Meesterproef 2005

In 2005 organiseerde de Vlaamse Bouwmeester voor de vijfde maal de Meesterproef. Bij deze procedure werkten zeven jonge architecten en zes kunstenaars aan projecten van 8 opdrachtgevers. Deze keer werd de procedure opnieuw beperkt tot Vlaanderen aangezien de resultaten aantoonden dat het niet evident was dat de interactie tussen een Nederlandse opdrachtgever en een Vlaamse architect/kunstenaar, of omgekeerd, resulteerde in een gerealiseerd project.

 

Gedurende een periode van om en bij de vier maanden werden de architecten en de kunstenaars begeleid door bOb Van Reeth, Richard Venlet en Koen Drossaert.. In deze tijdspanne werken zij aan een ontwerpvoorstel dat beantwoordde aan de projectdefinitie die door de bouwheer in samenspraak met het team Vlaams Bouwmeester werd opgemaakt.
De werkweek ging door in het Diocesaan Centrum in de Biezekapelstraat in Gent.

 

Uit een lange lijst van 21 projecten, werden voor deze editie van de Meesterproef uiteindelijk 8
projecten weerhouden:

 

 • MP0501  |  Ontwerpen Antwerpse frietkramen
  Stadsbestuur Antwerpen
  Vaast Colson

 • MP0502  |  Ontwerp van een nieuw dienstgebouw voor de Lijn
  Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
  Elisabeth Mercelis, Mario Popelier, Pieter Vermeersch

 • MP0503  |  Herinrichting van de publieke ruimte kerkplein Blaasveld
  Gemeentebestuur Willebroek
  Simona Denicolai, Ivo Provoost, Freek Wambacq

 • MP0504  |  Ontwerp van een voetbalaccomodatie
  Stadsbestuur Gent, Dienst Gebouwen
  Simona Denicolai, Ivo Provoost, Toon Manders, Veerle Vaneycken

 • MP0505  |  Ontwerp van een mulitfunctioneel gebouwtje bij de Scaldissluis
  MVG, Departement Leefmilieu en Infrastructuur Adm. Waterwegen en Zeewezen
  Aurelie Desmet, Freek Wambacq

 • MP0506  |  Ontwerpen van schuilhuisjes voor een landelijke omgeving
  Gemeentebestuur Heuvelland
  Hannes Vanseveren 

 • MP0507  |  Opmaak van het strategisch plan voor de (her)inrichting van de
  Sint-Eligiuskerk als 'cultureel centrum'
  Kerkfabriek St Eligius Maarke
  Pieter Vermeersch 

 • MP0508  |  Ontwerp van sociale woningen
  OCMW Haacht
  Simona Denicolai, Ivo Provoost, Marjan Michels, Stijn Thomas

 • Na een intensieve werkweek (14 tot 18 november 2005) werd een eerste tussentijdse presentatie gehouden, waar een visie omtrent de opdracht werd toegelicht door de ontwerpers.
  De eindpresentatie van deze Meesterproef, waar voor elk ontwerp een voorontwerp werd voorgesteld vond plaats op 21 december 2005 op dezelfde  locatie als de werkweek.

  Download hier de publicatie Meesterproef 2005 (.pdf 7,8mb).