Meesterproef 2007

In het najaar van 2007 werd de Meesterproef voor de zesde keer door de Vlaamse Bouwmeester georganiseerd. Ook nu waren er enkele wijzigingen ten opzichte van de voorgaande edities.

 

Voor de Meesterproef 2007 werden de zeven architectuurscholen en twee instituten landschapsarchitectuur aangeschreven om vijf kandidaten voor te dragen. Deze werden alle gevraagd om een kandidatuur tot deelname in te dienen.

 

Op basis van deze kandidaturen (portfolio, cv, aanbevelingsbrief en persoonlijke motivatie) werden 18 architecten of landschapsarchitecten geselecteerd door een selectiecommissie bestaande uit de Vlaamse Bouwmeester en de begeleider architectuur Henk Desmedt en landschapsarchitectuur Georges Descombes. Daarnaast werd de kunstenaar Guillaume Bijl aangesteld als externe begeleider kunst. Hij selecteerde ook zes kunstenaars om deel te nemen aan de Meesterproef.

 

Bij deze editie werd geopteerd om een stad de rol van opdrachtgevend bestuur te laten opnemen. Een aantal steden met mogelijke projecten werden gescreend en de keuze viel op een samenwerking met de Stad Kortrijk. Kortrijk selecteerde een aantal sites en opdrachten, waarvan er uiteindelijk 6 weerhouden werden voor de Meesterproef 2007:

 

MP0701  |  Inrichting van de Kooigemplaats,
Stephanie De Vos en Leon Vranken
 
MP0702  |  Verbouwing van de school in Kooigem,
Thijs Verfaillie

 MP0703  |  Venningsite: masterplan voor de site en uitvoeringsontwerp voor het deel groenaanleg,
Matthias Mol

 

MP0704  |  Nieuwbouw woningbouwproject in de Magdalenastraat (in opdracht van het SOK),
Tom Cole
 
MP0705  |  Inrichting van de publieke ruimte en woningbouwproject in Ramen (tweede deel in opdracht van het SOK).
Morris Vandenberghe en Lode Geens
Tom Haelvoet en Kris Vleeschouwer
 
Bij de Meesterproef 2007 werden de deelnemers voor het eerst in competitie met elkaar gesteld. Aan elk project werkten drie ontwerpers of drie teams van een ontwerper en een kunstenaar. De werkweek ging door in de Oude Dekenij in Kortrijk van zondag 11 tot donderdag 16 november 2007.

 

Op vrijdag 17 november stelden alle ontwerpers/teams hun project voor aan een jury bestaand uit de opdrachtgevers, de burgemeester van Kortrijk, het externe jurylid Joke Vermeulen, de Vlaamse Bouwmeester en de 3 begeleiders van de Meesterproef. Aansluitend werd beslist met welke ontwerpers of teams de opdrachtgever verder zou werken. Dinsdag 18 december werd er in Kortrijk een publieksmoment georganiseerd waarop de ontwerpers en de geselecteerde projecten voorgesteld werden aan pers en publiek.