Meesterproef Kunst 2000

Naar analogie met het initiatief van de Vlaamse Bouwmeester om de kloof tussen jonge architecten en de diensten van de Vlaamse overheid te vernauwen, werd in 2000, naast de meesterproef voor jonge architecten, een meesterproef georganiseerd voor jonge kunstenaars. Het uitgangspunt voor een masterclass voor jonge kunstenaars blijft een bouwopdracht. Dit kan gaan van nieuwbouw, verbouwing, restauratie over infrastructuurprojecten tot aanleg van publieke ruimte.

 

Om tot een interessante en uitdagende samenstelling van de groep deelnemers te komen werd gekozen voor een selectiemechanisme dat de naam peterschap kreeg. Een kunstenaar met ervaring en reputatie (eventueel zelfs op internationaal vlak) uit verschillende disciplines werd door de Vlaamse Bouwmeester uitgenodigd een jonge beloftevolle kunstenaar voor te dragen. Hierbij werd geen leeftijdsgrens vooropgesteld, maar als uitgangspunt werd vertrokken van een artistieke activiteit na eventuele opleidingen van maximum 5 jaar in hun discipline.

 

Voor de begeleiding werd gezocht naar een kunstenaar die vanuit zijn eigen artistieke loopbaan vertrouwd was met multidisciplinariteit en cross-overs.
Het verloop van de meesterproef bestond uit twee, niet opeenvolgende, weken. De eerste week werd gevuld met het bezoeken van de locaties, de kennismaking met opdrachtgevers en eventuele architecten, de toelichting van het project door het team van de Vlaamse Bouwmeester, de motivatie van de deelnemers, de toelichting van de begeleider en een discussie over de  keuze van het project
Tijdens de tweede week werden de projecten verder uitgewerken en bediscussieerd. Tevens werd de eerste basisidee gepresenteerd door de kunstenaar en werd deze  besproken met de peters en meters. Drie weken na de eigenlijke masterclass werden de uitgewerkte basisconcepten voorgelegd aan een panel deskundigen. 

 

 • MP0001  |  Coupure – brug Jurg Conzett
  Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Waterwegen en Zeewezen.
  Kunstenaar Ugo Dehaes (Dans)

 • MP0002  |  Kanaaleiland – vestibuleplein
  Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Waterwegen en Zeewezen en administratie Wegen en Verkeer en de groendienst van de stad Brugge
  Kunstenaar: Geert Goiris (Fotografie)

 • MP0003  |  Concertgebouw Brugge
  Opdrachtgever: Ministerie van de vlaamse Gemeenschap, de provincie West-vlaanderen en de Stad Brugger
  Kunstenaar Kurt D’Haeseleer

 • MP0004  |  Smedenpoort
  Opdrachtgever Stad Brugge
  Kunstenaar Vanessa Van Obberghen (Beeldende Kunst)

 • MP0005  |  de Burg – paviljoen Toyo Ito
  Opdrachtgever: Vzw Brugge 2002
  Kunstenaar Jef Aerts