Open Oproep 28

Beste ontwerpers,

Open Oproep 28 is gepubliceerd!

Het overzicht van de projecten kan u hier vinden;
de publicatie met het projectenoverzicht kan u hier downloaden.
    

1. Online inschrijven voor projecten en aanmaak deelnemingsformulier

Om de inschrijvingsprocedure te starten dient u in te loggen met uw bureaucode en paswoord op de 'Mijn Open Oproep - pagina'
Als u voor de eerste keer wenst in te schrijven voor de Open Oproep dient u zich eerst te registreren. De registratie wordt door ons nagekeken en wij bezorgen u na enkele uren uw bureaucode en paswoord.
Na het doorlopen van de online inschrijving wordt er een deelnemingsformulier aangemaakt dat u downloadt en samen met uw portfolio bezorgt aan de diensten van de Vlaams Bouwmeester via e-tendering. In tegenstelling tot andere edities moet dit deelnemingsformulier NIET meer ondertekend worden.

Een stap-voor-stap handleiding voor het online gedeelte van de inschrijving kan u hier vinden.

 

2. Het samenstellen van uw kandidatuurstelling


De volgende stap bestaat uit het inzenden van uw kandidatuur.
De kandidatuurstelling bestaat uit:
1. het deelnemingsformulier (zie voorgaande).. De benaming van dit formulier bestaat uit “IDnr_deelnemingsformulier”.
2. het deelnemingsdossier, dat bestaat uit
a. alle inlichtingen en gegevens m.b.t. de bureaupresentatie, opdrachtenportefeuille, interne organisatie, bureau-uitrusting
b. portfolio [met minimaal 3 projecten of ontwerpen gerealiseerd in eigen naam]
c. andere stukken of inlichtingen die de kandidaat relevant acht om de aanbestedende overheid toe te laten een afdoende beoordeling van de kandidatuur door te voeren.
d. stukken die nodig zijn om te voldoen aan de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 (inclusief latere wijzigingen) houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten - Van toepassing als u zich kandidaat stelt voor project 2802 - Stadhuis Antwerpen of 2803 - klooster Scherpenheuvel (meer info zie p. 84 van de projectbundel).
Het deelnemingsdossier is max.50 Mb in omvang, in .pdf op A4-formaat en leesbaar op iPad. De benaming van het dossier bestaat uit “IDnr_deelnemingsdossier”.

 

 

 

 

 

 

 

3. Het indienen van uw kandidaatstelling

U kan deze kandidatuurstelling via e-tendering aan het Team Vlaams Bouwmeester verzenden.
1. registratie : U kan zich gratis registreren op de e-tendering website met uw e-ID (paspoort) of met de aanmaak van een login en paswoord
2. indienen : Met uw inloggegevens logt u in op de website van e-tendering. Vervolgens zoekt u het dossier 'VB-Open Oproep 28-F12' op, onder menu, Dossier Zoeken. Via deze weg kan u uw kandidatuurstelling via e-tendering opladen. Deze kandidatuurstelling bestaat dan uit het deelnemingsformulier en het deelnemingsdossier.
  
Opgelet! Het deelnemingsformulier dient niet digitaal ondertekend te worden. U heeft dus geen e-Id of token nodig om in te dienen voor de Open Oproep, u dient zich enkel te registreren en uw documenten op te laden. Wij raden u ten zeerste aan om vooraf het testdossier te doorlopen om de configuratie van uw computer te testen.
   
Met betrekking tot e-tendering vindt u hier een handleiding (u hoeft geen rekening te houden met de punten over ondertekenen van offertes)
De FOD helpdesk biedt u dan weer de nodige technische ondersteuning.
U kan uw kandidatuurstelling indienen tot donderdag 28 augustus 2014 uiterlijk tot 16h.

Indien u zich niet kan inschrijven via e-tendering, kan u ons uitzonderlijk uw kandidatuurstelling per post bezorgen (graag een grondige motivatie toevoegen waarom u per post indient). Deze kandidatuurstelling bestaat dan uit het deelnemingsformulier en het deelnemingsdossier op digitale drager.
In dit geval dient uw kandidatuurstelling ten laatste verzonden te zijn op woensdag 27 augustus 2014 (poststempel als bewijs). Ons postadres is Vlaams Bouwmeester – Grasmarkt 61 – 1000 Brussel – België.

Als u uw bureaucode en paswoord vergeten bent, of u andere vragen heeft rond de Open Oproep, neem dan contact op via bouwmeester@vlaanderen.be of via telefoon op het nummer +32 2 553 29 63.
   
Wij geven graag mee dat wij momenteel werken aan een nieuwe website met een volledig nieuwe inschrijvingsmodule. Indien u suggesties heeft aangaande de online inschrijving voor de Open Oproep dan vernemen wij dit graag.
Wij kunnen alvast meegeven dat, naast het wegvallen van de schriftelijke en digitale ondertekening, ook de volledige procedure via onze site zal verlopen. Het deelnemingsformulier vervalt en uw portfolio zal via de nieuwe website worden geüpload. Andere suggesties zijn vanzelfsprekend ook welkom. Op deze manier hopen we tegemoet te komen aan de vragen van de ontwerpteams.