Visiegesprekken en atelierweek Meesterproef 2011

Werkweek Meesterproef 2011

De preselectie van de visie-gesprekken maakt de één-op-één begeleiding van de deelnemers mogelijk. Tegelijk verschuift de onderlinge competitie naar een vroeger stadium van het proces. Bij de vorige edities konden alle gepreselecteerde kandidaten deelnemen aan de atelierweek. Daardoor werd het atelier een ambivalente plek: niet enkel een plaats van concentratie, onderzoek en uitwisseling, maar ook een arena van concurrenten.

 

Met de visie-gesprekken krijgt elke deelnemer een gelijke, eerlijke kans om het beste van zichzelf te tonen. De beperkte tijd tussen de eerste toewijzing van de projecten - op basis van een gemotiveerde top drie die de kandidaten kort na de startdag moesten indienen - en de visie-gesprekken, beschermt de deelnemers tegen een bovenmaatse tijdsinvestering. De opdrachtgever van zijn kant kiest in een vroeger stadium voor een bepaalde ontwerper en zijn / haar visie en bevestigt die keuze al dan niet op de eindjury van de atelierweek. De bouwheer kan dus nog steeds genieten van de frisse blik van verschillende jonge ontwerpers op eenzelfde opdracht. Tegelijk biedt de inzet van de projectregisseurs de opdrachtgever meer garanties op een succesvolle samenwerking en een kwaliteitsvol eindproduct.

 

MP2011_01 Stadspaviljoen
ontwerper James Richardson (VUB)
projectregisseur Kiki Verbeeck (URA architects)

 

MP2011_02 Parkways en boulevards
ontwerper Alexander Smedts (KULeuven)
projectregisseur Tom Thys (Tom Thys architecten)

 

MP2011_03 Herfstvreugde
ontwerper Lieve Smout (VUB)
projectregisseur Jonas Lindekens (ONO architectuur)

MP2011_04 Stadsbaken
ontwerper Gijs De Cock (VUB)
projectregisseur Koen Van Bockstal (Bulk architecten)

 

MP2011_05 Cité Soleil
ontwerper Carole Boeckx (Artesis Hogeschool Antwerpen)
projectregisseur Ward Verbakel (plusofficearchitects)

 

MP2011_06 Stadsas
kunstenares Ieva Epnere (HISK)
projectregisseur Els Vanden Meersch (kunstenares)

 

Bij deze achtste editie van de Meesterproef werd het atelier voor het eerst ingericht in het stadhuis van de gaststad. De fysieke nabijheid van de betrokken diensten zorgde voor meer intense contacten. Bovendien strekte de Genkse gastvrijheid zich uit tot het gebruik van de uitrustingen van het gemeentehuis voor printen, scannen, copiëren etc. Op die manier konden de deelnemers zich optimaal concentreren op hun opdracht en kregen ze hun project van dag tot dag meer in de vingers. Op verschillende momenten tijdens de werkweek kwamen de projectregisseurs de temperatuur en voortgang van hun kandidaat opmeten. Waar mogelijk of wenselijk, gaven ze ook feedback aan de andere deelnemers. Tijdens de jury op het einde van het atelier, hebben de deelnemers hun werk aan de opdrachtgever, de Bouwmeester, de projectregisseurs en elkaar gepresenteerd.