De Open Oproep

De Open Oproep is één van de instrumenten die de Vlaamse Bouwmeester hanteert bij het zoeken naar architecturale kwaliteit voor de projecten van de Vlaamse Overheid en lokale overheden. Naast een voorbeeldige opdrachtgever is immers de juiste keuze van een ontwerper voor elk project van doorslaggevend belang. De Open Oproep is een selectieprocedure die gebaseerd is op het principe van een architectuurwedstrijd en de procedure is in overeenstemming met de wetgeving inzake overheidsopdrachten en de Europese mededingingsregels. De Open Oproep omvat een selectie en voordracht van ontwerpers en ontwerpteams voor diverse opdrachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur. 

 

(ook beschikbaar via instrumenten > Open Oproep bovenaan in de navigatie)

Meer informatie over de Open Oproep:

Een kennismaking

De procedure

Project overzicht

Project zoeken

 

Specifiek voor ontwerpteams:

Registratie van een nieuw bureau

Projecten waarvoor u kandidaat bent in Mijn Open Oproep

Informatie over projecten van de nieuwste Open Oproep