Onderzoek

De Vlaamse Bouwmeester treedt op als hefboom voor de ruimtelijke vertaling van maatschappelijke veranderingen. Het initiëren en begeleiden van nieuwe en vernieuwende projecten kadert het team van de Vlaamse Bouwmeester in sturing en deelname aan onderzoeksactiviteiten binnen het domein. Bij opdrachten van een hoge complexiteit is het projectmatige onderzoek een doorgaans noodzakelijke fase om bedachtzaam te evolueren naar een gedragen en gedegen bouwproject. Het thematische onderzoek omvat initiatieven die bijdragen tot de ontwikkeling van een overkoepelende visie betreffende de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving. Beide types van onderzoek ontstaan zowel vanuit het team van de Vlaamse Bouwmeester als vanuit andere instanties die de Bouwmeester vragen om begeleiding.