Start Meesterproef 2010

grindbakken

In het najaar 2010 organiseert de Vlaamse Bouwmeester voor de zevende keer de Meesterproef.  Net zoals de vorige editie in 2007 werd er op zoek gegaan naar een aantal interessante projecten binnen één stad. Een zevental uitdagende projecten werden gescreend. De keuze viel uiteindelijk op een samenwerking met de stad Gent.  

 

27 jonge ontwerpers, waaronder architecten, landschapsarchitecten en kunstenaars, werden reeds geselecteerd. De ontwerpers zullen in competitie worden gesteld. Aan elke project werken drie ontwerpers of drie teams met een ontwerper en een kunstenaar. Begin september is Meesterproef 2010 van start gegaan met twee initiatiedagen waarop de projecten van deze 7de editie zijn voorgesteld en bezocht.

 

In november volgt een intensieve werkweek. De procedure verloopt onder de professionele begeleiding van Tania Vandenbussche (begeleider architectuur), Jana Crepon (begeleider landschapsarchitectuur) en Emilio López-Menchero (begeleider kunst).

 

Tania Vandenbussche heeft haar eigen architectenbureau. Ze begeleidt, onder andere, het atelier op de Universiteit Gent. Jana Crepon is senior designer bij het internationaal bekende landschapbureau INSIDE/OUTSIDE en doceert o.a. aan de academie van Amsterdam. Emilio López-Menchero  werkt als kunstenaar vaak in de publieke ruimte. Hij heeft een opleiding als kunstenaar en architect en doceert aan La Cambre.

Met de voorgestelde opdrachten reiken de Gentse stadsdiensten een boeiende mix van thema’s en ontwerpdisciplines aan. In lijn met de procedure van de Meesterproef gaat het om relatief kleinschalige projecten die op korte termijn kunnen uitgevoerd worden. De punctuele ingrepen kaderen evenwel telkens binnen een ruimere beleidsstrategie. Het zijn relevante en uitdagende opdrachten, cruciaal voor de stapsgewijze transformatie van de stad. Naast een concreet ontwerpvoorstel kan de opdracht ook gericht zijn op de uitwerking van een concept, scenario of masterplan. 

 

Het pakket van projecten omvat:
- het ontwerp van twee jeugdhuizen in de dichtbevolkte wijken van de 19de eeuwse gordel (El Paso, Rabot / De Bonte Was, Dampoort)
- de herinrichting van twee binnenstedelijke buurtparkjes (Visserijpark / Willem de Beersteeg)
- de uitwerking van de recreatieve ‘rode draad’ voor de Rabotwijk met een concreet ontwerpvoorstel voor twee plekken (kerkomgeving Bij Sint-Jozef / groenzone Opgeëistenlaan-Blaisantvest-Neuseplein)
- de transformatie van de grindbakken van de Oude Dokken tot een nieuwe recreatieve buitenruimte als startinitiatief voor het te ontwikkelen stadsdeel (masterplan OMA)
- een stedenbouwkundige studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de site bij de Maria Goretti Kerk tot kwalitatief verblijfsgebied tussen een aantal gemeenschapsfuncties
- een typologisch onderzoek naar de potenties van kleine percelen of woningen (maximaal 4m gevelbreedte) als drager voor kwalitatief wonen in de stad

 

Wie benieuwd is naar de deelnemers, hun traject en de diverse ontwerpvoorstellen, bevelen we alvast de publicatie ‘Meesterproef 2010’ aan die in het voorjaar van 2011 zal verschijnen.