Startdag Meesterproef 2011

Voorstelling projecten MP2011
Op 24 oktober werd de Meesterproef 2011 gelanceerd in het stadhuis van Genk. Eenentwintig jonge architecten en twee kunstenaars konden er kennis maken met de zes projecten die het Team Vlaams Bouwmeester samen met de stad Genk selecteerde.
 
De 6 geselecteerde projecten van de Meesterproef 2011 passen allemaal binnen deze ambitieuze aanpak van stedelijke vernieuwing. Tegelijk zijn ze divers qua schaal, locatie, programma, type opdracht en proces. Drie van de zes opdrachten sluiten rechtstreeks aan bij de meest zichtbare strategische projecten. MP2011_01 Stadspaviljoen en MP2011_06 Stadsas moeten de uitbouw van een evenwichtige stadskern helpen versterken. MP2011_02 Parkways en boulevards anticipeert op de herbestemming van de mijnsite van Waterschei als wetenschapspark door het proactief creëren van een hoogwaardig woningaanbod in de omgeving. Ook de drie andere opdrachten zijn belangrijk voor de toekomst van de stad. MP2011_03 Herfstvreugde en MP2011_05 Cité Soleil zijn erop gericht om de mogelijkheden van nieuwe woontypologieën met een mix van ouderen- en gezinswoningen te onderzoeken in de beboste heuvels in de stadsrand. In beide gevallen wordt aan de ontwerpers gevraagd om positie in te nemen tegenover een bestaand beeldbepalend gebouw: het RVT Herfstvreugde en de torenflats van Zonneweelde. MP2011_04 Stadsbaken is er dan weer net op gericht om een nieuw beeldbepalend gebouw te ontwerpen. De omgeving van een doorsnee steenweg met baanwinkels is eerder typisch Vlaams dan typisch Genks. Wel typerend voor de hoge ambities die Genk koestert, is de uitdagende vraag om op het kruispunt van steenweg en verkaveling een woongebouw als baken in te planten.

De projecten werden toegelicht door zes projectbegeleiders die de jonge ontwerpers tijdens het volledige proces – van projectdefinitie tot voorontwerp – begeleiden; Kiki Verbeeck (URA architects), Tom Thys (Tom Thys architecten), Jonas Lindekens (ONO architectuur), Koen Van Bockstal (Bulk architecten), Ward Verbakel (Plus Office) en kunstenaar Els Vandenmeersch voor de begeleiding van het kunstproject.

 

De ontwerpers dienen tegen 1 november hun drie voorkeurprojecten selecteren waarvoor ze willen kandideren. Op 15 november volgt dan een visievoorstelling met de opdrachtgever, waarna voor elke opdracht één ontwerper of kunstenaar wordt aangesteld. De projecten worden dan tijdens een intensieve werkweek van 28 november tot 3 december uitgewerkt.