeding krijgen. De ontwerpers worden uitgenodigd door de opdrachtgever voor een toelichting over de projectdefinitie en een terreinbezoek. Een eventuele tweede briefing, enkele weken later, biedt de ontwerpers de mogelijkheid om gerichte vragen te stellen aan de opdrachtgever of instanties die bij de opdracht betrokken zijn.

 

Vervolgens krijgen de ontwerpers een drietal maand de tijd om een visievoorstel voor het project in te dienen. Deze voorstellen zijn anoniem zodat de jury, bestaande uit 3 of 4 mensen van de opdrachtgever, de Bouwmeester en een extern deskundige, op een onbevangen manier kunnen evalueren. Uit de anonieme beoordeling komt een lijst met vragen die aan de bureaus wordt voorgelegd voor verdere verduidelijking.

Op dat moment wordt de anonimiteit opgeheven en worden de ontwerpers uitgenodigd voor een mondelinge toelichting en om de vragen te beantwoorden die de opdrachtgever heeft gesteld.

 

Na deze presentatie overlegt de opdrachtgever met de Vlaamse Bouwmeester en wordt er een ontwerp voorgedragen. Met de ontwerper van dit ontwerp start de opdrachtgever een onderhandelingsprocedure die na afronding leidt tot het aanstellen van een ontwerper van het project in kwestie.

 

Voor uitgebreidere informatie kan u steeds

de volledige procedure (.pdf) nalezen.